ADS


Breaking News

OTOP Sisaket @ กทม. ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ. มอลล์

นายวัฒนา  พุฒิชาติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “OTOP Sisaket @ กทม. ครั้งที่ 4”  ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ. มอลล์ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของสินค้าทางการตลาดให้ผู้ประกอบการ OTOP ภายในจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมด้วย นายธีระชัย  ลิขิตสมบูรณ์  รองประธานกรรมการบริหาร ศูนย์การค้า เจ.เจ. มอลล์  , นายกานต์  ธงศรี พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ , นายวิทยา  วิรารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ , นายทวี  ดำรงเลิศบวร หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนายสังวาล ผดาวัลย์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ. มอลล์ จตุจักรตลาดนัดติดแอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้