ADS


Breaking News

23 บจ. ไทยกวาดรางวัล CG ผู้นำในอาเซียน

(จากขวา) นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  Mr. Sarjito, Deputy Commissioner of Indonesia Financial Services Authority, Mr. Paul Yuen, Executive Director of Market Conduct Department of Monetary Authority of Singapore, and Mr. Kelly Bird, Director of Public Management of Asian Development Bank ในงาน ASEAN Corporate Governance Conference and Awards จัดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งมีการมอบรางวัลแก่บริษัทจดทะเบียนในอาเซียน 50 บริษัทแรกที่ได้คะแนนASEAN CG Scorecard สูงสุด และบริษัทจดทะเบียนไทยติดอันดับมากสุด 23 แห่ง โดยมี 2 บริษัทอยู่ในกลุ่ม อันดับแรกของอาเซียน
     
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 – ASEAN Capital Markets Forum จัดงานมอบรางวัล ASEAN CG Scorecard ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจาก ก.ล.ต. บริษัทจดทะเบียนชั้นนำ และหน่วยงานกำกับดูแลภาคตลาดทุนในภูมิภาค และผู้เชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแลกิจการในประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพ งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อยกย่องความมุ่งมั่นของบริษัทจดทะเบียนในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทจดทะเบียนไทย 23 แห่ง ติดอันดับ 50 บริษัทแรกที่ได้คะแนน ASEAN CG Scorecard สูงสุดมากที่สุด ตามด้วยบริษัทจดทะเบียนจากประเทศฟิลิปปินส์ 11 บริษัท  สิงคโปร์ 8 บริษัท มาเลเซีย 6 บริษัท และอินโดนีเซีย 2 บริษัท นอกจากนี้ บริษัทจดทะเบียนไทยสองบริษัท ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้คะแนน CG สูงสุด 5 อันดับแรกของอาเซียนอีกด้วย แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคของบริษัทจดทะเบียนไทยในการนำแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากลมาใช้ ซึ่งผลการประเมินในปี 2558 นี้นับเป็นปีที่ 4 ติดต่อกันที่บริษัทจดทะเบียนไทยได้รับผลคะแนนติด 50 อันดับแรกของอาเซียนเป็นจำนวนมากสุด
ASEAN CG Scorecard เป็นโครงการที่ริเริ่มโดย ASEAN Capital Markets Forum ซึ่งเกิดจากการสนับสนุนของ ก.ล.ต. ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อทำการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนหกประเทศในอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 และปีนี้เป็นปีแรกที่มีการเปิดเผยรายชื่อบริษัทที่ติดอันดับสูงสุด 50 อันดับแรกของอาเซียน


ดร. บัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อำนวยการ IOD ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน CG ของโครงการ กล่าวว่า “ตั้งแต่เริ่มโครงการ บริษัทจดทะเบียนไทยแสดงความโดดเด่นในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการตามมาตรฐานอาเซียนมาตลอด โดยเฉพาะหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน แม้จะมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ประเมินให้เข้มงวดขึ้น แต่ทุกปีบริษัทจดทะเบียนไทยยังมุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ASEAN ได้ดีต่อเนื่อง รวมถึงแสดง พัฒนาการในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ดังนั้นทุกรางวัลที่บริษัทจดทะเบียนไทยได้รับครั้งนี้ จึงเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจของบริษัทจดทะเบียนไทยและตลาดทุนไทย ทางสถาบัน IOD ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับบริษัทที่ได้รับรางวัล และสถาบันจะทำหน้าที่สนับสนุนบริษัทไทยในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป ทั้งเพื่อประโยชน์ของการพัฒนาตลาดทุนไทยและการมีธรรมาภิบาลที่ดีในภาคเอกชน”
นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวว่า “ก.ล.ต.  มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับผลสำเร็จในครั้งนี้  ผลการประเมิน ASEAN CG Scorecard แสดงถึงวามเป็นผู้นำในเรื่องมาตรฐาน CG ของบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อการเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนในภูมิภาคและทั่วโลกต่อตลาดทุนไทย  ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของทุกฝ่าย รวมถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทของบริษัทจดทะเบียนไทยในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล  ก.ล.ต. พร้อมสนับสนุนโครงการนี้อย่างต่อเนื่องต่อไปเพราะเล็งเห็นว่า มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการยกระดับคุณภาพในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาค และทำให้สินค้าตลาดทุนอาเซียนเป็น asset class ที่น่าสนใจ” 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายวิจัยและนโยบาย สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
โทรศัพท์ 02-955-1155 ต่อ 304 หรือ 306 โทรสาร  02-955-1156-7

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนน ASEAN CG Scorecard สูงสุด 50 อันดับแรก
ASEAN TOP50 PLCs
(เรียงตามตัวอักษร)Country
PLCs
1
Philippines
ABOITIZ EQUITY VENTURES
2
Thailand
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
3
Philippines
AYALA CORPORATION
4
Philippines
AYALA LAND, INC.
5
Thailand
BANGKOK AVIATION FUEL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED
6
Philippines
BDO UNIBANK, INC.
7
Malaysia
BURSA MALAYSIA BERHAD
8
Singapore
CAPITALAND LIMITED
9
Thailand
CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED
10
Malaysia
CIMB GROUP HOLDING BERHAD
11
Singapore
DBS GROUP HOLDINGS LTD
12
Thailand
EASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT AND MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
13
Thailand
ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY LIMITED
14
Philippines
GLOBE TELECOM, INC.
15
Philippines
GT CAPITAL HOLDINGS, INC.
16
Malaysia
IJM CORPORATION BERHAD
17
Thailand
INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
18
Thailand
INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
19
Thailand
IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED
20
Thailand
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
21
Singapore
KEPPEL LAND LIMITED
22
Thailand
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
23
Malaysia
MALAYAN BANKING BERHAD
24
Philippines
MANILA ELECTRIC COMPANY
25
Philippines
MANILA WATER COMPANY, INC.
26
Philippines
PHILEX MINING CORPORATION
27
Philippines
PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE COMPANY
28
Thailand
PRUKSA REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITEDCountry
PLCs
29
Indonesia
PT BANK CIMB NIAGA TBK
30
Indonesia
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK
31
Thailand
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
32
Thailand
PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
33
Thailand
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
34
Thailand
RATCHABURI ELECTRICITY GENERATING HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
35
Malaysia
RHB CAPITAL BHD
36
Thailand
SAMART CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
37
Thailand
SAMART TELCOMS PUBLIC COMPANY LIMITED
38
Singapore
SATS LTD.
39
Singapore
SINGAPORE EXCHANGE LIMITED
40
Singapore
SINGAPORE POST LIMITED
41
Singapore
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LIMITED
42
Singapore
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED
43
Philippines
SM PRIME HOLDINGS, INC.
44
Malaysia
TELEKOM MALAYSIA BERHAD
45
Thailand
THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
46
Thailand
THAICOM PUBLIC COMPANY LIMITED
47
Thailand
THE BANGCHAK PETROLEUM PUBLIC COMPANY LIMITED
48
Thailand
THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
49
Thailand
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
50
Thailand
TOTAL ACCESS COMMUNICATION PUBLIC COMPANY LIMITED


รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนน ASEAN CG Scorecard สูงสุด 5 อันดับแรก
ASEAN TOP5 PLCs
(เรียงตามตัวอักษร)Country
PLCs
1
Malaysia
BURSA MALAYSIA BERHAD
2
Singapore
DBS GROUP HOLDINGS LTD
3
Thailand
PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
4
Thailand
SAMART CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
5
Singapore
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED


รายชื่อบริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้คะแนน ASEAN CG Scorecard สูงสุด 3 อันดับแรกของประเทศไทย
TOP3 Domestics PLCs - Thailand
(เรียงตามตัวอักษร)PLCs
1
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
2
PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
3
SAMART CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED


รายชื่อบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีพัฒนาการทางด้าน CG โดดเด่น สูงสุด 2 อันดับแรกของประเทศไทย
Outstanding Achievement Awards - Thailand
(เรียงตามตัวอักษร)PLCs
1
EASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT AND
MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
2
THAICOM PUBLIC COMPANY LIMITED