ADS


Breaking News

กันตาร์ เวิร์ลดพาแนล สรุปผลวิจัยและจัดอันดับ “แบรนด์ที่มีการตัดสินใจเลือกซื้อสูงสุด” ทั้งระดับโลกและในไทย

     “Brand Footprint Report”  และBrand Footprint  Global  Ranking  Top 50” เป็นรายแรกและรายเดียวในโลก
     โคคา โคล่า ครองแชมป์แบรนด์ยอดฮิตระดับโลก ตามด้วย คอลเกต และ แม๊กกี้ ส่วนตลาดไทย – ดัชมิลล์ คว้าเรตติ้งสถิติรวมถูกเลือกซื้อสูงสุด ส่วน เนสกาแฟ, มาม่า, คอลเกต, บรีส, ดัชมิลล์ คว้า ท็อปแบรนด์ แยกตามกลุ่มสินค้า FMCG
       
     รายงานชุดพิเศษBrandFootprintReport นี้ สรุปผลวิจัยและจัดอันดับแบรนด์ที่ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสูงสุด จัดทำโดย บริษัท กันตาร์ เวิร์ลดพาแนล จำกัด(KWP)ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึก ที่เน้นหลักการวิจัยแบบคอนซูเมอร์ พาแนล(Consumer Panel)เป็นการใช้ฐานกลุ่มผู้บริโภคตัวอย่างขนาดใหญ่ ในลักษณะ “ครัวเรือน” ทำการเก็บรวบรวมการจับจ่ายที่ทำการตัดสินใจซื้อจริง นำมาวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษและเป็นลิขสิทธ์เฉพาะของบริษัท  ซึ่งประมวลผลด้วย  ดัชนี  CRP หรือ (Consumer Reach Point) ที่ให้ความแม่นยำที่สุด นอกจากนี้  กันตาร์ เวิร์ลดพาแนล  หรือ KWP ยังนำเสนอ การจัดอันดับในรูปแบบใหม่ภายใต้โครงการ Brand  Footprint  Global  Ranking  Top 50” นับเป็นผู้ริเริ่มทำการศึกษาและจัดอันดับแบรนด์ที่ถูกเลือกซื้อสูงสุดทั้งระดับโลกและระดับประเทศเป็นรายแรกและรายเดียวในโลกพร้อมรางวัลเชิดชูเกียรติ KWP Brand Footprint  Recognition เพื่อประโยชน์ของวงการสินค้า FMCG  และ วงการค้าปลีก  สมกับความเป็นเป็นผู้นำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึกโดยเฉพาะ

     โดย บริษัทกันตาร์ เวิร์ลดพาแนล (KWP)  เป็นบริษัทในเครือ  WPP  สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษ  โดย เครือ  WPPเป็นเอเจนซี่ยักษ์ใหญ่ระดับโลก   มีบริษัทในเครือมากกว่า  100  บริษัทกระจายอยู่ทุกทวีป  ที่ล้วน เป็นบริษัทผู้นำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่าง ๆทั้งสิ้น   อาทิ เอเจนซี่ผู้นำระดับโลกด้านโฆษณา, ด้านสื่อสารการตลาด ด้านวางแผน และบริหารสื่อ, ด้านวิจัยการตลาดและผู้บริโภค, ด้านประชาสัมพันธ์ ตลอดจน ด้านอื่น ๆ ที่อยู่ในหลากหลายธุรกิจ อาทิ Ogilvy,  JWT,  Grey,  Dentsu  Y&R,  Mindshare,  Hill&Knowlton ฯลฯ  

     ณ ห้องเดอะเรซิเดนท์ 301 โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ, วันที่  25  มิถุนายน  2558  :  มร. ฮาร์เวิร์ด ชาง  ผู้จัดการทั่วไป  บริษัท กันตาร์ เวิร์ลดพาแนล (ไทยแลนด์)  จำกัดจัดงานแถลงข่าว  สรุปผลวิจัยและจัดอันดับแบรนด์ที่มีการตัดสินใจเลือกซื้อสูงสุดประจำปี 2557 หรือ 2014 Brand Footprint Report และ Brand  Footprint Global  Ranking  Top 50” พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ  KWP Brand Footprint Recognition ให้กับเจ้าของแบรนด์ที่ชนะใจผู้บริโภคเป็นแบรนด์อันดับ 1 ในแต่ละกลุ่มประเภทสินค้าที่ผู้บริโภคเลือกซื้อสูงสุดในประเทศไทยเป็นปีแรกโดยทำการสรุปเป็นอันดับแบรนด์ที่เป็นภาพรวมของทุกกลุ่มสินค้า   และ อันดับแบรนด์ที่แยกตามกลุ่มสินค้าถึง 4 กลุ่มสินค้าหลักได้แก่  กลุ่มสินค้าเครื่องดื่ม(Beverage),  กลุ่มสินค้าอาหาร  (Food),  กลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม  (Health and Beauty), กลุ่มสินค้าในครัวเรือน และลูกน้อย  (Home Care)

     สำรวจแบรนด์ชั้นนำกว่า  11,000 แบรนด์ สำหรับสินค้า  FMCG 200 กลุ่ม ใน  35  ประเทศ  กับ  จำนวนการตัดสินใจซื้อถึง  250,000  ครั้ง

     มร. ฮาร์เวิร์ด ชาง  ผู้จัดการทั่วไป  เปิดเผยว่า   “รายงานข้อมูลวิจัยชุดพิเศษ Brand Footprint Report” และ Brand  Footprint  Global  Ranking  Top 50” นี้ ได้จัดทำขึ้นเป็นรายปี และปีนี้เป็นปีที่ 3 ซึ่งได้ใช้ฐานการทำวิจัยที่ใหญ่ที่สุด เพื่อให้ได้ข้อมูลและผลการจัดอันดับแบรนด์ที่แม่นยำที่สุด โดยทำการวิเคราะห์แบรนด์ที่น่าสนใจกว่า 11,000 แบรนด์ทั่วโลก ในจำนวนนี้เป็นสินค้า FMCG ถึง 200 กลุ่ม ทำการวิจัยรูปแบบ Consumer panelที่ใช้ฐานกลุ่มตัวอย่างกว่า 412,000 ครัวเรือน คลอบคลุม 4 ทวีป รวม 35 ประเทศทั่วโลก และ เก็บรวบรวมการตัดสินใจเลือกซื้อแบรนด์สินค้าถึง 250,000 การตัดสินใจซื้อของเหล่านักช้อป สินค้า FMCG(Shoppers  Decisions)สรุปผลวิจัยและข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคจึงมีความแม่นยำที่สุด และ เป็นประโยชน์ยิ่งเพื่อนักการตลาดในประเทศไทยที่สนใจข้อมูลบทวิเคราะห์ รวมถึงข่าวสารต่าง ๆรวมถึงเป็นรายงานที่บอกถึงแนวโน้มการเติบโตและถดถอยของแบรนด์  ตลอดจน พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นนัยสำคัญ เพื่อการปรับตัวได้อย่างทันท่วงทีในตลาดสินค้าอุปโภค บริโภค ที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง

     โดยทำการสรุปเป็นอันดับแบรนด์ที่เป็นภาพรวมของทุกกลุ่มสินค้า  และ  แบรนด์ฮิตที่ถูกเลือกซ้อแยกตามกลุ่มประเภทสินค้า  ทั้งในระดับโลก และ อันดับในประเทศไทย   ยิ่งกว่านี้  ยังมีการสรุปแนวโน้ม แบรนด์ดาวรุ่งที่เน้นกลุ่มสินค้าที่มีอัตราการบริโภคสูง  FMCG  (Fast Moving Consumer Goods) ประกอบด้วย กลุ่มครัวเรือน และ ลูกน้อย  กลุ่ม เพอร์ซัลแนลแคร์- Personal Care, กลุ่มอาหาร และเครื่องดื่ม ,กลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม ฯลฯ โดยทำการสรุปเป็นอันดับแบรนด์ที่เป็นภาพรวมของทุกกลุ่มสินค้า
     Brand  Footprint  Global  Ranking  Top 50  -ผลการจัดอันดับในระดับโลก และ ประเทศ
     ผลการจัด อันดับในระดับลกสำหรับภาพรวมของทุกกลุ่มสินค้าอุปโภค – บริโภค FMCG  แบรนด์ที่ติดอันดับที่ผู้บริโภคเลือกซื้อสูงสุด 10 อันดับ เรียงตามลำดับ  คือ
โคคา-โคล่า, คอลเกต, แม็กกี้, ไลฟ์บอย, เนสกาแฟ, เป๊ปซี่, เลย์,  คนอร์, โดฟและ Tide
     สำหรับผลการจัดอันดับ ในประเทศไทย - แบรนด์ที่ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสูงสุด อันดับภาพรวมของทุกกลุ่มสินค้า  FMCG    คือ    ดัชมิลล์
ส่วนอันดับแบรนด์ที่มีอัตราการถูกซื้อสูงสุดอันดับ 1 – 3แยกตามกลุ่มสินค้า  มีดังนี้
-กลุ่มเครื่องดื่ม - เนสกาแฟ, แลคตาซอย, ดัชมิลล์
-กลุ่มอาหาร   - มาม่า , ดัชมิลล์, เลย์ 
-กลุ่มสุขภาพและความงาม - คอลเกต, ซันไลท์, คอมฟอร์ท
-กลุ่มสินค้าในครัวเรือน    – บรีส,  ซันไลท์, คอมฟอร์ท       

     ชูกฎเหล็ก  4  ข้อ กับ ข้อมูลวิจัยสรุปวิเคราะห์ชุด   Brand Footprint Report  บ่งบอกอะไรบ้างเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตของแบรนด์ และ พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
     ต้องเป็นแบรนด์ทรงพลัง  ต้องครบองค์ประกอบของการเจาะตลาด  และ เป็นแบรนด์ที่มีความสามารถในการแข่งขัน
     จากการทำวิจัยชุด  “BrandFootprint Report”  พบว่า  ข้อเท็จจริงพื้นฐานที่ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต หรือ ถดถอย ของ แบรนด์สินค้าในกลุ่ม  FMCG  ก็คือ    แบรนด์นั้น ๆ  ต้องเป็นแบรนด์ที่ทรงพลังสามารถดึงดูดให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อ   หรือ อีกนัยหนึ่ง  ต้องเป็นแบรนด์ที่มีความสามารถในการแข่งขันที่เหนือกว่า (Competitive  และ  ครบองค์ประกอบเพื่อการเจาะตลาด  (Penetration proposition)   ซึ่งสามารถยืนยันได้จากผลสำรวจการตัดสินใจเลือกซื้อแบรนด์สินค้าของแต่ละครัวเรือน  ตลอดระยะเวลา1 ปี   ข้อมูลเชิงลึกที่ได้นี้  ถือเป็นปัจจัยลับสุดยอดที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการสร้างแบรนด์ในกลุ่ม  FMCG อย่างแท้จริง   สังเกตุได้ชัดเจนจาก  ดัชนี  CRPs   (Consumer Reach  Point)   ซึ่งเป็นดัชนีตัวชี้วัดและการประมวลผล   ซึ่งทำให้ข้อมูลวิจัยของ  กันตาร์ เวิร์ลดพาแนล นี้   นอกเหนือจาก มีความแม่นยำแล้ว  ยังได้ข้อเท็จจริง และ ปัจจัยของการตัดสินใจเลือกซื้อ หรือ ไม่ซื้อ  ที่จะส่งผลต่อการบริหาร แบรนด์สินค้า โดยตรง  โดยสามารถสรุปเป็น  กฎ  4  ข้อ  ในการสร้างแบรนด์ให้เติบโต  ที่ส่งผลให้  ดัชนี  CRP  สามารถรักษาระดับ  และคงอยู่ในระดับสูง

    กฎ 1-เพิ่มความแข็งแกร่งให้แบรนด์ เพื่อการเจาะสู่กลุ่มเป้าหมาย Increasing brand  penetration  is  pivotal                                     
    กฎ 2-ทำให้เหล่านักช็อป สามารถเข้าถึงแบรนด์สินค้าของท่าน ให้ได้มากที่สุด Make  your  brand accessible to as many shoppers as possible
    กฏ 3-ต้องรักษาและให้ความสำคัญแม้กับลูกค้าที่ซื้อเป็นบางครั้งบางคราว Retain and attract lightor occasional buyers
    กฏ 4-จำไว้เสมอว่า  ลูกค้าไม่ใช่เป็นสมบัติของคุณ หรือ คุณมีอิทธิพลเหนือผู้ซื้อ Your buyers don’t belong to you

     ข้อมูลวิจัยเชิงลึก ของ กันตาร์ เวิร์ลดพาแนล นี้   เป็นที่ต้องการและมีความน่าเชื่อถือนักทฤษฎีการตลาด   ตลอดจนเหล่าศาสตราจารย์ด้านวิชาการ  ต่างเห็นพ้องและสนันสนุน  องค์ประกอบการเจาะตลาด(Penetration Proposition)  ถือ เป็นแนวทางสำคัญของการสร้างแบรนด์ โดยเฉพาะ ศาสตราจารย์ ไบรอน ชาร์ป ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ได้สรุปข้อคิด ปัจจัยต่อเจริญเติบโตของแบรนด์ที่เขาได้ทำการศึกษา และ สั่งสมประสบการณ์จากการเฝ้าวิเคราะห์ติดตามแบรนด์ต่าง ๆ มายาวนาน   โดยใช้ข้อมูลวิจัยต่าง ๆ ของ กันตาร์ เวิร์ลดพาแนล ประกอบการศึกษาตลอดมา

     สามารถดูข้อมูลได้ที่ http://www.brandfootprint-ranking.com นอกจากนี้ หากอยากปรึกษาข้อมูลด้านการให้บริการข้อมูลวิจัย กันตาร์ฯ ให้บริการในรูปแบบสมาชิก และ แบบ Project ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้ตามความจำเป็น  ทั้งแบบ รายปี / ราย 3 ปี  และ สมาชิกระยะยาว 5 ปี  เพื่อรับข้อมูลวิจัยพร้อมประมวลผลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ   ด้วยบริการ 3 ระดับ คือ  Core  Service,  Special  Analysis  และ  Advanced  Service  (Expert  Analysis)คลิ๊กดูข้อมูลได้ที่ www.kantarworldpanel.com

About Kantar Worldpanel (Thailand)
     บริษัท กันตาร์ เวิร์ลดพาแนล (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทในเครือ  WPP รวมเอเจนซี่ยักษ์ใหญ่ระดับโลก  สำนักงานตั้งอยู่ ที่ ประเทศอังกฤษ  มีบริษัทในเครือมากกว่า 100 บริษัท กระจายอยู่ทุกทวีป  ที่ล้วนเป็นบริษัทผู้นำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่าง ๆทั้งสิ้น อาทิ เอเจนซี่ผู้นำระดับโลกด้านโฆษณา,  สื่อสารการตลาด วางแผน และบริหารสื่อ ,  วิจัยการตลาดและผู้บริโภค,   ประชาสัมพันธ์   ตลอดจน  ด้านอื่น ๆ  กันตาร์ เวิร์ลดพาแนล จำกัด  ได้สั่งสมผลงานและประสบการณ์มานานกว่า 60 ปี  กระจายการให้บริการในประเทศที่มีศักยภาพกว่า 55 ประเทศทั่วโลก  ทั้งในรูปแบบสำนักงานสาขาของบริษัท และ ลักษณะพันธมิตรธุรกิจ  ด้วยข้อมูลวิจัยอันทรงพลัง  เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง  ทำให้กันตาร์ เวิร์ลดพาแนล ได้รับความไว้วางใจในการใช้บริการข้อมูลวิจัยดังกล่าว จากองค์กรชั้นนำมากว่า 600 บริษัททั่วโลก