ADS


Breaking News

“KINGSMEN” ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1 ประจำปี 2559

     ประชุมผู้ถือหุ้น  นายชยวัฒน์  พิเศษสิทธิ์ (ที่3จากซ้าย ) ประธานกรรมการ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) หรือ K  เป็นประธานในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1 ประจำปี 2559  โดยมี นายประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคล (ที่2จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ และ พล.ต.อ. วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี  (ที่4จากขวา ) ประธานกรรมการตรวจสอบ ร่วมให้ข้อมูล พร้อมนักลงทุนสนใจเข้าร่วมฟังการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ณ โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ศรีนครินทร์ เมื่อเร็วๆนี้