ADS


Breaking News

“วี ฟู้ดส์” จับมือ “ดาวเฮืองกรุ๊ป” รับลิขสิทธิ์ผลิตและจัดจำหน่ายกาแฟปรุงสำเร็จพร้อมดื่ม “ดาว คอฟฟี่”

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ประธานกรรมการบริหารบริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ มาดามเฮือง ลิดดัง ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท ดาวเฮือง
นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ประธานกรรมการบริหารบริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำของประเทศไทย เปิดเผยถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ กลุ่มบริษัท ดาวเฮือง  ว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสต้อนรับ กลุ่มบริษัท ดาวเฮือง ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ให้หลากหลายมากขึ้น โดยบริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับลิขสิทธิ์ในการเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย รวมถึงการทำการตลาดกาแฟปรุงสำเร็จพร้อมดื่ม ตรา ดาว คอฟฟี่ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย รวมทั้งเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558
สำหรับการตกลงร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ กลุ่มบริษัท ดาวเฮือง เป็นผลมาจากทั้งสองบริษัทมีปรัชญาในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกัน จึงมั่นใจว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และช่วยต่อยอดการดำเนินธุรกิจให้กับทั้งสองบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะทำการวางตลาดกาแฟปรุงสำเร็จพร้อมดื่ม ตรา ดาว คอฟฟี่ อย่างเป็นทางการในวันที่ 15 มิถุนายน 2558
มาดามเฮือง ลิดดัง ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท ดาวเฮือง กล่าวถึงความร่วมมือกันทางธุรกิจครั้งนี้ว่า เนื่องจาก บริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีศักยภาพและความพร้อมในการทำธุรกิจ ทั้งในเรื่องการผลิตและช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับมีเครือข่ายคู่ค้าทางธุรกิจที่กว้างขวาง รวมทั้งผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านอาหารและเครื่องดื่ม และการตลาดมากว่า 30 ปี จึงมั่นใจว่าจะช่วยขยายตลาด กาแฟปรุงสำเร็จพร้อมดื่ม ตรา ดาว คอฟฟี่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดได้เป็นอย่างดี ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาความร่วมมือทางธุรกิจของทั้งสองบริษัท