ADS


Breaking News

แซส เผยวิสัยทัศน์ มุ่งนำทีมก้าวไปสู่โอกาสใหม่ทางธุรกิจรองรับการเติบโตตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชียใต้

กรุงเทพฯ – นายณัฐพล อภิลักษณ์โตยานันท์ เปิดเผยภายหลังเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ว่า ภารกิจต่อจากนี้มีความมุ่งมั่นในการนำทีมของแซสก้าวไปสู่โอกาสใหม่ของการเติบโตทางธุรกิจ โดยเฉพาะประเทศไทยเป็นตลาดเกิดใหม่ที่สำคัญสำหรับแซส เอเชียใต้ ซึ่งองค์กรต่างๆ ในทุกอุตสาหกรรมมีความต้องการเทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงเรื่องการทุจริต ซึ่งมีความท้าทายเนื่องจากประเทศไทยกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งแรงผลักดันของระบบคลาวด์ สมาร์ทโฟน โซเชียลมีเดีย และการวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การแปรรูปอุตสาหกรรม

รวมทั้งปัจจุบันภาครัฐให้ความสำคัญกับนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยไปพร้อมๆ กันทุกภาคส่วน โดยแซสจะเดินไปในทิศทางเดียวกันนี้ในลักษณะของการนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสูงเข้าไปช่วยจัดการข้อมูลให้กับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) การบริหารข้อมูลอย่างชาญฉลาด และการหาเทคโนโลยีเพื่อช่วยองค์กรต่างๆ ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้กับทุกสิ่ง (Internet of Thing) ซึ่งทั้งหมดเป็นทิศทางที่แซสเดินมาตลอดและกำลังก้าวไปสู่การเติบโตไปพร้อมๆ กับลูกค้าในทุกๆ อุตสาหกรรม อาทิ ธุรกิจธนาคาร ประกันภัย โทรคมนาคม ค้าปลีก และอุตสาหกรรมการผลิต
และในฐานะแซส ซึ่งเป็นผู้นำตลาดด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจในประเทศไทย มีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งมาก ซึ่งทำให้มีความพร้อมในการนำเสนอเทคโนโลยีการวิเคราะห์ที่เปี่ยมประสิทธิภาพสำหรับช่วยลูกค้าให้สามารถนำข้อมูลสินทรัพย์ที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้

เกี่ยวกับบริษัท แซส

บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้นำในตลาดซอฟต์แวร์และบริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (Business Analytics) ด้วยโซลูชั่นเชิงนวัตกรรมที่ให้ลูกค้าในรูปของ Integrated Framework และเทคโนโลยีสำหรับการรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ และการเข้าถึงข้อมูลช่วยให้ลูกค้าของแซสที่มีมากกว่า 75,000 แห่งทั่วโลก สามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้ดี และรวดเร็วยิ่งขึ้น และนับตั้งแต่ปี 2519 เป็นต้นมา แซส เดินหน้าอย่างมุ่งมั่นในการเป็น "พลังแห่งการรอบรู้" หรือ The Power to Know® สำหรับลูกค้าทั่วโลก