ADS


Breaking News

วช. เชิญร่วมงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ๒๕๕๙

     ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัด “งานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี ๒๕๕๙" และตลาดนวัตกรรมพร้อมใช้ (Innovation Express) ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น ๒ อาคาร วช. ๑ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ ชั้น ๑ อาคาร วช. ๔ โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน ใน วันที่  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การสร้างต้นแบบการขายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางสังคมด้วยการจัดการองค์ความรู้การวิจัย” ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. (รายละเอียดกำหนดการประกวดฯ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย)
 กำหนดการ
“งานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น” ประจำปี  2559
ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน 2558
ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1  
และบริเวณโถงชั้น 1 อาคาร วช. 4 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
----------------------------------------------------

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558
08.30 – 09.30 น.        -  ผู้ประดิษฐ์และแขกผู้มีเกียรติลงทะเบียน ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
09.45 น.            -  ผู้ประดิษฐ์และแขกผู้มีเกียรตินั่งประจำที่
10.00 น.            -  เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ)  
  ประธานในพิธีเดินทางมาถึง       
-  รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   
  (นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ) กล่าวรายงาน
-  ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และทำพิธีเปิดงานฯ
-  ผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติถ่ายภาพร่วมกัน
10.30 น.            -  ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติ เยี่ยมชมนิทรรศการฯ
13.00 – 16.00 น.        -  การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การประเมินความพร้อมเทคโนโลยี
  เพื่อการใช้ประโยชน์และตอบโจทย์ผู้ประกอบการ”
  โดย สวทช., สนช., ผู้ประกอบการภาคเอกชน
10.00 – 17.00 น. -  แสดงนิทรรศการผลงานประดิษฐ์คิดค้น “งานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น”
            ประจำปี 2559 และ “งานตลาดนวัตกรรมพร้อมใช้” (Innovation Express)
                  
วันอังคารที่ 22 กันยายน 2558
08.30 – 09.00 น.        -  แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียนเข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษและการเสวนาทางวิชาการ
                  ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
09.00 – 09.200 น.        -  ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การสร้างต้นแบบการขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยี
  ทางสังคมด้วยการจัดการองค์ความรู้การวิจัย”
                  โดย เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ)
09.20 – 12.20 น.        -  การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ต้นแบบการขยายผลองค์ความรู้การวิจัย
  สู่การใช้ประโยชน์”                  
  โดย สำนักงาน กปร., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรมส่งเสริมการเกษตร,
        กรมการพัฒนาชุมชน                                                   
10.00 – 17.00 น.        -  แสดงนิทรรศการผลงานประดิษฐ์คิดค้น “งานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น”
  ประจำปี 2559 และ “งานตลาดนวัตกรรมพร้อมใช้” (Innovation Express)

หมายเหตุ  :  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม           

ผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่เข้าประกวด
             การเปลี่ยนสีไข่มุกเป็นสีทองและการพิมพ์ลวดลายขนาดเล็กลงบนไข่มุกฯ
    การออกแบบขั้นตอนวิธีและพัฒนาโปรแกรมเพื่อการคำนวณบนจำนวนเต็มเกาส์
    กล้องจุลทรรศน์อินฟาเรดความเร็วสูงเพื่อการถ่ายภาพตัดขวางสามมิติฯ
    เครื่องผลิตและกำจัดไฟฟ้าสถิตด้วยพลังงานความเข้มสนามไฟฟ้า
    ระบบออพติคอลโคฮีเรนส์โทโมกราฟีแบบมีการปรับปรุงคุณภาพของภาพโครงสร้างฯ
    lekOscOpe : กล้องจุลทรรศน์ชนิดพกพาพิมพ์ขึ้นรูปได้จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
    ชุดทดลองการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกแบบเสรีโดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมสำหรับการสอนฟิสิกส์
    อุปกรณ์ตรวจวัดแก๊สรั่วสำหรับรถยนต์
             เครื่องฆ่าเชื้อช้อน - ส้อม ระบบอัลตร้าไวโอเลต
    สื่อการสอน "เซลล์พูดได้"
    ปูนพลาสเตอร์หล่อแบบฟันป้องกันเชื้อโรค
    แอนติบอดีมนุษย์สำหรับรักษาไข้เลือดออก
    แผ่นทดสอบ ดีเอ็นเอ แถบสีแบบ 3 in 1 ในการตรวจวินิจฉัยเชื้อที่ก่อให้เกิดโรค
    เครื่องตรวจจับสิ่งหลุดอุดหลอดเลือดสมองแบบทันเวลาด้วยสัญญาณอัลตราซาวด์ฯ
    ชุดตรวจวัณโรค และวัณโรคดื้อยา
    เครื่องวัดมุมคว่ำหงายแขนท่อนปลายอิเล็กทรอนิกส์
    หมวกปรับรูปกะโหลกศีรษะ
    สิริกระดูกเทียมผลิตจากเปลือกหอยแครง
    เตียงพลิกตะแคงตัวแบบมือหมุน
    เก้าอี้พรรณพร
    สื่อการสอนวิชาการพยาบาลพื้นฐานและฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
    โปรแกรมคำนวณปริมาณรังสีจากเครื่องเอกซเรย์ Version 3.01
    ตัวฝังยึดในกระดูกสำหรับอวัยวะเทียมบริเวณใบหน้า
    ระบบช่วยวินิจฉัยเนื้องอกที่ปอด
    กล่อง "ปุ๊บปั๊บ" กล่องรับสิ่งส่งตรวจกรณีเร่งด่วน
    หมอนสามเหลี่ยมสำหรับจัดท่านอนตะแคง
    อุปกรณ์ช่วยเตือนหลับในขณะขับรถด้วยสัญญาณสมอง
    ระบบหุ่นยนต์ช่วยฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยอัมพาต
              ครีมบำรุงผิวและเจลทำความสะอาดผิวหนังที่มีอนุภาคนาโนสารสกัดมะขามป้อม
    ชุดตรวจสอบสารปรอทในเครื่องสำอางฟอกผิวขาว
    เซนเซอร์ทางเคมีสำหรับตรวจวัดกรดซาลิไซลิกและคอปเปอร์ไอออน
    ชุดตรวจสารระเบิดไนโตรอะโรมาติกราคาถูก
    วัสดุจากพลาสติกชีวภาพเพื่อผลิตถาดพิมพ์ปากดัดรูปได้
    เครื่องดิจิตอลอิมเมจคัลเลอริมิเตอร์ที่อาศัยไอพอดแบบพกพาสะดวก
    ตัวดูดซับแม่เหล็กขนาดเล็กชนิดใหม่จากครัยโอเจล – ท่อนาโนคาร์บอนที่มีรูพรุนฯ
    ผลิตภัณฑ์แคลเซียมรูปต่างๆ จากเปลือกหอยเพื่อใช้งานด้านเกษตรกรรม

             ไถระเบิดดินดานสำหรับไร่มันสำปะหลังติดพ่วงรถแทรกเตอร์ 36 - 50 แรงม้า
    อุปกรณ์ป้อนและเก็บรวบรวมถาดเพาะกล้าข้าวอัตโนมัติ
    ถังลงเกาะและอนุบาลลูกหอยนางรมจากโรงเพาะฟักแบบน้ำหมุนเวียนกึ่งปิด
    แผ่นทดสอบดีเอ็นเอ แถบสีแบบ 2 in 1 ในการตรวจสอบหนอนพยาธิหัวใจฯ
    ระบบผลิตวัสดุเพาะเมล็ดอุดมคาร์บอนจากชีวมวลเหลือทิ้ง
    เครื่องแยกเส้นใยตาลและการประยุกต์ใช้เส้นใยสำหรับแผ่นกันความร้อน
    กระดองปลาหมึกขยะทางการประมงสามารถใช้เป็นสารเสริมแรงในยางธรรมชาติ
    การผลิตก๊าซชีวภาพจากผักตบชวาด้วยจุลินทรีย์ธรรมชาติศักยภาพสูง
    รถดำนาแบบนั่งขับด้วยระบบนิวเมติกส์สำหรับปักดำต้นกล้าข้าวแบบล้างราก
    เครื่องสีข้าวกล้องขนาดเล็ก
    แผ่นฮอร์โมนควบคุมวงรบการเป็นสัด (P-sync)
    ถุงเพาะชำชีวภาพย่อยสลายได้ภายใต้สภาวะจริงตามธรรมชาติฯ
    บรรจุภัณฑ์แบบ Active Packaging สำหรับลำไยสดไม่รมซัลเฟอร์ไดออกไซด์เพื่อการส่งออก
    เครื่องนับลูกกุ้งแบบพกพา
    รถพ่นปุ๋ยสวนยางพารา
              ระบบสูบน้ำแบบอนุกรมต่างระดับแบบอัตโนมัติ 3 Stages
    เครื่องจักรแรงโน้มถ่วงของโลก
    เครื่องมือพัฒนานวัตกรรมสมองกลฝังตัวในรูปแบบใหม่
    นวัตกรรมเครื่องตัดเหล็กเส้นอัตโนมัติแบบปรับสภาวะการทำงานได้ : มาตรฐานการส่งออก
    อุปกรณ์ช่วยขนย้าย Dapacitor Unit
    เครื่องมือวัดแรงบิดแบบดัดวางขวาง
    ผลิตภัณฑ์ปูนปั้น
    กังหันลมแบบใบพัดหมุนสวนทาง
    เครื่องโทรแจ้งการทำงานเครื่องซักผ้าระบบ RFID
    เครื่องผลิตแป้งสาคู
    โปรแกรมระบบตรวจจับผู้ปิดบังใบหน้าจากภาพต่อเนื่องสำหรับระบบรักษาความปลอดภัย
    แม่พิมพ์แบบมีท่อหล่อเย็นเจาะเป็นรูโค้งชิดผิว
    www.worldmeteorology.com และโปรแกรมประยุกต์เคลื่อนที่ WMApp ให้ผลการพยากรณ์อากาศฯ
              ระบบการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยสนามไฟฟ้าพัลส์สำหรับกระบวนการผลิตเครื่องดื่มอุตสาหกรรม
    เครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตสำหรับกำจัดฝุ่นควันจากเตาเผาชีวมวลและเผาขยะชุมชนขนาดเล็ก
    เครื่องบำบัดและฆ่าเชื้อโรคในอากาศภายในอาคารโดยใช้เทคนิคเชิงไฟฟ้าสถิต
    สูบน้ำกายภาพบำบัดฟื้นฟูกำลังท่อนขา
    เอนบีซ : เอนไซม์ 2 in 1 สำหรับการลอกแป้งและกำจัดแว๊กซ์บนผ้าฝ้ายแบบขั้นตอนเดียวฯ
    ฝ้ายเคลือบกราฟีน : นวัตกรรมวัสดุดูดซับน้ำมันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
    เครื่องดูดและกำจัดควันตะกั่วบัดกรีในอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เทคนิคไฟฟ้าสถิตโอ   โซไนซ์
    เครื่องวัดความหนาแบบไม่สัมผัสสำหรับควบคุมคุณภาพการผลิตเลนส์สายตาและเลนส์ขนาดเล็ก
    อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อขดแบบสปริงติดครีบเกลียว
    เครื่องเจียระไนพลอยมุมเหลี่ยมอัตโนมัติควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    อุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉิน กรณีอากาศยานประสบอุบัติเหตุบริเวณสนามบิน
    อุปกรณ์จ่ายไฟชุมสายโทรศัพท์ชนิดที่มีอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จภายใน
    เซรามิกรักสุจริต

              บ้านใบตาลโตนด
เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายเพื่อการเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มสำหรับหมู่บ้านเสี่ยงภัยพื้นที่ลุ่มน้ำ
    รีโมทรถยนต์ควบคุมด้วย Application
    ชุดเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษทางไซเบอร์กองทัพอากาศ
    อุปกรณ์สนับสนุนงานติดตั้งและตรวจแก้อินเทอร์เน็ต
    ของสะสม โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ 3 มิติ เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ฯ
    Safe Mate ระบบประเมินพฤติกรรมการขับขี่ด้วยโทรศัพท์ Smartphone
    แอพพลิเคชั่นสุโขทัยแอดเวนเจอร์พัฒนาบนแพลทฟอร์ม ETWG เพื่อเพิ่มการตอบสนองของนักท่องเที่ยวฯ
    ระบบตรวจสอบและติดตามสัญญาณรบกวนบริเวณพื้นที่ให้บริการจราจรทางอากาศ
    ระบบให้บริการข้อมูลการเดินทางเฉพาะบุคคลสำหรับการท่องเที่ยวไทย
    ระบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เสมือนจริงเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมฯ
    ระบบจัดการแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
    ระบบจัดการแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ที่สะท้อนข้อมูลย้อนกลับในการประเมินพัฒนาการเรียนรู้ฯ
การ์ตูนช่วยจำลำดับพยัญชนะไทย
    แบบจำลองการโคจรและเฟสของดาวศุกร์
    กระดานบัญชีคู่
    ระบบรากของหญ้าแฝก : บทเรียนและกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนฯ
    หุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้เพื่อน้องคนพิเศษ
    ดินแดนแห่งเวทมนตร์
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ ช่วยสอนวิชาเขียนแบบวิศวกรรม
    แอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ การประกอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้นบนอุปกรณ์พกพา
    การพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้เรื่องการใช้โปรแกรม MS, PP สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน
    แอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีหุ่นยนต์เบื้องต้นบนอุปกรณ์พกพา
    ชุดสาธิตการแยกตัวประกอบของพหุนาม
    นวัตกรรมกล้องจุลทรรศน์สมาร์ทโฟนเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ
                  ฯลฯ