ADS


Breaking News

โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี เฉลิมฉลอง 60 ปี แห่งความสำเร็จ ผ่านแคมเปญ “Your Child ∙ Our World”

กรุงเทพฯ วันที่ 13 ตุลาคม 2559 โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี นักเรียนที่จบ ในปี .. 2559 จำนวน 135 คน ได้รับพิจารณาคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัย 398 แห่งทั่วโลก และในจำนวนนี้ มีนักเรียน 117 คน ได้รับข้อเสนอจากมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ ท็อป 100 ของโลก (จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก พ.. 2558/59 ของ Times Higher Education) มี 24 คน ที่สามารถสอบผ่านและได้รับเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ทั้งจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยและจากต่างประเทศ

โรงเรียนนานาชาติ ร่วมฤดี เป็นโรงเรียนนานาชาติระดับอนุบาลถึงมัธยมปลาย ตามหลักสูตรการศึกษาของอเมริกันที่ได้รับรองวิทยฐานะจากสถาบันการศึกษานานาชาติของตะวันตก (WASC) มีมาตรฐานการเรียนการสอนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลตลอดระยะเวลา 60 ปีที่ผ่านมา


โรงเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ การปลูกฝังคุณค่าทางศีลธรรมรวมถึงคุณลักษณะที่ดีให้กับนักเรียนทุกคน โดยทางโรงเรียนได้ตอกย้ำจุดยืนนี้  ผ่านแคมเปญ Your Child Our World ในโอกาสของการเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีของการก่อตั้งสถาบัน ทางโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครองทั่วไปที่สนใจมาร่วมงานเปิดบ้าน เปิดใจ ร่วมฤดี ร่วมใจ ฉลอง 60 ปีในวันที่ 23 พฤศจิกายนนี้


ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือแจ้งความจำนง เพื่อทำนัดหมายเข้าชมโรงเรียนได้ที่ โทร. 02-791-8900 ต่อ134 หรือ 378 หรือ E-mail: admissions@rism.ac.th   
Z:\Ruamruedee\PR\Press Kit - 11.10.2016\Resize\RIS Campus_resize.jpg
Z:\Ruamruedee\PR\Press Kit - 11.10.2016\Resize\Senior Convocation16_resize.jpgZ:\Ruamruedee\PR\Press Kit - 11.10.2016\Resize\How you do it_resize.jpg
เกี่ยวกับโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี
โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี หรือมีชื่อเป็นทางการว่า โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา เป็นโรงเรียนนานาชาติตามหลักสูตรอเมริกันที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 60 ปี เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมปลาย ไดัรับการก่อตั้งโดย คณะสงฆ์พระมหาไถ่ แห่งประเทศไทย ในสังกัดนิกายโรมันคาทอลิก เมื่อปีพ.. 2499 เดิมทีโรงเรียนตั้งอยู่ติดกับที่ของโบสถ์พระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ ปัจจุบันโรงเรียนได้ย้ายมาอยู่บนถนนรามคำแหง 184 บนเนื้อที่กว่า 70 ไร่ในเขตมีบุรี ตั้งแต่ปีพ.. 2535

ชื่อโรงเรียน ร่วมฤดี มีความหมายตามภาษาอังกฤษว่า “Union of Hearts” ซึ่งสะท้อนถึงปรัชญาการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชุมชนนานาชาติที่เปิดต้อนรับนักเรียนจากทุกเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม เปรียบเสมือนครอบครัวที่อบอุ่น โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ที่จะดูแลนักเรียนทุกคนให้มีความรู้ในทุก ๆ ด้าน มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งความเป็นเลิศด้านวิชาการ ด้วยความทุ่มเทของเหล่าคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิระดับชั้นนำของโลก


ปัจจุบันโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา มีนักเรียนประมาณ 1,200 คน จาก 24 ประเทศ และคณาจารย์ด้านการศึกษาที่มาจาก 16 ประเทศทั่วโลก โดยหลักสูตรการเรียนการสอนประยุกต์จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีทั้งหลักสูตร IB  (International Baccalaureate Diploma Program) และ AP (Advanced Placement)

โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษามีความมุ่งมั่นที่จะคงความเป็นเลิศทั้งทางด้านวิชาการ การกีฬา ศิลปะ พร้อมกับการปลูกฝั่งจริยธรรม และศีลธรรมอันดีงามให้แก่นักเรียนทุกคน เพื่อให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจได้ว่าบุตรหลานของตนจะสามารถเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในด้านการศึกษาในระดับต่อ ๆ ไป และจะเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคต