ADS


Breaking News

ซิป้า ร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)หรือ ซิป้า นำโดยนางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ประธานกรรมการบริหาร และนายศุภชัย จงศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง