ADS


Breaking News

AMA แถลงเตรียมความพร้อม เข้าเทรด mai

     แถลงเตรียมความพร้อม นายพิศาล รัชกิจประการ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ AMA ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าเหลวทางเรือ และให้บริการขนส่งสินค้าเหลวทางรถ พร้อมด้วยนางศรัณยา กระแสเศียร (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และนางสาวพัชพร สรรคบุรานุรักษ์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ณ ห้อง 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย