ADS


Breaking News

"เจนเนอราลี่" ปันน้ำใจ มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบอุทกภัย

     บริษัท เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ นำโดย นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายกรกฤต คำเรืองฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และ นางสาวพัชรินทร์ ตัณชัยเอกกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) โดยมอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พันเอก สุวิทย์ เกตุศรี รองผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์  เป็นผู้รับมอบ