ADS


Breaking News

ฮิตาชิ เปิดตัว “ลิฟต์โดยสารแบบไม่มีห้องเครื่อง” ในภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง

การออกแบบภายในของลิฟต์โดยสารแบบไม่มีห้องเครื่อง ที่พัฒนาขึ้นสำหรับภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง

     โตเกียว, ประเทศญี่ปุ่น, 26 กันยายน 2559 --- บริษัท ฮิตาชิ จำกัด และ บริษัท ฮิตาชิ บิวดิ้ง ซิสเต็มส์ จำกัด ประกาศเปิดตัว “ลิฟต์โดยสารแบบไม่มีห้องเครื่อง” สำหรับภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง ในวันที่ 30 กันยายน 2559 นี้ โดยจะทยอยออกทำตลาดในแต่ประเทศทั่วทั้งสองภูมิภาคต่อไป


     ลิฟต์รุ่นใหม่นี้ได้รับการพัฒนาขึ้นในประเทศญี่ปุ่นจากเทคโนโลยีล่าสุดของฮิตาชิ ซึ่งนอกจากการออกแบบที่ล้ำสมัยแล้ว ลิฟต์โดยสารแบบไม่มีห้องเครื่องรุ่นดังกล่าว ยังมีคุณสมบัติการใช้งานขั้นพื้นฐานที่ครบครัน ตรงตามทุกมาตรฐานที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และยังสามารถตอบสนองทุกความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว


     ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ฮิตาชิ พบว่าตลาดเอเซียและตะวันออกกลางมีความต้องการลิฟต์โดยสารแบบไม่มีห้องเครื่องเพิ่มมากขึ้น โดยลิฟต์โดยสารประเภทนี้ จะถูกออกแบบให้ไม่มีห้องเครื่อง ซึ่งปกติเป็นพื้นที่สำหรับติดตั้งเครื่องจักรขับลิฟต์ แผงควบคุม และอุปกรณ์ช่วยยกอื่นๆ โดยนำอุปกรณ์ทั้งหมดมาติดตั้งอยู่ภายในปล่องลิฟต์


     ที่ผ่านมา ธุรกิจลิฟต์ในตลาดต่างประเทศของฮิตาชิได้พัฒนาลิฟต์โดยสารแบบไม่มีห้องเครื่อง สำหรับตลาดในประเทศอื่นๆ ก่อนจะนำมาดัดแปลงให้เหมาะสมกับความต้องการ มาตรฐาน และข้อกำหนดทางเทคนิคของประเทศในแถบเอเชียและตะวันออกกลาง การเปิดตัวลิฟต์รุ่นใหม่นี้ จะช่วยให้ฮิตาชิสามารถให้บริการกับลูกค้าในภูมิภาคดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวยิ่งขึ้น


     ฮิตาชิจะเริ่มจำหน่ายลิฟต์รุ่นใหม่ล่าสุดนี้ในภูมิภาคตะวันออกกลางและหลายประเทศทั่วเอเชีย รวมถึงประเทศไทย ฟิลิปปินส์ และอินเดีย โดยคาดว่า จะมียอดสั่งซื้อรวมกว่า 5,000 ตัว


คุณสมบัติ
  1. ความปลอดภัย
ในขณะที่ลิฟต์รุ่นทั่วไปใช้อุปกรณ์นิรภัยแบบระบบกลไก อาทิ ปุ่มสวิทช์และเซ็นเซอร์ แต่ลิฟต์โดยสารแบบไม่มีห้องเครื่องรุ่นล่าสุดของฮิตาชินั้น จะใช้ระบบรักษาความปลอดภัยแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความแม่นยำสูง ร่วมกับระบบควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์แบบใหม่*1 จึงทำให้มีความปลอดภัยเพิ่มมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นนวัตกรรมชนิดเดียวกันกับระบบที่ใช้ในการควบคุมลิฟต์ความเร็วสูงของฮิตาชิ ที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุด 1,200 เมตรต่อนาที พร้อมกับเซ็นเซอร์อินฟราเรดที่ประตู ซึ่งจะช่วยป้องกันผู้โดยสารไม่ให้ถูกประตูหนีบทับ โดยเซ็นเซอร์ยังสามารถส่งสัญญาณไฟสีแดง เพื่อแจ้งเตือนผู้โดยสารเมื่อประตูกำลังจะปิดอีกด้วย


  1. ประหยัดพลังงาน
ลิฟต์โดยสารแบบไม่มีห้องเครื่องรุ่นล่าสุดนี้ ใช้หลอดไฟ LED เพื่อลดอัตราการใช้ไฟให้น้อยลง *2 กว่ารุ่นทั่วไปที่ใช้หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ยิ่งไปกว่านั้น กลไกการลากลิฟต์ขึ้น-ลงยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ในอาคารต่อไป


  1. ความสะดวกสบาย
เครื่องกำเนิดไอออนที่ติดตั้งภายในลิฟต์จะช่วยฟอกอากาศ พร้อมกำจัดกลิ่นอับ เพื่อควบคุมและรักษาอากาศภายในให้สะอาดอยู่เสมอ


  1. การออกแบบ
ลิฟต์โดยสารแบบไม่มีห้องเครื่องรุ่นนี้ ถูกออกแบบให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ใช้งาน โดยมาพร้อมกับคุณสมบัติล่าสุดสำหรับตลาดในประเทศญี่ปุ่น การออกแบบเพดานลิฟต์ที่หลากหลาย จอภาพ LCD ที่ใช้แสดงข้อมูลต่างๆ ภายในลิฟต์ และงานออกแบบคุณภาพระดับโลก


*1 ไมโครคอมพิวเตอร์ คือ คอมพิวเตอร์เล็กที่ติดตั้งไว้ภายในลิฟต์
*2 คุณสมบัติการประหยัดพลังงานจะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น


ข้อมูลทั่วไป
น้ำหนักบรรทุก
ความจุ
ความเร็ว
450 – 1600 กิโลกรัม
6 – 21 คน
60 – 105  เมตรต่อนาที


เกี่ยวกับ บริษัท ฮิตาชิ จำกัด
บริษัท ฮิตาชิ จำกัด มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ดำเนินธุรกิจด้านการส่งมอบนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความท้าทายด้านต่างๆ ของสังคม  บริษัทฯ มีรายรับสุทธิในปี พ.ศ. 2558 (สิ้นสุดที่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559) รวมทั้งสิ้น 10,034.3  พันล้านเยน (ประมาณ 88.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ปัจจุบัน ฮิตาชิเป็นผู้นำธุรกิจนวัตกรรมทางสังคมและมีพนักงานราว 335,000 คนทั่วโลก บริษัทฯ มีโซลูชั่นด้านต่างๆ สำหรับลูกค้าอย่างหลากหลาย ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่กลุ่มไฟฟ้า พลังงาน อุตสาหกรรม การจัดจำหน่าย การพัฒนาระบบน้ำและชุมชนเมือง การเงิน หน่วยงานรัฐบาลและสาธารณะ ไปจนถึงบริการด้านสุขภาพ

     สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ฮิตาชิ กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์บริษัทที่ http://www.hitachi.com