ADS


Breaking News

ก.ล.ต. บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาล

    ก.ล.ต. นำโดยนางณัฐญา นิยมานุสร (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาล จำนวน 450,000 บาท แก่สภากาชาดไทย โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 30  เมษายน 2558