ADS


Breaking News

สิงคโปร์จัด BuildTech Asia ครั้งที่ 6 ชูเทคโนโลยีดิจิทัลและการผลิตที่ถอดประกอบได้

เจาะลึกเอเชียยุคอาคารและสิ่งปลูกสร้างอัจฉริยะ
     สิงคโปร์, 26 กันยายน 2016สเปีย เอ็กซิบิส (Sphere Exhibits) ร่วมกับการอาคารและสิ่งปลูกสร้างแห่งสิงคโปร์ (BCA-Building and Construction Authority) จัดงาน “BuildTech Asia ครั้งที่ 6” มหกรรมงานแสดงเทคโนโลยีการก่อสร้างระดับโลก วันที่ 18 - 20 ตุลาคมนี้ ภายใต้แนวคิด "การก้าวสู่ความเป็นนักพัฒนาโดยการใช้นวัตกรรม" (Transforming the Way We Build through Innovation) ชูเทคโนโลยีดิจิทัลและการผลิตที่ถอดประกอบได้ พร้อมเจาะลึกเอเชียยุคอาคารและสิ่งปลูกสร้างอัจฉริยะอีก เพื่อตอบสนองความต้องการที่มีมากขึ้นในด้านการพัฒนาตลาดสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างในภูมิภาคโดยงานนี้จะจัดร่วมกับ Singapore Construction Productivity Week (SCPW) 2016 ด้วย
ภายในงาน “BuildTech Asia ครั้งที่ 6” จะมีผู้ออกบูธกว่า 150 แบรนด์ และบูธพาวิลเลียนจากประเทศต่างๆ ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน อินโดนีเซีย อินเดีย มาเลเซีย และเกาหลีใต้ ที่จะนำเทคโนโลยีการผลิตล้ำสมัยมาจัดแสดง ไม่ว่าจะเป็นวัสดุก่อสร้าง โซลูชันด้านสถาปัตยกรรม (Solution Architect) และสินค้าสำเร็จรูปที่มีคุณภาพ รวมไปถึงโซนเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) สำหรับงานก่อสร้าง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจในบทบาทของอุตสาหกรรมก่อสร้างในการร่วมสร้างเมืองอัจฉริยะมากขึ้น โดยจะเน้นไปที่อนาคตของโครงสร้างพื้นฐาน IoT โดยมีส่วนที่คาบเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเรียลเอสเตท และความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ ที่ประกอบด้วยบริษัทที่จะนำแพลตฟอร์ม IoT, แอพพลิเคชัน IoT, อุปกรณ์และบริการที่เกี่ยวกับ IoT รวมไปถึงโซลูชันด้านการสื่อสาร ทั้งที่แบบใช้สายและไร้สายด้วย ซึ่งจะมีส่วนการแสดงของเทคโนโลยี 5G และ Giga Internet, การควบคุมอาคารและบ้านอัจฉริยะ ทั้งส่วนที่เป็นเรื่องแสงสว่าง สิ่งอำนวยความสะดวก ร่มเงาบังแดด การสื่อสารทางไกล การจัดการพลังงาน ระบบรักษาความปลอดภัย การจอดรถ ระบบตัวจับสัญญาณและองค์ประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอัจฉริยะ ทางเลือกของเมืองอัจฉริยะเพื่อการขนส่ง พลังงานสะอาด การวางผังเมือง การจัดการภัยพิบัติ การจัดการน้ำ การจัดการของเสีย และสวัสดิภาพของประชาชน เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีการอภิปรายภายใต้หัวข้อ “การออกแบบเพื่อการผลิตและการประกอบ” (Design for Manufacturing and Assembly - DfMA) การยกระดับคุณภาพแรงงาน และการปรับปรุงเครือข่ายโซ่อุปทาน (Supply Chain Network) ในวงการก่อสร้าง รวมไปถึงการขับเคลื่อนเพื่อความก้าวไกลในการพัฒนาโครงการก่อสร้างอีกด้วย โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการก่อสร้าง รวมไปถึงแนวทางปฏิบัติที่ใช้ได้ผล และตัวอย่างความสำเร็จจากทั่วโลก
ดร. จอห์น คุง ซีอีโอของ BCA กล่าวว่า "การก่อสร้างในยุคนี้จำเป็นต้องเคลื่อนตัวไปสู่ตลาดสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง โดยเฉพาะเรื่องวิธีการออกแบบเพื่อการผลิตและประกอบ หรือ Design for Manufacturing and Assembly (DfMA) ซึ่งหมายถึงการย้ายจากการก่อสร้างที่ไซต์งานไปสู่การผลิตชิ้นส่วนอาคารล่วงหน้าในโรงงานที่อยู่นอกไซต์งาน ซึ่งจะสามารถลดการพึ่งพาแรงงานผ่านการทำงานโดยเครื่องจักร ลดผลกระทบที่เกิดกับเพื่อนบ้านในบริเวณไซต์งาน ลดความสูญเปล่าของทรัพยากรระหว่างการก่อสร้าง รวมไปถึงช่วยสร้างสถานที่ทำงานที่น่าทำงาน และมีความปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนี้คุณภาพของอาคารและโครงสร้างพื้นฐานก็จะดีขึ้นด้วย"
ด้าน นายฉั่ว หวี่ ผง ประธานสเปีย เอ็กซิบิส กล่าวว่า "หลายปีที่ผ่านมาเราพยายามเพิ่มความเข้มแข็งให้กับคู่ค้าของเราด้วยการร่วมมือกับ BCA เพื่อให้ความช่วยเหลือบริษัททั้งหลายในธุรกิจก่อสร้าง เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่งาน BuildTech Asia 2016 จะแนะนำโซลูชันทางด้านสถาปัตยกรรม และกรณีตัวอย่างที่สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยคุณภาพที่เกิดขึ้นในปีนี้ เพื่อติดเครื่องมืออันทันสมัยให้กับอุตสาหกรรมนี้ พร้อมทั้งนำเสนอตลาดอาคารที่มีความพร้อมด้าน IoT (The Internet of Things) เช่นเดียวกับการรองรับการประชุมทางไกลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถจัดการกับสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อน และเชื่อมโยงเข้าหากันมากขึ้นเรื่อยๆ โดยการช่วยพัฒนาความเชี่ยวชาญให้แก่ภูมิภาค"
ภูมิภาคเอเชียนับว่ามีตลาดเทคโนโลยีก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีมูลค่าคาดการณ์กว่า 1,036 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2020 และโอกาสในการเติบโตของตลาดสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างก็มีสูงมาก ในขณะที่ประเทศไทย อุปสงค์ในการก่อสร้างเติบโต 15.8 เปอร์เซ็นต์จาก 379.29 พันล้านบาทในปี 2015 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 721 พันล้านบาทในปี 2020 โดยรัฐบาลไทยได้วางแผนลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานจำนวน 59 โครงการ ซึ่งมีมูลค่าเกือบ 1.8 ล้านล้านบาทไปจนถึงปี 2022 ซึ่ง BuildTech Asia 2016 ตั้งเป้าที่จะติดเครื่องมือให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างและสถาปนิก ด้วยความรู้ความเข้าใจชุดใหม่เกี่ยวกับอาคารอัจฉริยะ และกรรมวิธีในการก่อสร้าง ในขณะที่การอินทิเกรตกันของเทคโนโลยีเพื่อการก่อสร้างได้มีส่วนเพิ่มผลผลิตในฟังก์ชันการทำงานด้านการก่อสร้างกว่า 3.8  เปอร์เซ็นต์ และการประหยัดต้นทุนจากการออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ก็กำลังสร้างความยั่งยืนให้กับโครงการดังกล่าวได้เป็นอย่างดี โดยผ่านประสิทธิภาพโดยรวมที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง
     ทั้งนี้ งาน “BuildTech Asia” มหกรรมแสดงเทคโนโลยีและสินค้าการก่อสร้างยิ่งใหญ่ระดับโลกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 6 ภายในวันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2559 ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้รับการสนุนจากภาคการก่อสร้างในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่า BuildTech Asia 2016 จะสร้างโอกาสในการสร้างเครือข่ายเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อช่วยเติมเต็มเป้าหมายทางธุรกิจให้แก่กัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเข้าไปที่ www.buildtechasia.com

สารถึงบรรณาธิการ
เอกสารแนบท้าย ก: ภาพรวมของ SCPW 2016
Singapore Construction Productivity Week (SCPW)
‘Transforming the way we build through innovation’

พิธีเปิด SCPW ครั้งที่ 6 จะมีขึ้นในวันที่ 18 ตุลาคม 2016 ซึ่งจะมีการนำเสนอ BIM Awards (Project level) ด้วย.

กิจกรรมหลัก

 • BuildTech Asia (BTA) 2016 เป็นงานแสดงสินค้าจำนวน 3 วัน ซึ่งจัดโดย Sphere Exhibits บริษัทลูกของ Singapore Press Holdings และถือเป็นผู้นำด้านการจัดงานแสดงสินค้าในภูมิภาค ที่โฟกัสไปที่เทคโนโลยีการผลิต และเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาความท้าทายต่างๆ ในห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มของตลาดสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างในเอเชียได้ มีการนำชมงาน BTA สำหรับผู้นำในอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ และนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา.
 • ซุ้มของ BCA ที่งาน BTA จะมีการแสดงผลงานที่มีผลิตภาพและเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งถือเป็นพัฒนาการล่าสุดที่จะพลิกโฉมอุตสาหกรรมก่อสร้างให้เป็นอุตสาหกรรมที่เกิดประสิทธิผลและมีความเป็นนวัตกรรม ในปีนี้ BCA ยังได้ร่วมกับเอเจนซีอื่นๆ เพื่อแสดงผลงานจากความพยายามของภาครัฐที่จะผลักดันให้เกิดผลิตภาพขึ้น  
   
 • โครงการ  Skilled Builders Project  เป็นแพลตฟอร์มให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแสดงความสามารถในการใช้วัสดุทดแทนไม้ (CLT) และไม้ประสาน (Glulam)
   
 • The Build Smart Conference เป็นการประชุม 2 วัน  ที่จะมีแพลตฟอร์มให้แบ่งปันแนวคิดและเทคโนโลยีเพื่อการสร้างสรรค์งานก่อสร้างในระดับสูง โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการอุตสาหกรรม การประชุมครอบคลุมหัวข้อการออกแบบเพื่อการผลิตและการประกอบ(DfMA) แนวคิด Lean Construction และ การออกแบบเสมือนจริง (VDC)/การสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร (BIM).

 • The Experiential Workshop จะมีการแชร์ประสบการณ์รวมถึงเข้าเยี่ยมชมโครงการในท้องถิ่นที่มีการใช้เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลกของอุตสาหกรรมนี้

งานกิจกรรมใหม่

 • การประกวด SCAL Productivity & Innovation Awards (PIA) Competition 2016 ซึ่งริเริ่มขึ้นโดย SCAL เป็นการแข่งขันแบบเปิดสำหรับบริษัทอุตสาหกรรมที่จะมาแสดงผลงานแนวคิดนวัตกรรมของตน โดยผู้ชนะจะได้รับรางวัลที่งานประชุม SCAL Conference

งานกิจกรรมสำหรับระดับอุดมศึกษา

 • The Productivity Challenge & Productivity Race มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้นิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้มีส่วนร่วมในแนวคิดในการเพิ่มผลผลิตทางการก่อสร้าง
 • The Productivity Guided Tours and Workshops จัดขึ้นเพื่อให้สามารถเข้าถึงนักศึกษาและผู้สอนในสถาบัน ระดับอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (built-environment)
 • International Building Information Modelling (BIM) Competition เป็นการแข่งขันที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ให้พวกเขาสามารถแสดงทักษะทางด้านการจำลองรายละเอียดข้อมูลอาคาร (BIM) ภายใต้การแนะนำของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
 • BIM Shoot-Out เป็นการแข่งขันที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา ได้แสดงทักษะด้านการจำลองรายละเอียดข้อมูลอาคารและกระบวนการจัดเอกสารภายในกรอบเวลาที่กำหนด
งานกิจกรรมอื่นๆ

 • งานประชุม International Panel of Experts (IPE) Meeting มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตทางการก่อสร้างและเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบสำเร็จรูป (Prefabrication) ซึ่งจะมีทั้งผู้เชี่ยวชาญจากในประเทศและต่างประเทศมาวิเคราะห์หนทางปรับปรุงผลิตภาพของการก่อสร้างในประเทศสิงคโปร์.
   
ภาคผนวก ข: ไฮไลท์ของงาน BUILDTECH ASIA 2016

แสดงเทคโนโลยีผลิตภาพ ซึ่งรวมถึงแบบจำลองข้อมูลอาคาร (BIM)  เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อการก่อสร้าง และ การออกแบบเพื่อการผลิตและการประกอบ

บริษัทผู้เข้าร่วมนิทรรศการที่สำคัญ เช่น:
 • CS Global Group ซึ่งจะแสดงเทคโนโลยีมือถือเพื่อพัฒนาผลิตภาพที่ไซต์งานก่อสร้าง ; DiHUb ซึ่งจะได้แนะนำห้องสมุดแบบจำลองข้อมูลอาคาร (BIM)ซึ่งมีวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างจริง;
 • Allanamics International ซึ่งจะได้เสนอวัสดุ StatRapid ที่ออกแบบมาเพื่อทดแทนบล็อคคอนกรีตหนัก และจะถูกเรียงซ้อนเพื่อทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนัก โดยเป็นรุ่นที่ใช้งานได้รวดเร็วและมีความเบามากขึ้น; Peikko Singapore จะแสดงจุดต่อคานคอนกรีต และโครงสร้างเชิงประกอบที่หลากหลาย;
 • Synergix Technologies นำเสนอซอฟท์แวร์ที่เป็นเครื่องมือการสแกนใบหน้าเพื่อเชื่อมกับโมดูลการจ่ายเงินเดือน;
 • Halfen-Moment จะนำเสนอ HS Protect ซึ่งเป็นการเคลือบด้วยลมร้อนที่จะช่วยปกป้องวัสดุในอาคารระหว่างการก่อสร้างและขนย้าย
ไฮไลท์สำคัญบางประการในเรื่องของวัสดุก่อสร้างและโซลูชั่นทางสถาปัตยกรรม ได้แก่ ระบบการเข้าถึงและระบบอัตโนมัติ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และเครื่องมือ อุปกรณ์พื้นฐานทางไฟฟ้าและความปลอดภัย ภูมิทัศน์รอบข้าง วัสดุหลังคาและส่วนหน้าอาคาร
และมีการแสดงคุณภาพของพื้นผิวสุดท้ายของงาน (finishes) ในรูปแบบที่สามารถทำให้เห็นภาพได้ว่าจะนำมาใช้งานงานส่วนต่างๆ เช่น สิ่งปกคลุมทางสถาปัตยกรรม ระบบฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง ไฟ ผนัง ส่วนกั้นและระบบพื้นได้อย่างไร

บริษัทผู้เข้าร่วมนิทรรศการที่สำคัญ เช่น:
 • Eastern Pretech ซึ่งจะแสดงแผ่นคอนกรีตอัดแรงชนิดท้องเรียบสำเร็จรูปแบบที่เป็นรูกลวง ซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้อย่างหลากหลายในงานระบบพื้นและหลังคาในที่พักอาศัย โครงการสถาบัน อาคารพาณิชย์ อุตสาหกรรมหรือโครงการก่อสร้าง
 • Splice Sleeve นำเสนอผลงานระบบเหล็กเส้นเชื่อมต่อแบบข้อต่อซึ่งมีการใช้กันทั่วโลกเพื่อเชื่อมต่อรีบาร์ในงานก่อสร้างแบบใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูป (precast)และแบบการก่อสร้างโดยหล่อคอนกรีตที่หน้างาน(cast-in-place) เมื่อมีการทดสอบร่วมกับข้อต่อ (splice sleeve) เสาและคานสำเร็จรูปในขนาดจริง ว่าจุดเชื่อมต่อจะมีความแข็งแกร่งทางโครงสร้างและความเหนียวเท่าเทียมหรือเหนือกว่าเสาขนาดใหญ่ที่มีการเทคอนกรีต
 • USG จะนำเสนอระบบเพดานที่เรียกว่า SG Boral Logix™ Integrated Ceiling System ผู้เข้าร่วมแสดงในนิทรรศการในส่วนเครื่องจักรก่อสร้างและอุปกรณ์ที่หน้างานที่สำคัญได้แก่:
 • Terra Lite ซึ่งจะแสดงเครนรางเลื่อนขนาด 1 ตันที่ควบคุมด้วยระบบซอฟท์แวร์อัจฉริยะและโมเดลมาตรฐานที่มีฟีเจอร์อัจฉริยะ 18 ฟีเจอร์ ไม่ว่าจะเป็นป้องกันการแกว่ง ป้องกันการบรรทุกน้ำหนักมากเกินไป ป้องกันการดึงในแนวนอน
 • ACME Equipment Pte Ltd จะแสดงระบบ VSE500 ซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพ  เครื่อง VSE500 สามารถผสมและพ่นส่วนผสมทราย และ/หรือ ปูนได้ไกลเป็นร้อยๆ เมตร ทำให้สามารถส่งวัสดุไปยังพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก เครื่อง VSE500 ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ และใช้แรงลมในการพ่นวัสดุ ทำให้ไม่เหลือเศษวัสดุตกค้าง ดังนั้นไซต์งานจึงสามารถเป็นพื้นที่สีเขียวและยังได้ผลงานที่มากขึ้นด้วย
 • Hebei Jinbiao Construction Materials (Singapore) Pte Ltd บริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ จะมานำเสนอผลิตภัณฑ์เช่น รั้วตาข่าย ผลิตภัณฑ์เพื่อลดเสียง และกล่องลวดถักบรรจุหินให้แก่หลายหน่วยงานของภาครัฐในประเทศสิงคโปร์ ทั้ง HDB, LTA และ URA
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในปีที่แล้วสมาคมต่างๆ ทั้งภายในและนอกประเทศได้เข้าร่วมในงาน BuildTech Asia 2016 เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม ให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้ โดยในปีนี้ หน่วยงานที่ได้ให้การสนับสนุน  BuildTech Asia 2016  ได้แก่  the Association of Industrial Engineering and Management Industry of Indonesia (ISTMI); Association of Property and Facility Managers, Building Owners & Managers Association, Indonesia, Construction Industry Joint Council; The Institution of Engineers, Singapore ; Indonesia Engineers Association ; International Powered Access Federation; National Association of Indonesian Consultants ; Jakarta Chamber of Commerce & Industry, Malaysia Heavy Construction Equipment Owners Association; Master Builders Association of Malaysia, Renovation and Decoration Advisory Centre (RADAC); Real Estate Developers’ Association of Singapore; Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS); Singapore Contractors Association Ltd (SCAL); Singapore Cranes Association; Singapore Institute of Building Limited; Singapore Institute of Surveyors & Valuers; Singapore Institution of Safety Officers; Singapore Manufacturing Federation; Society of Project Managers Singapore, The Institution of Engineers, Malaysia, Vietnam Ceramic Association, Vietnam Electronic Industries Association, Vietnam Federation of Civil Engineers Association และ Workplace Safety and Health Asia

การประชุมและกิจกรรมที่ร่วมใช้พื้นที่ในงาน BuildTech Asia 2016:
 1. The Building IoT Exhibition จัดโดย Homdex and Sphere Exhibits ร่วมกับ BuildTech Asia 2016 งานนิทรรศการจะมีขึ้นในวันที่ 18 - 20 ตุลาคม และจะมีซุ้มสำหรับให้บริษัทต่างๆ ได้แสดงแพลตฟอร์ม IoT แอพพลิเคชั่น IoT รวมถึงอุปกรณ์และบริการต่างๆ;
 2. งานประชุม B-IoT Asia Conference ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและนอกประเทศเข้าร่วมอภิปรายเรื่องระบบความปลอดภัย ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้ IoT เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจก่อสร้าง