ADS


Breaking News

เตรียมพบกับ การแสดง “เฉลิม ๖๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี ฉลอง ๖๐ ปี โรงเรียนจิตรลดา”

 จัดอย่างยิ่งใหญ่ในรูปแบบสื่อผสมนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ไทย ผสมผสานการแสดงละครเวทีและดนตรีไทยแบบสากล พร้อมสืบสานพระวิสัยทัศน์ในการอนุรักษ์ศิลปการแสดงไทยด้วยไฮไลท์ “ชักนาคดึกดำบรรพ์” รวมใจศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ครู ผู้ปกครองกว่า ๑,๐๐๐ คน ร่วมแสดง อาทิ คุณฉัตรชัย-คุณสินจัย เปล่งพานิช คุณนภัสกร มิตรธีรโรจน์ คุณดลชัย บุณยะรัตเวช คุณเกรียงไกร อุณหะนันทน์   ม.ล. ขวัญทิพย์ เทวกุล  ม.ล. สราลี กิติยากร  คุณสุวีระ บุญรอด (คิว วงฟลัวร์)  คุณน็อต-วรุตม์ พิทักษ์สรยุทธ คุณพิมดาว พานิชสมัย ฯลฯ และวงดนตรีมหาดุริยางค์ร่วมบรรเลง

     ๑๙ พ.ค. สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า / โรงเรียนจิตรลดาจะจัดการแสดง “เฉลิม ๖๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี  ฉลอง ๖๐ ปี โรงเรียนจิตรลดา” ครั้ง ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ ๖๐ ปีของโรงเรียนเพื่อเป็นการเฉลิมและฉลองในสองวาระอันเป็นมงคลของชาวจิตรลดา ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในวันที่ ๑๖ และ ๑๗ มิถุนายน ศกนี้  ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดง ในวันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จะเสด็จไปทอดพระเนตรการแสดง ในวันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา  ให้รายละเอียดว่า “ปี ๒๕๕๘ นี้ เป็นปีมิ่งมงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์บริหารโรงเรียน เจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา และเป็นปีที่โรงเรียนจิตรลดาก่อตั้งมาครบ ๖๐ ปี แม้ว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะมีพระราชภารกิจมากมายสักเพียงใด แต่ก็ยังมีพระมหากรุณาธิคุณต่อโรงเรียนจิตรลดาอย่างสม่ำเสมอ เอาพระทัยใส่และทรงทุ่มเทให้กับการพัฒนาโรงเรียนจนเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ปัจจุบันจึงมีทั้งสายสามัญตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่หก มีระดับวิชาชีพและวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาในระดับปริญญาตรี เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีสถานศึกษาที่มีคุณภาพและเลือกเรียนได้ตามความถนัดของตนเอง การจัดงานครั้งนี้เป็นโอกาสที่ชาวจิตรลดา ทั้งอาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนผู้ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ มาร่วมร้อยใจรวมพลังช่วยกันทำงานถวาย”
ด้าน คุณดลชัย บุณยะรัตเวช ผู้กำกับสร้างสรรค์ กล่าวถึงการสร้างสรรค์การแสดงครั้งนี้ว่า “แรงบันดาลใจของเรามาจากสองสถาบันที่เราเทิดทูน คือสถาบันพระมหากษัตริย์กับสถาบันโรงเรียน และด้วยเหตุที่ในปีนี้ เป็นปีสำคัญในการเฉลิมฉลองสองวาระสำหรับทั้งสองสถาบันดังกล่าว  จึงได้จัดการแสดงครั้งยิ่งใหญ่ที่เป็นสื่อผสม ระหว่างการแสดงชั้นสูงที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย คือโขน  กับนาฏศิลป์  ดุริยางคศิลป์ ละคร เวที ดนตรีไทยและสากล เข้ามาผสมผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งนักแสดง นักดนตรี และวงดุริยางค์กองทัพเรือ ทั้งเบื้องหน้ากว่า ๑,๐๐๐ คน และเบื้องหลังอีกมากมาย ทุกฝ่ายร่วมใจกันอย่างแข็งขันและทุ่มเทเพื่อให้การแสดงชุดนี้ออกมาดีที่สุด”
การแสดง “เฉลิม ๖๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี  ฉลอง ๖๐ ปี โรงเรียนจิตรลดา ประกอบด้วยองก์แรกคือ  “ปฐมพงศ์วงศ์จักรี”  เป็นการแสดงที่น้อมนำพระราชกรณียกิจอันโดดเด่นของแต่ละรัชกาลมาร้อยเรียงและนำเสนอตามลำดับ  และองก์ที่สอง คือ “ดั่งดวงใจ” ประกอบด้วยการแสดงอันเป็นศิลปะชั้นสูงของไทยคือวงดนตรีมหาดุริยางค์ และโขน ตอน “มัจฉานุกุมารา-ยกรบ” ทั้งยังมีการแสดงประกอบบทเพลงจิตรลดาเข้ามาสลับฉากอย่างลงตัว  
คุณนภัสกร มิตรธีรโรจน์ ผู้กำกับการแสดง ให้รายละเอียดว่า  “องก์แรกจะเปิดฉากด้วยโขนชุด ‘เทวสภา’ พร้อมทั้งการแสดงที่สร้างความตื่นตาตื่นใจที่สุดคือ ‘ชักนาคดึกดำบรรพ์’  หรือการกวนเกษียรสมุทร  ผู้ชมจะได้ร่วมชื่นชมกับความวิจิตรตระการตาของ หุ่นพญานาควาสุกรี  ที่มีความยาวถึง ๑๘ เมตร และเป็นครั้งแรกในรอบ ๑๕ ปี ที่พญานาควาสุกรีจะได้กลับมาสร้างความประทับใจอีกครั้งโดยได้รับพระราชานุญาตจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้นำทั้งฉากและชุดการแสดงโขนพระราชทานรวมทั้งพญานาควาสุกรีที่กล่าวไปแล้วมาจัดแสดง ซึ่งครั้งสุดท้ายจัดที่จีนเมื่อปี ๒๕๔๓   ครั้งนี้ได้ซ่อมแซมและเพิ่มเติมรายละเอียดหุ่นพญานาควาสุกรีให้งดงามยิ่งขึ้น   ทั้งยังได้ออกแบบฉากใหม่สำหรับการแสดงครั้งนี้โดยเฉพาะ ที่มีความงดงามตามอุดมคติของศิลปกรรมไทย   และสร้างความตื่นตาตื่นใจด้วยกลไกที่เพิ่มอรรถรสในเรื่องราว  นอกจากนี้ ยังมีการแสดงละครเพลงที่นำเสนอพระราชกรณียกิจสำคัญๆ ของแต่ละรัชสมัย  โดยมีนักแสดงจากโรงเรียนจิตรลดาและดารานักร้องผู้มีชื่อเสียงร่วมแสดง  อาทิ  คุณฉัตรชัย-คุณสินจัย เปล่งพานิช  คุณเกรียงไกร อุณหะนันทน์  ม.ล. ขวัญทิพย์ เทวกุล  ม.ล.สราลี กิติยากร  คุณสุวีระ    บุญรอด หรือคิว วงฟลัวร์  คุณพิมดาว พานิชสมัย ฯลฯ   สำหรับโขนนั้น แสดงโดยครูและนักเรียนจิตรลดา ที่ได้รับการฝึกฝนอย่างเคี่ยวกรำมากว่าครึ่งปี”
 การแสดง “เฉลิม ๖๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี  ฉลอง ๖๐ ปี โรงเรียนจิตรลดา” จะจัดที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในวันอังคารที่ ๑๖ และวันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘  เวลา ๑๗.๐๐ น.  บัตรราคาตั้งแต่ ๒,๐๐๐ บาท ขึ้นไป  ติดต่อจองบัตรและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนจิตรลดา โทร ๐๒- ๒๘๐- ๔๘๓๐ - ๑ ต่อ ๑๑๑๑  รายได้จากการจัดงานจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย สบทบทุน “มูลนิธิสยามบรมราชกุมารี เพื่อโรงเรียนจิตรลดา”  
สนับสนุนโดย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด  กลุ่มบริษัทอาคเนย์ธุรกิจประกันและการเงิน  คุณพิทักษ์ - คุณพรรณประภา อินทรวิทยนันท์  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  โรงพยาบาลกรุงเทพ  บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด  บริษัท วรจักร ยนต์ จำกัด  สายการบินบางกอกแอร์เวย์  มูลนิธิโอสถานุเคราะห์  นักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรลดา รุ่นที่ ๔  คุณชวาลี โอสถานุเคราะห์  บริษัท บี.กริม  บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท มะขาม บีช จำกัด  บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  คุณศรีสุมา โอสถานุเคราะห์  และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  ร่วมด้วย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน  กองดุริยางค์ทหารเรือ  และบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)