ADS


Breaking News

FN โรดโชว์ จ.ขอนแก่น

     โรดโชว์ : นายปรีชา ส่งวัฒนา (ที่5จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร นายเบญจ์เยี่ยม ส่งวัฒนา (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) หรือ FN ดำเนินธุรกิจศูนย์จัดจำหน่ายสินค้าประเภท เอ๊าท์เลท ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้อผ้า  เครื่องนอน เครื่องหนัง เฟอร์นิเจอร์ และของใช้ในบ้าน ร่วมกับ นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่1จากซ้าย) ประธานกรรมการ นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร (ที่1จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร เมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และนายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (ที่4จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะแกนนำการจัดจำหน่ายหุ้น เพื่อนำเสนอข้อมูล FN แก่นักลงทุนและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ณ โรงแรม พูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น เมื่อเร็วๆนี้