ADS


Breaking News

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เดินหน้าผลักดันนักออกแบบไทย ขานรับยุทธศาสตร์ “Creative Thailand : สร้างสรรค์ สร้างชาติ”

มุ่งพัฒนาตลาดส่งออกสินค้าการออกแบบไทย
พร้อมเปิดตัวโปรเจคพิเศษ Brand Collaborations ครั้งแรกก่อนใคร ที่งาน BIG+BIH October 2016
ม.ล. คฑาทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวยการ สํานักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

     กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดย สํานักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า เดินหน้าผลักดัน นักออกแบบไทยสินค้าไลฟ์สไตล์ จากโครงการ Talent Thai ขานรับนโยบายรัฐบาล ยกระดับความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยการขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์ใหม่ ภายใต้แนวคิด Creative Thailand : สร้างสรรค์ สร้างชาติ เพื่อพัฒนาตลาดส่งออกสินค้านวัตกรรมและการออกแบบไทยให้เป็นศูนย์กลางของอาเซียนและเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก ณ คูหา Talent Thai ในงานแสดงสินค้าของขวัญและของใช้ตกแต่งบ้าน BIG + BIH OCTOBER 2016 อาคาร 105 Creative Thailand ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 ตุลาคม 2559
     ม.ล. คฑาทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวยการ สํานักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า “เพื่อเป็นการขานรับนโยบายรัฐบาล ยกระดับความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยการขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์ใหม่ ภายใต้แนวคิด Creative Thailand : สร้างสรรค์ สร้างชาติ พัฒนาตลาดส่งออกสินค้านวัตกรรมและการออกแบบ พร้อมสร้างสรรค์สินค้าและบริการไทยให้มีมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของอาเซียนและเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก โดยกรมได้มุ่งมั่นพัฒนาสร้างนักออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ไทยที่มีศักยภาพ ผลักดันให้เกิดการพัฒนารูปแบบสินค้า ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ ของตกแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์ ที่พร้อมยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมการออกแบบของประเทศ อีกทั้งเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของนักออกแบบไทยให้ก้าวสู่ตลาดต่างประเทศและแวดวงการออกแบบนานาชาติ ซึ่งจะทําให้เกิดการสร้างกลุ่มนักออกแบบที่มีศักยภาพเป็นต้นแบบในการพัฒนานักออกแบบรุ่นต่อไปอย่างเป็นรูปธรรม โดยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ขยายมูลค่าการส่งออก รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ในการเป็นประเทศที่ผลิตสินค้าที่มีการออกแบบดี”
Talent Thai กลุ่ม Now (อายุธุรกิจ 1 – 3 ปี) แบรนด์ Daddy Pet

     โดยตลอดเวลาที่ผ่านมา ทางกรมได้ให้การสนับสนุนและพัฒนานักออกแบบไทยได้มีการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาและสนับสนุนนักออกแบบไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสำหรับนักออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์จากโครงการ Talent Thai ได้มีการจัดอบรมและร่วมเวิร์คช้อปเพื่อพัฒนาองค์ความรู้แบบ 360 องศา ทั้งในด้านการออกแบบ การผลิต การตลาดและการสร้างแบรนด์ พร้อมเปิดโอกาสให้นำผลงานไปเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการระดับประเทศ และระดับโลก เพื่อให้       นักออกแบบได้พบปะเจรจาธุรกิจกับกลุ่มผู้ประกอบการโดยตรง เพื่อพัฒนานักออกแบบและผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจดีไซน์ที่ได้รับการยอมรับและช่วยวางเป้าหมายความสำเร็จในการสร้างแบรนด์นักออกแบบหน้าใหม่สู่เส้นทางการค้าระดับสากล
Talent Thai กลุ่ม Now (อายุธุรกิจ 1 – 3 ปี) แบรนด์ KLANK

     สำหรับงาน Creative Thailand (โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์) เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่จะแสดงถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ไทยก้าวเข้าสู่ “นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)”เพื่อพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง โดยปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูง และขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย “นวัตกรรม” เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าแก่โครงสร้างทางเศรษฐกิจ (Value Based Economy)


     ซึ่งงานนี้ได้มีการบูรณาการทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นต้น โดยจัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งภายในงานแสดงสินค้าของขวัญและงานแสดงสินค้าของใช้ในบ้าน  BIG + BIH 2016 (Bangkok International Gift Fair  2016 and Bangkok International Houseware Fair 2016) ที่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ที่มีชื่อเสียงที่แสดงให้เห็นศักยภาพและความพร้อมของผู้ประกอบการไทยในการเปิดตลาดอาเซียน พร้อมยังเป็นงานที่ได้มาพบปะกับผู้ผลิตและผู้ประกอบการในไทยเพื่อขยายการส่งออกของสินค้าไทย โดยทางกรมได้จัดพื้นที่แสดงสินค้าของนักออกแบบไทยจากโครงการ Talent Thai โดยสินค้าของแต่ละแบรนด์ที่เข้าร่วมงาน พร้อมไปด้วยความโดดเด่นและดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ โดยทั้ง 36 แบรนด์ที่จะนำมาแสดงในครั้งนี้ เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

     Talent Thai กลุ่ม Now (อายุธุรกิจ 1 – 3 ปี) จำนวน 21 แบรนด์
Talent Thai กลุ่ม Now (อายุธุรกิจ 1 – 3 ปี) แบรนด์ Angsa

  • แบรนด์เครื่องประดับ อาทิ Angsa, BASIC TEEORY, Mirror Mirror
  • แบรนด์กระเป๋าและเครื่องหนัง อาทิ daddy’s girl By Danaiya, Love Supreme, PINSEL ON THE SHELF
  • แบรนด์สินค้าไลฟ์สไตล์ และของตกแต่งบ้าน อาทิ C E ‘ H A L O C E R A M I C, Cozy Cottage, Dhammada Garden, Earth Republic, Ease-Embroidery Design Studio, ELEMENTSEDEN, KLANK, Zappeaze, Nava Bath & Body Workshop, plural designs, RUBBERLY, This Means That, Varni Southern Wicke
  • แบรนด์สินค้าสัตว์เลี้ยง อาทิ Daddy Pet, Purru Mobile Safe Spot For Cat

     Talent Thai กลุ่ม Next (อายุธุรกิจ 3 – 6 ปี) จำนวน 15 แบรนด์
  • แบรนด์เครื่องประดับ อาทิ Carletta Jewellery, Mafia, METEOR,NATTA STUDIO, PAHKIN, Pym Jewellery,
  • แบรนด์กระเป๋าและเครื่องหนัง อาทิ THE SLEEVELESS GARDEN
  • แบรนด์สินค้าไลฟ์สไตล์ และของตกแต่งบ้าน อาทิ Bonny and lady petch, GREY RAY STATIONERY, May & Clay Ceramics Studio, Pin (The Art Of Metal’s Life), Rubber Killer, salt and pepper, TA.THA.TA
  • แบรนด์สินค้าสัตว์เลี้ยง อาทิ Mha Dog and living,
Talent Thai กลุ่ม Now (อายุธุรกิจ 1 – 3 ปี) แบรนด์ This Means That

     และอีกหนึ่งโปรเจคพิเศษ Brand Collaborations ที่ทางกรมได้นำมาเผยโฉมครั้งแรกที่งาน โดยเป็นการจับมือร่วมกัน  จาก  47 แบรนด์แฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ชั้นนำเพื่อสร้างสรรค์ผลงานดีไซน์ที่โดดเด่นไม่ซ้ำใคร ได้แก่ 31 THANWA, ARQUETYPE, Q Design and Play, Leisure Project Store, NAVA, Carletta, JUST-IN-CASE, Plural Designs, Ce’ halo, KLANK, Ease-Embroidery, ELEMENTSEDEN, THIS.MEANS.THAT, Daddy Pet, Mirror Mirror, Jittrakarn, Zappeaze, Love Supreme, May & Clay, NATTA, MHA Dog and living, Salt and Pepper, Defy, PASU, Angsa, a Pale Petal, Earth Republic, Varni, Pym Jewellery, Pinsel on the Shelf, BASIC TEEORY, dhammada garden, Pin, Mae Teeta(ฑีตา), Noon Studio, Chat, JANFIVE Studio, Ornaments & L’or, Bonny, Lady Petch, Simpl, PAHKIN, METEOR, Rubber Killer, Everywhere is Runway (E.W.R), La.Jewelry, PLINN และ Thammada Studio
Talent Thai กลุ่ม Next (อายุธุรกิจ 3 – 6 ปี) แบรนด์ Bonny and lady petch

     นักออกแบบและดีไซเนอร์ในกลุ่มสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์เหล่านี้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานจากโปรเจคดังกล่าวออกมาถึง 25 ชุด ซึ่งตลอดระยะเวลาการทำงานเป็นการสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการออกแบบและการตลาด การทดลองและเรียนรู้ตั้งแต่วัสดุจนถึงกระบวนการผลิตที่แต่ละแบรนด์มีความถนัดผ่านประสบการณ์จริงในการทำงานร่วมกัน เปิดโอกาสให้แต่ละแบรนด์ใช้ทักษะร่วมกันในการต่อยอดผลงานให้มีความแปลกใหม่และค้นพบศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์จากแรงบันดาลใจใหม่ๆ ที่นับเป็นปรากฎการณ์ของวงการออกแบบไทยที่น่าจับตามองอีกครั้งหนึ่ง
Talent Thai กลุ่ม Next (อายุธุรกิจ 3 – 6 ปี) แบรนด์ salt and pepper

     ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว รวมทั้งกิจกรรมดีๆ ของ ‘โครงการส่งเสริมการสร้างนักออกแบบไทย’ ได้ที่ www.designers360.net, www.ditp-design.com หรือ Facebook:Talent Thai & Designers' Room