ADS


Breaking News

ทีทีเอฟ ส่งเสริมธุรกิจรถเพื่อการพาณิชย์สู่ระดับมหภาค ตอบรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจสู่อาเซียน เดินหน้าจัดงาน BUS & TRUCK ’16

พร้อมชูแนวคิด Open Up New Success
บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดงาน BUS & TRUCK ’16 งานแสดงรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษ  ครั้งที่ 13 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Open Up New Success เปิดฉากใหม่สู่ความสำเร็จ  โดยการสนับสนุนจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจภาคการขนส่งและรถเพื่อการพาณิชย์ของประเทศไทย  และในเขตภูมิภาคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)  อันก่อให้เกิดประโยชน์และช่วยเพิ่มโอกาสให้แก่ธุรกิจตลาดรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษอย่างแท้จริง

นายชาตรี มรรคา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในฐานะผู้จัดงานฯ เผยถึงแนวคิดในการจัดงาน ในครั้งนี้ว่า “จากการที่ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกและได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) อย่างเป็นทางการ  ตั้งแต่ปลายปี 2558 เป็นต้นมา ซึ่งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนล้วนเดินหน้าทั้งในส่วนนโยบายและภาคปฏิบัติเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านการค้าเสรีอาเซียนในระดับมหภาค กอปรกับทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจภาคยานยนต์เฉพาะรถเพื่อการพาณิชย์ในช่วง 2 ไตรมาสแรกของปี 2559 ที่มีทิศทางอันเป็นผลจากการเติบโตของเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศและในภูมิภาคเอเซีย โดยเห็นได้จากยอดขายรถเพื่อการพาณิชย์ส่วนรถขนาดใหญ่มีดัชนีตัวเลขที่โตกว่าปีก่อน 3%  และงาน BUS & TRUCK ’16 จะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟื่องสำคัญที่ช่วยส่งเสริมและผลักดันภาคธุรกิจการขนส่งทางบกและอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ให้เติบโตสู่ตลาดอาเซียนได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน
อีกทั้งในปีนี้ เราได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานไทย ที่พร้อมสนับสนุนและขับเคลื่อนธุรกิจภาคขนส่งรถเพื่อการพาณิชย์ในตลาดระดับภูมิภาคอาเซียน ด้วยการเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในการจัดงาน BUS & TRUCK ’16  ปีนี้  โดยภายในงาน ปตท.ยังเตรียมนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องคุณภาพสูงสำหรับรถเพื่อการพาณิชย์โดยเฉพาะ  รวมทั้งการสนับสนุนจากหน่วยงานและองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการร่วม 3 สถาบัน-สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย  สหพันธ์การขนส่งทางรถบรรทุกแห่งอาเซียน สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทย สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย มูลนิธิเมาไม่ขับ โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น
งาน BUS & TRUCK’16 งานเดียวที่รวบรวมผู้ประกอบการด้านรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษทั้งจากในและต่างประเทศ เสมือนเป็นเวทีแห่งการเปิดโอกาสสู่ความสำเร็จสำหรับผู้ประกอบการสู่ตลาดโลก รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางอันคงศักยภาพในด้านการเป็นแหล่งรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษและเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้และช่องทางการต่อยอดทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการต่างๆ ได้มาเปิดประสบการณ์อย่างคุ้มค่า ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากค่ายรถชั้นนำ ที่พร้อมมาเปิดตัวนวัตกรรมสำหรับยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ อาทิ  วอลโว่ (VOLVO)  เมอร์เซเดส-เบนซ์ (MERCEDES-BENZ)  ฟูโซ่ (FUSO) และ ตง เชิง (DONG SHENG) ผู้นำเข้ารถบรรทุกจากประเทศจีน ที่มาเปิดตัวตลาดรถใหญ่ครั้งแรกในประเทศไทย  สามมิตร กรีนเพาเวอร์ กับนวัตกรรมรถกระบะพื้นเรียบ เอราวัณ CNG ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ในด้านการเน้นประโยชน์ใช้สอยสูงสุด  และกลุ่มรถเพื่อกิจการพิเศษ  อุปกรณ์และบริการต่างๆ  อาทิ  กู๊ดเท็มพ์ (Goodtemp) ผู้นำในด้านการผลิตระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์  เตรียมนำโมเดลรถบัสแอร์ที่ติดตั้งอุปกรณ์ปรับอากาศที่มีคุณสมบัติพิเศษสามารถควบคุมอุณหภูมิและกระจายความเย็นได้อย่างทั่วถึง  มาร่วมจัดแสดงภายในงาน โดยคาดว่างาน BUS & TRUCK’16 ปีนี้จะได้ต้อนรับผู้เข้าร่วมชมงานและร่วมกิจกรรมต่างๆของงานกว่า 5,000 คน

ด้าน นายบุรณิน รัตนสมบัติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจหล่อลื่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการสนับสนุนภาคการขนส่งและรถเพื่อพาณิชย์ของ ปตท. ในฐานะ บริษัท พลังงานแห่งชาติ ว่า “ระบบการขนส่งและ        โลจิสติกส์ถือเป็นภาคธุรกิจที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจต่อเนื่องอื่นๆ จำนวนมาก ปตท. จึงเล็งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนผู้ประกอบการในภาคธุรกิจดังกล่าว ผ่านผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่มีคุณภาพจาก ปตท. ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับกลุ่มเครื่องยนต์ดีเซลงานหนัก ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ DYNAMIC ULTRA PLUS ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานจากค่าย OEM ชั้นนำ ช่วยยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายได้ถึง 30,000 กิโลเมตร รวมไปถึงการให้บริการเชิงเทคนิคทั้งก่อนและหลังการขายจากทีมผู้เชี่ยวชาญ PTT LUBE SOLUTIONS เพื่อให้ผู้ประกอบการในภาคการขนส่งและรถเพื่อการพาณิชย์ของประเทศไทย สามารถพัฒนาประสิทธิภาพ รูปแบบการดำเนินงาน และเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าและการแข่งขันที่มีมากยิ่งขึ้น

สำหรับงานแถลงข่าว BUS & TRUCK ’16 นี้ยังถือเป็นโอกาสดีในการแลกเปลี่ยนทัศนะและมุมมองในวงการด้านการขนส่งทางบกของประเทศ  ซึ่งปีนี้ได้จัดเป็นเสวนาธุรกิจในหัวข้อ “ขนส่งข้ามแดนอาเซียน...ไทยได้เปรียบเสียเปรียบ” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรกิตติมศักดิ์ตัวแทนหน่วยงานวิชาชีพด้านการขนส่งและยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนระบบขนส่งระหว่างประเทศ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจรถเพื่อการพาณิชย์ในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่
- คุณนิยม ไวยรัชพานิช รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- คุณยู เจียรยืนยงพงศ์ ประธานสหพันธ์การขนส่งทางรถบรรทุกแห่งอาเซียน (ATF)
- คุณชุมพล สายเชื้อ รองนายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย
- ดร.วสุเชษฐ์ โสภณเสถียร นายกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.)

นอกจากนี้งาน BUS & TRUCK ’16 งานแสดงรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษ ครั้งที่ 13งานที่รวบรวมยานยนต์ประเภทรถบรรทุกและรถโดยสารเพื่อการพาณิชย์ รวมถึงอุปกรณ์ อะไหล่ ของตกแต่ง และบริการที่เกี่ยวเนื่องมากกว่า 100 รายการ บนพื้นที่จัดแสดงกว่า 15,000 ตารางเมตร  พร้อมกิจกรรมเด่นที่น่าสนใจที่คนรักรถใหญ่ไม่ควรพลาด  อาทิ กิจกรรมการแสดงแสงสีเสียงรถโดยสารและรถบรรทุกที่เดียวในโลก ซึ่งปีนี้ได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจาก บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด เจ้าผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบำรุงกำลัง "กระทิงแดง"
  • กิจกรรมรถใหญ่-ไฟ-แรง (The 2nd Truck Light Show 2016) การโชว์แสง-สีของรถบรรทุก ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.3021.00
  • กิจกรรม The 4th Thailand BEST BUS BODY 2016 การประกวดรถโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว พร้อมมาตรฐานความปลอดภัย ครั้งที่ 4 ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00-14.00 น. และพิธีมอบรางวัลในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559
รวมทั้งการจัดประชุมและสัมมนาเผยแพร่ความรู้เชิงวิชาชีพจากหน่วยงานและสมาคมชั้นนำของประเทศอีกมากมาย อาทิ
  • การประชุมสามัญประจำปีและสัมมนาหัวข้อ ระบบภาษีรถบัสน่ารู้ โดย สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00-17.00 น.
  • สัมมนาหัวข้อ Mobileye Feature & Priorities โดยบริษัท อาร์.เอ็ม.เอ.เทรดดิ้ง จำกัด ในวันศุกร์ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.3018.30 น. และวันเสาร์ที่ 5พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.30-15.30 น.

และอีกกิจกรรมสำคัญของงานปีนี้ คือ การจัดแสดงรถฟู้ทรัค (Food Truck) โดยความร่วมมือจาก Food Truck Club (ประเทศไทย) ที่จะมีรถฟู้ดทรัคมากมายกว่า 100 คัน เข้าร่วมจัดแสดงในพื้นที่งานครั้งนี้ด้วย ถือได้ว่าเป็นอีกก้าวที่สำคัญของการพัฒนางานที่มีการสนับสนุนในด้านการประยุกต์ใช้รถบรรทุกให้เกิดประโยชน์การใช้งานได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น
ขอเชิญผู้ประกอบการด้านรถบรรทุกและรถเพื่อการพาณิชย์ ร่วมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมชมงาน BUS & TRUCK จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.0019.00 ณ ฮอลล์ 106 ไบเทค กรุงเทพฯ ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.BusAndTruckExpo.com