ADS


Breaking News

ลิสเตอรีน ท้าพิสูจน์สุขภาพช่องปากดีขึ้นใน 21 วัน

ส่งภาพยนตร์ออนไลน์ ชุดล่าสุด “DETOXERCISE
เปิดตัวแคมเปญใหม่ “LISTERINE 21-Day Challenge
สร้างปรากฏการณ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง สำหรับลิสเตอรีน (LISTERINE) ผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากอันดับ 1 ที่ทันตแพทย์เชื่อมั่นในประสิทธิภาพ* ผลิตและจำหน่ายโดย บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน คอนซูเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ต้องการสร้างกระแสให้กับผู้บริโภคได้ทราบว่า ไบโอฟิล์มตัวร้ายก่อตัวมากมายในช่องปากของเรา การแปรงฟันอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ เพราะทำความสะอาดช่องปากได้เพียง 25% ดังนั้นการใช้น้ำยาบ้วนปากคุณภาพอย่างลิสเตอรีนที่มี 4EOs จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพในช่องปากได้ดียิ่งขึ้น เพื่อความสะอาด มั่นใจเต็ม 100%  
เพื่อส่งเสริมให้คนไทยหันมาใส่ใจการสร้างสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพ เริ่มต้นง่ายๆ โดยใช้น้ำยาบ้วนปากลิสเตอรีนหลังการแปรงฟันเพื่อดูแลสุขภาพช่องปากให้ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผ่านภาพยนตร์ออนไลน์ชุด DETOXERCISE ฝีมือการนำเสนอของทีมงาน SWAT ที่มุ่งเน้นการสร้างความน่าสนใจให้กับการบ้วนปาก ซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยสนใจ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ “ลอง” เกิดขึ้น และไม่ใช่แค่ลองเพื่อรู้ แต่เป็นการลองเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยจากข้อมูลทางจิตวิทยา 21-Day Habit Theory” โดย Dr. Maxwell Maltz พบว่า การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลจนกลายเป็นนิสัยจะเกิดขึ้นได้นั้น จำเป็นต้องทำกิจกรรมนั้นๆ อย่างต่อเนื่องกันเป็นเวลาอย่างน้อย 21 วัน รวมทั้งรณรงค์ให้ผู้บริโภคทดลองใช้น้ำยาบ้วนปากลิสเตอรีนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แคมเปญระดับโลก “LISTERINE 21-Day Challenge
ภาพยนตร์ออนไลน์ชุดนี้ เล่าเรื่องผ่านหนุ่มสาวยุคใหม่ที่กำลังสนุกกับการรับประทานอาหารที่ตนเองชื่นชอบ ไม่ว่าจะเป็น อาหารคลีนเพื่อสุขภาพ อาหารสุดหรูที่คัดสรรแต่วัตถุดิบคุณภาพดี หรือสนุกกับการกินทุกอย่างที่ขวางหน้า การแปรงฟันเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ เพราะไม่สามารถจัดการกับไบโอฟิล์มตัวร้ายที่สะสมในช่องปากตลอดเวลาได้ดีพอ ดังนั้นเพื่อรักษาสุขภาพช่องปากให้แข็งแรง จึงควรบ้วนปากด้วยน้ำยาบ้วนปากลิสเตอรีน ที่สามารถจัดการไบโอฟิล์มได้อย่างล้ำลึกภายหลังการแปรงฟันทุกครั้งอย่างต่อเนื่องทุกวัน โดยแต่ละคนต่างก็มีวิธีการบ้วนปากที่สนุก ๆ ด้วยลีลาการบ้วนปากเฉพาะตัวที่ชวนติดตามอย่างไม่อยากละสายตา
ติดตามภาพยนตร์ออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ www.facebook.com/Mr.Listerine หรือสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากลิสเตอรีน ได้ทางเว็บไซท์ www.listerine.co.th  
เจ้าของผลิตภัณฑ์     : บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน คอนซูเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตภัณฑ์        : น้ำยาบ้วนปากลิสเตอรีน (LISTERINE)
ชื่อภาพยนตร์โฆษณา    : DETOXERCISE
แนวคิด    : การนำคำว่า Detox ซึ่งเป็นการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก และคำว่า Exercise ที่หมายถึงการออกกำลัง นำมาสมาสรวมกันเป็นคำว่า “DETOXERCISE สื่อถึงการบ้วนปากด้วยน้ำยาบ้วนปาก ที่สามารถช่วยทำความสะอาดช่องปากได้ทั่วถึงกว่า เมื่อเทียบกับการแปรงฟันเพียงอย่างเดียว และเมื่อสามารถบ้วนปากต่อเนื่องได้ตลอด 21 วัน จะทำให้มีช่องปากที่สะอาด มีสุขภาพดีที่พิสูจน์ได้ เปรียบเสมือนการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ที่จะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง
ความยาว        : 90 วินาที/ 15 วินาที
บริษัทตัวแทนโฆษณา    : บริษัท สวาท จำกัด (SWAT)