ADS


Breaking News

นิวซีแลนด์จัดนิทรรศการการศึกษาครั้งที่ 21 ในประเทศไทย

     กรุงเทพ [18 กันยายน 2558]: หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand) โชว์คุณภาพระบบการศึกษาระดับมาตรฐานโลก เชิญผู้ปกครอง พร้อมนักเรียนและนักศึกษาไทยร่วมงาน “นิทรรศการการศึกษานิวซีแลนด์ครั้งที่ 21” ซึ่งจะจัดขึ้น ณ โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายนนี้
     นางไซน่า จาลิล ผู้อำนวยการหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ประจำภูมิภาคเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “ปัจจุบันนักเรียนไทยให้ความสนใจไปศึกษาต่อนิวซีแลนด์มากกว่าประเทศอื่นๆ ในอาเซียน โดยขณะนี้มีจำนวนเกือบ 4,000 คน ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นให้สถาบันการศึกษาของนิวซีแลนด์ที่มาร่วมงานนิทรรศการการศึกษานิวซีแลนด์ในปีนี้ให้ความสำคัญกับนักศึกษาไทย และนำเสนอหลักสูตรที่มีคุณภาพ เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาที่เหมาะสมกับนักศึกษาไทยให้มากยิ่งขึ้น”
      “นอกจากจะเป็นประเทศที่มีปัจจัยที่เอื้อต่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติแล้ว สถาบันการศึกษาของนิวซีแลนด์ยังมีคุณภาพติดอันดับโลก และมีชื่อเสียง ในด้านความปลอดภัย โดยนิวซีแลนด์เป็นประเทศแรกในโลก ที่มีการออกกฎคุ้มครองนักเรียนต่างชาติ ที่เรียกว่า ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนนักศึกษานานาชาติ หรือ Code of Practice for the Pastoral Care of International Students” นางไซน่ากล่าวสรุป

     ทุกมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ได้รับการจัดอันดับใน 2015 QS World University Rankings Top-500 ที่เพิ่งประกาศในสัปดาห์นี้ โดยพิจารณาจากชื่อเสียงของสถาบันและการยอมรับจากผู้จ้างงาน สัดส่วนของนักเรียนและเจ้าหน้าที่คณะ จำนวนงานวิจัย รวมทั้งสัดส่วนของเจ้าหน้าที่ต่างชาติและนักเรียนนักศึกษาต่างชาติในคณะ

     ในงานนี้จะมีสถาบันการศึกษาจากประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียน สถาบันภาษา สถาบันทักษะวิชาชีพ และสถาบันอุดมศึกษา 46 แห่ง เข้าร่วมให้ข้อมูลหลักสูตรและทุนการศึกษาที่น่าสนใจ พร้อมแนะแนวการศึกษา และการเตรียมความพร้อมแก่ผู้ปกครอง ตลอดจนนักเรียนและนักศึกษาที่มีแผนจะไปศึกษาต่อในประเทศนิวซีแลนด์
     สำหรับผู้ที่สนใจทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยลินคอล์น มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 10 ทุน ภายใต้โครงการ “Global Challenges Scholarship” ซึ่งเป็นการมอบทุนแก่นักศึกษาต่างชาติเป็นครั้งแรก โดยผู้รับทุนจะต้องเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีจิตสำนึกและความห่วงใยต่อปัญหาที่มนุษย์และโลกของเรากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน และมหาวิทยาลัยวิกตอเรียแห่งเวลลิงตัน ประกาศรับสมัครผู้สนใจรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภททุนค่าเล่าเรียนปีแรก สำหรับปีการศึกษา 2559 จำนวน 5 ทุน พบตัวแทนมหาวิทยาลัยลินคอล์น และมหาวิทยาลัยวิกตอเรียแห่งเวลลิงตัน ได้ที่งาน “นิทรรศการการศึกษานิวซีแลนด์ครั้งที่ 21”  
     ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน “นิทรรศการการศึกษานิวซีแลนด์ครั้งที่ 21” ณ โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 11.00 – 17.00 น. ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.studyinnewzealand.com/th/nzfair
เกี่ยวกับหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์  (Education New Zealand):
     หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand: ENZ) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลนิวซีแลนด์ที่มีหน้าที่สนับสนุนให้นักเรียน และนักศึกษาต่างชาติไปศึกษาต่อในประเทศนิวซีแลนด์ โดยเน้นสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเทศนิวซีแลนด์ในฐานะประเทศที่น่าไปศึกษาต่อ และสนับสนุนผู้ให้บริการทางการศึกษาและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของนิวซีแลนด์นำบริการ และผลิตภัณฑ์ไปเสนอในต่างประเทศ