ADS


Breaking News

SENA ผนึก รพ.รามาฯ เปิดตัวโครงการ CHD Camp

ดูแลเด็กโรคหัวใจพิการมาตั้งกำเนิด
สานต่อแนวคิด อยู่เพื่อให้ คืนกำไรสู่สังคม
เสนาฯจับมือโรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดโครงการค่ายกิจกรรมสำหรับเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด (CHD Camp) สานต่อแนวคิด อยู่เพื่อให้คืนกำไรสู่สังคม ผ่านการมอบเงินบริจาค โครงการบ้านร่วมทางฝัน กว่า 40 ล้านบาท ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ย้ำเสนาฯพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน-สร้างสรรค์สุขภาพชีวิตที่ดี ตอบแทนสู่สังคมไทย ให้มีความเข้มแข็งและก้าวไปพร้อมๆกัน
ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) แถลงเปิดตัวกิจกรรมสำหรับผู้ป่วยในโครงการค่ายกิจกรรมสำหรับเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด(Congenital Cardiac Care Camp  หรือ CHD Camp) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดแบบครอบคลุม ที่โครงการบ้านร่วมทางฝัน ของบริษัทเสนาฯ ร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อดำเนินการ โดยเมื่อปลายปี 2556 ได้มีการมอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 40 ล้านบาท ทั้งนี้ การจัดทำค่ายเพื่อดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด (CHD Camp ) มีวัตถุประสงค์ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคหัวใจเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และหลีกเลี่ยงโรคติดเชื้อที่จะมีผลต่อสุขภาพและทำให้โรคหัวใจที่เป็นอยู่ร้ายแรงยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างการออกกำลังกายที่ถูกวิธีให้เหมาะสมแก่โรคหัวใจ การรักษาสุขลักษณะ เช่น การล้างมือ การใส่หน้ากากอนามัยการป้องกันโรค โดยการฉีดวัคซีน รวมถึงการทำหัตถการรักษาโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดโดยการสวนหัวใจ ซึ่งจะเป็นการนำความรู้และเทคนิคการรักษาโดยการสวนหัวใจ มาดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด เพื่อลดจำนวนการผ่าตัดหัวใจแบบเดิมลง
กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดแบบครอบคลุม ที่ บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์  ดำเนินการผ่านมูลนิธิร่วมทางฝัน  ร่วมมือกับโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อสานต่อแนวคิด “อยู่ เพื่อ ให้” เป็นการคืนกำไรสู่สังคม และเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและสร้างสรรค์สุขภาพชีวิตที่ดี ตอบแทนสู่สังคมไทย โดยในช่วงที่ผ่านมาดำเนินการไปแล้ว 3 โครงการ รวมยอดบริจาคแล้วจำนวน 120 ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมาได้มอบเงินให้กับ 3 โรงพยาบาลภาครัฐ ประกอบด้วย โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลตำรวจ และโรงพยาบาลรามาธิบดี” ผศ.ดร.เกษรา กล่าว
            ทั้งนี้ โครงการบ้านร่วมทางฝัน เป็นโครงการในรูปแบบบ้านอยู่อาศัยและคอนโดมิเนียม ได้เริ่มโครงการแรกเมื่อปี  2548 ชื่อ โครงการบ้านร่วมทางฝัน 1 ที่ตั้ง ลำลูกกา คลอง 2  ทํากําไรทั้งโครงการ 40 ล้านบาท ปี 2553 โครงการบ้านร่วมทางฝัน 2 ที่ตั้ง ลำลูกกา คลอง 4   ทำกำไรทั้งโครงการ 40 ล้านบาท ปี 2555 โครงการบ้านร่วมทางฝัน 3 ที่ตั้ง คลองหลวง ทำกำไรทั้งโครงการ 40 ล้านบาท