ADS


Breaking News

AJD อะลีบาบา และธนาคารกรุงไทย จัดงานสัมมนา อีคอมเมิร์ซทางเลือกที่ใช่ สำหรับผู้ประกอบการไทย สู่ตลาดใหม่ไร้พรหมแดน

งานสัมมนา อีคอมเมิร์ส ทางเลือกที่ใช่สำหรับผู้ประกอบการไทย สู่ตลาดใหม่ ไร้พรมแดนวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม อวานี จังหวัดขอนแก่น เมื่อเร็วๆนี้
คนแรกจากซ้าย นายอดิศร ถาวรธนสาร ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์แฟ็กเตอริง

คนที่สองจากซ้าย นายสุรชัย ศรีสถาพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

คนที่สามจากซ้าย นายชัยณรงค์ นิศามณีวงศ์,ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ

คนแรกจากขวามือ Mr. Wu Zhe, Jerry - Country Manager of Alibaba Thailand

คนที่สองจากขวา นายณัฐวัชร์ วรนพกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

คนที่สามจากขวา นายเวชยันต์ กวีนัฎธยานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คนที่สี่จากขวา นายกิตติทัต ปานคง เจ้าของบริษัท เอเชีย โปรดัก ซัพพลาย จำกัด