ADS


Breaking News

THNIC ดึงเวทีประชุมผู้บริหารโดเมนระดับเอเชีย-แปซิฟิก “APTLD” จัดไทย หวังชูศักยภาพวงการอินเทอร์เน็ตไทย

     กรุงเทพฯ : 15 กันยายน 2559 - มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย หรือ THNIC ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บริหารโดเมนระดับบนสุดในภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Top Level Domain Association หรือ APTLD) ซึ่งถือเป็นการประชุมครั้งที่ 70 โดยงานมีขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2559 ณ โรงแรม หัวช้าง เฮอริเทจ กรุงเทพฯ  โดยในงานมีผู้ร่วมประชุมกว่า  80  คน แบ่งเป็นตัวแทนจากประเทศต่าง  ๆ  กว่า  20 ประเทศ และองค์กรทางด้านอินเทอร์เน็ตอื่นทั่วโลกอีกกว่า 10 องค์กรโดยการประชุมเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารชื่อโดเมนระดับบนสุด การแบ่งปันความรู้ด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เป็นที่จับตา รวมถึงการร่วมแสดงความคิดเห็นและแสดงจุดยืนต่อทิศทางของการบริหารอินเทอร์เน็ตโลกอีกด้วย

     ดร.โคทม อารียา ประธานมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย กล่าวว่า "นับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ทาง APTLD เห็นถึงความสำคัญของประเทศไทยและ THNIC โดยใช้กรุงเทพฯ ในการจัดงานประชุม APTLD    ครั้งที่ 70 ครั้งนี้  สำหรับTHNIC นั้นเราเข้าร่วมกับ APTLD มาตั้งแต่แรกเริ่มรวมตัวในปี พ.. 2541 เพราะเล็งเห็นว่า การรวมตัวกันของผู้บริหารโดเมนระดับบนสุด จะเป็นประโยชน์ในแง่ของการแบ่งปันประสบการณ์ และความรู้ ช่วยให้องค์กรบริหารโดเมนระดับบนสุดที่เพิ่งเริ่มต้น สามารถเดินหน้าได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงหากมีประเด็นปัญหาต่าง ๆ ก็ยังสามารถแบ่งปันแนวทางการแก้ปัญหาที่ประสบความสำเร็จต่อกันได้อีกด้วย นอกจากนี้ กลุ่มผู้ดูแลโดเมนระดับบนสุดในประเทศต่าง ๆ ถือเป็นกลุ่มผู้ดูแลโครงสร้างพื้นฐานทางด้านอินเทอร์เน็ตที่สำคัญกลุ่มหนึ่ง    การรวมตัวกันก็เปรียบเสมือนเป็นปากเสียงให้กับเหล่าประเทศสมาชิก โดยร่วมผลักดันจุดยืนที่จะมีผลต่อแนวนโยบายในการบริหารอินเทอร์เน็ตโลกอีกด้วย"

     “ต้องขอขอบคุณทาง สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการประชุม และร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งทั้ง 2 องค์กรจัดว่ามีความสำคัญต่อวงการอินเทอร์เน็ตไทย โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเอง ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ประเทศไทยมีสายเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปยังต่างประเทศ ทั้งนี้การร่วมกันจัดการประชุมในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประชาคมอินเทอร์เน็ตไทย ที่มีความแน่นแฟ้น และพร้อมที่จะร่วมมือกันขับเคลื่อนวงการอินเทอร์เน็ตไปข้างหน้า" ดร.โคทม กล่าวเสริม

     สำหรับการประชุม APTLD ครั้งที่ 70 นี้ มีผู้แทนจากองค์กรสมาชิกและองค์กรพันธมิตรเข้าร่วมประชุมกว่า 80 ท่าน  โดยแบ่งเป็นผู้บริหารโดเมนระดับบนสุดกว่า  20  ประเทศ  เช่น  จีน  สิงคโปร์  นิวซีแลนด์  อิหร่าน  อัฟกานิสถาน หมู่เกาะซามัว ประเทศหมู่เกาะอื่น ๆ ทั้งในมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย และประเทศอื่น ๆ ที่เป็นที่รู้จักอีกจำนวนมาก สำหรับองค์กรพันธมิตรที่เข้าร่วมประชุมมีกว่า  10  องค์กร เช่น องค์กรบริหารอินเทอร์เน็ตสากล (ICANN) และ Internet Society เป็นต้น  ทั้งนี้ก่อนการประชุม  APTLD ครั้งที่  70  ในวันที่ 15 – 16 กันยายน 2559 นั้น  ได้มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับกลุ่มสมาชิก  APTLD  ที่สนใจในหัวข้อ "Best Practices in Managing Internet Identifiers and Securing Networks” ช่วงวันที่ 13 – 14 กันยายน 2559 อีกด้วย

เกี่ยวกับ THNIC

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย หรือ Thai Network Information Center Foundation (THNIC) เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่มุ่งเน้นการพัฒนาการใช้งานอินเทอร์เน็ต และโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

THNIC ได้มีการดำเนินการบริหารชื่อโดเมน .th มาตั้งแต่ปี พ.. 2531 และก่อตั้งเป็นมูลนิธิฯ เมื่อปี พ.. 2550 โดยยังคงมีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมการใช้งานโดเมน .th และ .ไทย ทั้งยังสนับสนุนการศึกษา การวิจัย รวมถึงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และเป้าหมายสำคัญอีกประการหนึ่งคือ ผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตไทย ในด้านเทคโนโลยี ด้านความรู้ ด้านความเร็วอินเทอร์เน็ต และการลดต้นทุนอินเทอร์เน็ตไทย

เว็บไซต์: http://www.thnic.or.th