ADS


Breaking News

ตลท. เผยแผนการตลาดปี 2558

   
  ดร.สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) และทีมงาน ให้รายละเอียดว่า 

ด้านผู้ลงทุน

- จำนวนผู้ลงทุนทั้งหมด ณ ปี 2557 มีจำนวน 1,098,731 ราย มีอัตราการเติบโตประมาณ 18.6% หรือเฉลี่ย เพิ่มขึ้นกว่า 14,000 ราย/เดือน สำหรับ ม.ค. 2558 นี้ มีผู้ลงทุนเพิ่มขึ้น 15,950 ราย รวมเป็น 1,114,681 ราย และมีผู้ซื้อขาย (active account) ประมาณ 30.4% ของจำนวนผู้ลงทุนทั้งหมด

- ในปี 2557 มีจำนวนผู้ลงทุนใหม่ (ไม่นับซ้ำ) เพิ่มขึ้น 122,902 ราย (+19%)

- จำนวนบัญชีออนไลน์มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยเดือน ม.ค. มีจำนวนบัญชี Online เพิ่มขึ้น 15,053 บัญชี ทำให้มีบัญชีออนไลน์ ณ เดือน ม.ค. รวมเป็น 833,210 บัญชี

- เป้าหมายการขยายฐานการลงทุนในหลักทรัพย์ โดยคาดหวังจะมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 100,000 ล้านบาท ในปี 2563
         ณ วันที่ 27 ก.พ. 2558 มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 57,316 ล้านบาท โดยสัดส่วนนักลงทุนรายย่อยคิดเป็น 67% หรือ 38,466 ล้านบาท

-โครงการด้านการตลาดที่ส่งเสริมการขยายฐานผู้ลงทุนรายย่อย ในปี 2558 ได้แก่
1. โครงการ  Your 1st stock
2. โครงการ Banker to Broker
3. โครงการ I'm Digital Investor
4. กิจกรรม Road Show ในงาน Money Expo
5. โครงการส่งเสริมการลงทุนสู่ภูมิภาค (New Frontier Road Show) โดยร่วมมือกับสมาชิกบริษัทหลักทรัพย์ ในการขยายฐานนักลงทุนหน้าใหม่ โดยเฉพาะในหัวเมืองรอง เช่น สุราษฎร์,ภูเก็ต,เชียงราย ฯ
6. โครงการ New Channel ร่วมกับบริษัทประกันชีวิต ไปรษณีย์ไทย ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ และอื่นๆ เพิ่มช่องทางหานักลงทุนหน้าใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจา คาดว่าจะได้เห็นในปีนี้

     ตลท.ตั้งเป้าผู้ลงทุนใหม่(ไม่นับซ้ำ)อยู่ที่ 1.5 ล้านรายในปี 2563 จากปัจจุบันอยู่ที่ 7.7 แสนราย โดยในปี 2558 ตั้งเป้าผู้ลงทุนใหม่ (ไม่นับซ้ำ) เพิ่มขึ้น 9.5 หมื่นราย สูงกว่าปี 2557 ที่มีเป้าหมาย 8.5 หมื่นราย แต่ปรากฎว่าปี 2557 ทำได้ถึง 1.2 แสนรายเกินเป้า

ด้านผลิตภัณฑ์

     อนุพันธ์

 Single Stock Futures  106,606 สัญญา/วัน(53%)
 SET50 Index Futures    87,802 สัญญา/วัน(43%)
 Gold Futures                    6,243 สัญญา/วัน (3%)
(ณ ม.ค. 2558)

 ผู้ลงทุนทั่วไป      53%
 ผู้ลงทุนสถาบัน    39%
 ผู้ลงทุนต่างชาติ     8%
(ณ ม.ค. 2558)

- บัญชีซื้อขายอนุพันธ์ ณ ม.ค. 2558 มี 101,528 บัญชี (+1% จากสิ้นปี 2014)

- ช่องทางการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตคิดเป็น 30.33% (ณ ม.ค. 2558)

     แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์

- Multi-Asset / Multi-currency concept
     ส่งเสริม/พัฒนาให้มีสินค้าที่เป็น asset class ที่จะช่วยในด้าน diversification  เช่น GMS Linked ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ , Depositary Receipt (DR) , ขยายสินค้าอ้างอิง เช่น สินค้าเกษตร ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ และจะเห็นในเร็วๆนี้

- การพัฒนา Thailand Sustainability Investment (TSI) เพื่อสร้างข้อมูลพื้นฐานสำหรับการลงทุน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงดัชนีชี้วัดตามแนวคิดการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน โดยนำบริษัทของไทยขนาดใหญ่ที่เติบโตอย่างยั่งยืนเป็นหลักในการคำนวณดัชนี เช่น กลุ่ม PTT, SCC, TUF และ CPN เป็นต้น คาดว่าเห็นในไตรมาส 3 ของปีนี้ (ข้อมูลหุ้นที่ comply กับ ESG ตามหลักของ DJSI ในปีนี้ และจะพัฒนาไปเป็นดัชนี DJSI ในอนาคต)

- เน้นการปรับปรุงเชิงคุณภาพ เช่นสร้างสภาพคล่องของสินค้ารวมถึงการปรับปรุงการดำเนินงาน/เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

- การให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสร้างผู้ลงทุนคุณภาพ เน้นการร่วมมือกับสมาชิกหรือผู้ออกตราสาร

ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี

- Options Wizard โปรแกรมที่ทำให้การซื้อขาย Options ไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไป

- เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ลงทุนที่ใช้งานผ่านมือถือ ด้วยฟังก์ชั่นใหม่ ของทั้ง Streaming for iPad และ iPhone 
     a. Streaming for iPad ที่รองรับการ Login โดยใช้ Touch ID
     b. Streaming for iPhone เพิ่มฟังก์ชั่น Alert&Notification ให้สามารถเกาะติดราคา และซื้อขายได้ทันท่วงที
 

- TISCO เปิดตัวโปรแกรมเรียลไทม์ตัวใหม่ ที่พัฒนา Customize ต่อยอดจาก Streaming for PC ให้มี Look&Feel รวมทั้งฟังก์ชั่นพิเศษสำหรับลูกค้า TISCO เท่านั้น

SET website & Social Media

- เว็บไซต์ของ SET ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดี และมีผู้ใช้งานมากขื้น โดยในเดือนมกราคม ปี 2015 มีจำนวน 1,049,322 UIP เพิ่มขึ้น 5.1% และมีจำนวน Page view 46,520,067 เพิ่มขึ้น 49.8% เมื่อเทียบกับมกราคมในปี 2014

- Social Media ต่างๆ ของ SET เช่น Facebook และ Youtube ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้ใช้งาน เรามีกลยุทธ์ที่จะใช้ช่องทาง Digital เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าถึงข้อมูลมากขึ้น

- ในเดือนเมษายนปี 2558 นี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบรอบ 40 ปี เราจะมีการเปิดตัว เว็บไซต์และ Social Media โฉมใหม่ 4 ช่องทางได้แก่
1. เว็บไซต์ www.set.or.th โฉมใหม่
2. SET App เป็น Application ที่รองรับ Platform ของ IOS และ Android ใช้งานได้กับทั้ง Mobile และ Tablet
3. Youtube: SETGroupOfficial เป็นศูนย์รวม Digital Knowledge & Education ในรูปแบบ Clip Video
4. Facebook ภายใต้ชื่อ www.facebook.com/set.or.th ปัจจุบันมี Fan Page แล้วกว่า 367,000 Likes จากเมื่อกลางปี 2014 มี Fan Page เพียง 1 แสน Likes เท่านั้น

     ดร.สันติ กล่าวทิ้งท้ายว่า การหานักลงทุนหน้าใหม่อย่างยั่งยืนนั้น จะใช้การนำ content ของ ตลท. ไปวางให้ถูกที่ถูกเวลาใน Channel ต่างๆ ที่เหมาะสม และ ตลท.ตั้งเป้าปี 2563 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมจะสูงขึ้นเป็น 20 ล้านล้านบาท จากสิ้นปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ 15-16 ล้านล้านบาท