ADS


Breaking News

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชวนผู้ประกอบการ OTOP ไทย เข้าร่วมเวิร์คช็อป “ปั้นนักการค้ามืออาชีพ”

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เชิญชวนพี่น้อง ผู้ประกอบการ OTOP ไทย เข้าร่วมเวิร์คช็อป “ปั้นนักการค้ามืออาชีพ” เพื่อมุ่งสู่เส้นทางสุดยอด OTOP SELECT พร้อมเคล็ดลับการเป็น Smart Community Trader อย่างเต็มตัว !! ในวันที่ 26 กันยายน ที่โรงแรมต้นน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ , วันที่ 27 กันยายน โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย และในวันที่ 28 กันยายน ที่โรงแรมเวียงแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ฟรี !! ไม่เสียค่าใช้จ่าย !! ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสอบถามได้ที่ 083-089-8389 , 062-807-0734061-180-1708 หรือ Line @77experience , www.77experience.com