ADS


Breaking News

การแข่งขันลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬา ครั้งที่ 23 จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559


      การแข่งขันรายการนี้ได้รับฉายา “ศึกแห่งตำนาน” (The Race of Legends) เนื่องจากมีนักไตรกีฬาระดับตำนานทั้งในอดีตและปัจจุบันเข้าร่วมแข่งขันในทุกๆ ปี ลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬา เป็นงานไตรกีฬาที่ได้รับความนิยมสูงสุดและจัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานที่สุดงานหนึ่งของเอเชีย ลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬามักจะได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในงานไตรกีฬาที่สำคัญของโลก ด้วยเส้นทางการแข่งขันที่ไม่เหมือนใครในบรรยากาศภูมิประเทศเขตร้อนของเกาะภูเก็ต