ADS


Breaking News

แคมเปญ “The Venture” ปี 2

เฟ้นหาสุดยอดนักธุรกิจหรือผู้มีแนวคิดสร้างธุรกิจดีๆเพื่อสังคมจากทั่วทุกมุมโลกเข้าแข่งขันเพื่อต่อยอดความสำเร็จ พิชิตเงินรางวัล 1 ล้านเหรียญสหรัฐแคมเปญนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ https://www.theventure.com/th โดยเว็บไซต์มีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแคมเปญทั้งหมด รวมไปถึงบทสัมภาษณ์ของผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่ประสบความสำเร็จ บทความแนะนำกรรมการทั้งของเมืองไทยและของโลก และวิธีการสมัครและกรอกใบสมัครได้ทางเว็บไซต์นี้
ในปีที่ 2 กว่า 28 ประเทศทั่วโลกจะเข้าร่วมการแข่งขัน ผู้ชนะในแต่ละประเทศจะได้รับการอบรมโดยผู้นำทางธุรกิจต่างๆทั่วโลกเป็นเวลา 1 อาทิตย์ในเดือนมีนาคม หรือ เมษายน ปี 2559 และเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันรอบสุดท้ายเพื่อชิงเงินรางวัล 1 ล้านเหรียญสหรัฐในเดือนมิถุนายน หรือ กรกฎาคม ปี 2559
     คุณกฤษดา กมลวรินทิพย์ Marketing Director ของบริษัท Pernod Ricard (Thailand)


กำหนดการของแคมเปญ “The Venture” ปี 2
เปิดการแข่งขันในประเทศไทย
1 กันยายน 2558 เวลา 09.00 GMT
ปิดรับสมัครสำหรับการแข่งขันในประเทศไทย
1 ธันวาคม 2558 เวลา 23.59 GMT
ติดต่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย
21 ธันวาคม 2558
สัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านเข้ารอบหรือเข้าร่วมงาน ‘Thailand’s Finalist Event’ ที่กรุงเทพฯ
15 มกราคม 2559
เลือกและประกาศผลผู้ชนะในประเทศไทย
18 มกราคม 2559
คุณสมบัติผู้สมัคร นักธุรกิจหรือผู้มีแนวคิดสร้างธุรกิจที่สามารถแสดงได้ว่า:
1. ธุรกิจหรือแผนธุรกิจนั้นๆสามารถสร้างผลกำไรได้
2. ธุรกิจหรือแผนธุรกิจนั้นๆมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น เช่นในด้านสิ่งแวดล้อม ความ รับผิดชอบต่อสังคม หรือ การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมให้ดีขึ้น
ผู้เข้าร่วมแข่งขันไม่จำเป็นต้องทำการซื้อสินค้าใดๆ เพื่อเข้าแข่งขัน หรือ เพื่อชนะการแข่งขันระดับประเทศ


การแข่งขันในประเทศไทยเปิดให้กับบุคคลที่มีธุรกิจกำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้น (Start-Up Stage) หรือช่วงพัฒนา (Growth Stage)
  1. ช่วงเริ่มต้น (Start-Up Stage): หมายความว่าผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องมีแนวคิดและต้นแบบธุรกิจที่ใช้งานได้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าเริ่มมีผู้ใช้งานสามารถทำรายได้ต่อปีไม่เกิน US$ 500,000 (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น); และได้จัดตั้งมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
  2. ช่วงเติบโต (Growth Stage): หมายความว่าผู้เข้าร่วมจะต้องได้ผ่านช่วงต้นแบบ และ สามารถแสดงให้เห็นได้ว่ามียอดผู้ใช้งานและยอดขายอย่างมีนัยสำคัญ; และสามารถทำรายได้ต่อปีไม่เกิน US$ 1 ล้าน (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น); และได้จัดตั้งมาแล้วเกิน 3 ปี
ผู้สมัครหลักที่เป็นคนกรอกข้อมูลในการสมัครต้องมีอายุ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ใบสมัครสามารถกรอกได้ในฐานะบริษัท หรือในนามบุคคลที่มีไอเดียในการทำธุรกิจเพื่อสังคม ผู้จัดการแข่งขันมีสิทธิในการไม่เลือกผู้สมัครที่มีธุรกิจหรือไอเดียทางธุรกิจที่มีเป้าหมายหลักคือผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี หรือเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด
รางวัล
โอกาสในการชิงเงินรางวัล 1 ล้านเหรียญสหรัฐ หลังจากประกาศผลผู้เข้ารอบสุดท้ายในเดือนมีนาคม 2559 จะมีการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เข้าร่วมโหวตเพื่อให้ธุรกิจหรือไอเดียทางธุรกิจทั้ง 28 ประเทศ ภายใต้เงินรางวัลที่ทางผู้จัดจะสนับสนุนจำนวน 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ หลังจากนั้นในรอบสุดท้ายในเดือนกรกฎาคม 2559 เงินรางวัลที่เหลืออีก 750,000 ดอลลาร์สหรัฐจะถูกจัดสรรตามการตัดสินของคณะกรรมการในรอบสุดท้าย
เข้าร่วมการฝึกอบรมโดยผู้รู้ ผู้ชนะจาก 20 ประเทศทั่วโลกจะได้รับการฝึกสอนจากผู้ทรงคุณวุฒิในสายธุรกิจเป็นเวลา 1 สัปดาห์ก่อนการแข่งขันรอบสุดท้าย
ได้รับการแนะนำในการทำธุรกิจจากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ผู้ช่วยชาญในการทำธุรกิจในสายต่างๆจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกิจ หรือทำไอเดียในการทำธุรกิจเพื่อสังคมให้เป็นจริงขึ้นมาได้
การกระจ่ายข่าวสารแ ละเป็นที่รู้จักในระดับโลก ผู้ชนะจาก 20 ประเทศจะได้รับการประชาสัมพันธ์ใน theventure.com และ IndieGogo ซึ่งเข้าถึงผู้สนใจเป็นล้านๆทั่วโลก มีโอกาสเข้าถึงแหล่งลงทุนต่างๆมากมาย
รางวัลในระดับประเทศ เงินทุน 3 ล้านบาทเพื่อใช้ในการเตรียมตัวพัฒนาธุรกิจหรือแผนธุรกิจ


เกณฑ์การตัดสิน
ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด จะได้รับการประเมินจากรายละเอียดที่กรอกในแบบฟอร์มการสมัครและข้อมูลอื่นๆ ที่ได้รับการร้องขอ จากนั้นจึงถูกคัดเลือกและตัดสินโดยคณะกรรมการโดยอาศัยหลักการดังต่อไปนี้


  1. ขนาดและโอกาสทางการตลาด
  2. แสดงให้เห็นถึงผลกระทบ: สามารถวัดผลกระทบทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อมได้ และมีรูปแบบที่สามารถขยายตัวได้
  3. มีรูปแบบธุรกิจและกลยุทธ์องค์กรที่ดี
  4. มีแบบธุรกิจด้านการเงินที่สามารถสร้างรายได้ได้; สามารถสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืน
  5. มีทีมผู้บริหารที่มีทักษะ ประสบการณ์ และ ความมุ่งมั่น