ADS


Breaking News

e-GOV Day by EGA เพื่อชีวิตดิจิทัลจะดีแค่ไหน 24-26 เมษายน หาคำตอบกันได้ที่ Central World

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA  ได้จัดงานสัมมนา เรื่อง e-Gov Day 2015 by EGA // Digital Government : The Road to Digital Economy รัฐบาลดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจแห่งอนาคต” พร้อมเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ มากมาย 
ซึ่งเป็นการฉายภาพล่าสุดของรัฐบาลดิจิทัล โดยในการสัมมนาครั้งนี้นอกจากจะมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี, นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และผู้บริหารในวงการไอทีภาครัฐและเอกชนจำนวนมากมาให้ข้อมูลในทุกแง่มุมอีกด้วย
การสัมมนาครั้งนี้จะกล่าวถึง บทสรุปของการทำงานเพื่อสร้างระบบรัฐบาลดิจิทัลในช่วงที่ผ่านมา และนโยบายรวมถึงทิศทางการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในยุคต่อไป ซึ่งจะไม่เฉพาะการขับเคลื่อนโดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เพียงเท่านั้น แต่จะฉายภาพของหน่วยงานรัฐและเอกชนอื่นๆ ทั้งบริบทโดยรวม
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 


เชื่อว่าข้อมูลของการสัมมนาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะโดยรวม และเป็นที่สนใจของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง โดยการสัมมนานี้   จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 08.00 – 16.00 น. ที่ โรงภาพยนตร์ 15 SF Cinema ชั้น 8 ศูนย์การค้า Central World  กรุงเทพฯ พร้อมกันนี้มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ มากมาย ในวันที่ 24-26 เมษายน ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้า Central World ห้ามพลาดครับ ข้อมูลเพิ่มเติม https://th-th.facebook.com/EGAThailand หรือ http://www.ega.or.th/egovday/