ADS


Breaking News

Hubei Higher Education Fair 2015

     ผ่านไปแล้ว กับงานเดียวที่รวบรวมข้อมูลด้านการศึกษา และทุนการศึกษา พร้อมพบตัวแทนจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงจากประเทศจีน นอกเหนือจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ดี สำหรับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่สนใจ ได้พบกับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศจีนที่ต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายทางการศึกษาระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน ที่จัดขึ้นใน วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม เวลา 9.00 - 17.00 น ณ ห้องโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
     งาน "Hubei Higher Education Fair 2015" เป็นงานที่ผู้สนใจเข้าร่วมงาน สามารถเข้าลงทะเบียนที่หน้างาน ในวันงานได้โดยตรง ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
     เนื่องจาก "คณะมหาวิทยาลัย มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน" มีกำหนดเดินทางมาเยือนประไทย ระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2558 เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักเรียน คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาของทั้ง 2 ประเทศ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการศึกษาของมณฑลหูเป่ย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมองเห็นโอกาสทางการศึกษาและการลงทุนในมณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน
     ทั้งนี้ สมาคมการค้าไทย-หูเป่ย์ ได้รับหน้าที่เป็นตัวแทนประสานงาน ในการเดินทางมาเยือนประไทยของ "คณะมหาวิทยาลัย มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน" ในครั้งนี้ งานดังกล่าวนับว่าเป็นครั้งแรกของมหกรรมด้าน “การศึกษา” จากมณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในประเทศไทย โดยมี 15 สถาบันการศึกษาจากมณฑลหูเป่ย์เดินทางมาร่วมออกบูธ พร้อมทั้งแสดงนวัตกรรม ทางด้านการศึกษาแบบใหม่ของจีน พร้อมกันนี้ ภายในงานยังมีการสัมมนา “การศึกษาไทย-จีน เข้าสู่อาเซียน”
  1. เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่าง คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาของทั้ง 2 ประเทศ 
  2. เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลด้านการศึกษา ของมณฑลหูเป่ย์ และ
  3. เพื่อทำให้ประชาชนทั่วไป เห็นโอกาสทางการศึกษาและการลงทุนในมณฑลหูเป่ย์
     ทั้งนี้ งานแสดงนวัตกรรมทางการศึกษาจากมณฑลหูเป่ย์ ได้รับการสนับสนุนและร่วมมือเป็นอย่างดีจาก สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติ กรมการศึกษามณฑลหูเป่ย์, สภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์, สมาคมการค้าอาเซียน-จีน, สมาคมการค้าไทย-หูเป่ย์, มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนาทุนมนุษย์ (iHDC), กระทรวงศึกษาธิการ, สถานทูตจีนประจำประเทศไทย, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน หัวหมาก, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นต้น