ADS


Breaking News

นักออกแบบผู้เข้ารอบ 19 ทีมสุดท้ายนำเสนอดีไซน์สุดล้ำเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ในเวทีประกวด RECO Young Designer 2014 โครงประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์และออกแบบแฟชั่นที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – 28 มีนาคม 2558 – บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (ไอวีแอล) จัดการประกวดการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม “RECO Young Designer 2014” รอบชิงชนะเลิศขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ณ ใจกลางแหล่งทันสมัยที่สุดในกรุงเทพฯ
จากการคัดเลือกผลงานของผู้ส่งประกวดกว่า 200 ราย คณะกรรมการได้คัดสรรและเลือกเฟ้นผู้เข้ารอบสุดท้ายเหลือเพียง 19 ทีม ซึ่งเป็นผู้เข้ารอบสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ 10 ทีม และ สาขาออกแบบแฟชั่น 9 ทีม ในปีนี้บริษัทฯมองหาผลงานดีไซน์ที่แสดงถึงนวัตกรรมทางความคิดและการนำไปใช้งานได้จริง คอนเซปต์ของการประกวดคือ การนำวัสดุเหลือใช้มาออกแบบ ให้เป็นชิ้นงานที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใครภายใต้แนวคิด 3 R คือ  Reuse การนำกลับมาใช้ซ้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์ Reduce การลดการใช้ทรัพยากรในการออกแบบ และ Recycle การนำวัสดุมาแปรรูปและกลับมาใช้ซ้ำ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะผลิตจากวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุรีไซเคิลในการออกแบบ
นักออกแบบชื่อดังและเหล่ากูรูในวงการออกแบบช่วยติวเข้มผู้ส่งผลงานเข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบตลอดโครงการเป็นระยะเวลา 5 เดือนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการประกวดได้สรรค์สร้างผลงานที่ดีที่สุด และได้ให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการผู้ตัดสินผลงานในรอบตัดสินวันนี้ คณะกรรมการประกอบด้วย
  • คุณหนุ่ม อภิวัฒน์ ยศประพันธ์ บรรณาธิการแฟชั่น นิตยสารแพรว
  • คุณเล้ง อดิศักดิ์ โรจน์ศิริพันธ์ เจ้าของแบรนด์ Zenithorial และ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒน์ และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • อาจารย์จารุพัชร อาชวะสมิต อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • ผศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการออกแบบจากเศษวัสดุ (Scrap Lab) สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปัตยกรรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • คุณไชยยง รัตนอังกูร บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Wallpaper
  • คุณเต้าหู้ ณฤต อุตสาหการ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ DIY
คณะกรรมการพิจารณาการให้คะแนนโดยพิจารณาเกณฑ์ต่างๆที่มีผลต่อการออกแบบ ได้แก่ การนำวัสดุ PET เป็นส่วนประกอบในผลงานไม่น้อยกว่า 60% ความน่าสนใจในแนวคิดของผลงานที่สอดคล้องกับโจทย์ “Back to the Future” นวัตกรรมทางความคิดและความสร้างสรรค์ ความสวยงามและความประณีตในการผลิตชิ้นงาน และการนำผลงานไปใช้ได้จริง
โดยในการประกวดครั้งนี้ ผู้ชนะเลิศทั้ง 2 สาขา จะได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ รองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ และรองชนะเลิศ อันดับ 2 จะได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ นอกจากนี้ สถาบันที่ส่งผลงานเข้าประกวดมากที่สุดในแต่ละสาขาจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท
นิทรรศการผลงานที่ส่งเข้าประกวดในโครงการ RECO Young Designer 2014 จะจัดแสดงที่ห้างสรรสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 11 เมษายน
รายชื่อผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 19 ทีม
สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
ลำดับ
ชื่อผลงาน
สมาชิกในทีม
1
Spetship
นายฉลองชัย บุญเยี่ยม
2
Bottle Tower
นายวิษณุ ยอดวารี
3
Walnuts
นายบรรลือ มีชะคะ
นางสาวจิดาภา พักตร์จันทร์
4
เครื่องแขวน
นายณัฐพงศ์ สารพูนทรัพย์
5
Circle Fish
นายเจษฎา นฤชิต
6
Creative Yourself
นายจักรพงษ์ จำนัล
7
Share Stool
นายศุภากรณ์ วัณณะวัฒนะ 
นายณรงค์วิทย์ ขันธเสมา
8
Kratip
นายนันทพันธ์ พงศ์สุภาจินตภา
9
NAP Eco Chair
นางสาวปราถนา จิระชัยอารีย์
นางสาวสิริทิทย์ บุญทับ
10
Woodstics
นายเจษฎา เนินลพ 
นายนวพล ลุศนันทน์

สาขาออกแบบแฟชั่น
ลำดับ
ชื่อผลงาน
สมาชิกในทีม
1
Bond to Born
นางสาวกีรติ อึ้งวิศิษฎ์วงศ์ 
นางสาวพรทิพย์ เวชไพรัตน์
2
Gattaca
นายอัครวินท์ สุมาจุย์
3
The Hidden Identity
นายจิรวัฒน์ ธำรงกิตติกุล
4
Recomonumental
นายนิพนธ์ พิลา
5
The Beauty of Imperfection
นางสาวธัญรัชต์ บรมวงศ์ไพศาล
6
Beauty within Layers
นางสาวสุทธกร ทองเนื้อสุก
7
Doomsday
นายนรบดี ศรีหะจันทร์
8
Born to Die
นายพิริยกรณ์ ศรีชัยศักดิ์
9
Back to Back
นายเอกพันธ์ พิมพาที


เกี่ยวกับ อินโดรามา เวนเจอร์ส

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย (ตัวย่อใน Bloomberg คือ IVL. TB) เป็นหนึ่งในผู้ผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีชั้นนำระดับโลก มีเครือข่ายและฐานการผลิตครอบคลุมภูมิภาคแอฟริกา เอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นและและผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม ประเภทโพลีเมอร์ เส้นใยและบรรจุภัณฑ์ บริษัทฯ มีการใช้วัตถุดิบที่ผลิตเองภายในบางส่วน ได้แก่ เอทิลีนออกไซด์/ เอทิลีนไกลคอลและ PTA ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีการจัดจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นทั่วโลก เช่น ผู้ผลิตเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัย IVL มีพนักงานประมาณ 14,000 คนทั่วโลกและมีรายได้รวมอยู่ที่ 7.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ณ ปี 2557


คำกล่าวโดย คุณอาราธนา โลเฮีย
การประกวด RECO รอบตัดสิน
วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558
*********************


สื่อมวลชนทุกท่าน
คณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ
ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี

ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ดิฉันมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรอบตัดสินในการประกวด RECO Young Designers Competition ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้
เราจัดการประกวด RECO นี้มาเป็นปีที่ 4 แล้ว เราเริ่มจัดการประกวดนี้ครั้งแรกในปี 2554 และได้เห็นว่ามีจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมากขึ้นทุกปี ในปีนี้มีผู้สมัครร่วมส่งผลงานเข้ามามากกว่า 200 ผลงาน แต่มีเพียง 19 ผลงานเท่านั้นที่ผ่านเข้ามาจนถึงรอบตัดสิน การประกวด RECO Young Designer Competition นี้เป็นการประกวดสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ไม่ได้มีวิชาชีพเป็นนักออกแบบ และมีกติกาในการสร้างสรรค์ผลงานโดยมีวัสดุหลักมากกว่าร้อยละ 60 เป็นวัสดุรีไซเคิลหรือวัสดุเหลือใช้ประเภท PET หรือโพลีเอสเตอร์ นั่นหมายความว่าผลงานทุกๆ ชิ้นที่ทุกท่านได้เห็นวันนี้เคยเป็นขวดพลาสติกหรือเศษผ้าเก่ามาก่อน ถือเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก
ดิฉันรู้สึกดีใจที่มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดจากทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย มีผู้เข้าประกวดจำนวน 84 รายที่มาจากต่างจังหวัด ในปีนี้มีตัวแทนจากสถาบันการศึกษามากถึง 26 สถาบันสมัครเข้าประกวด โดยเป็นผู้เข้าประกวดที่มีอายุระหว่าง 17 ถึง 34 ปี ผู้เข้าประกวดหลายท่านสมัครเข้ามาเป็นทีม และมีอย่างน้อย 3 รายที่เคยเข้าประกวด RECO ในปีก่อนๆ ได้กลับมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานอีกครั้ง ดิฉันขอให้ผู้เข้าประกวดในรอบตัดสินทุกท่านโชคดี
วันนี้ถือเป็นวันสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในฐานะที่เราเป็นบริษัทที่ก่อตั้งและดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลา 25 ปี เราต้องการที่จะสร้างคุณค่าที่แตกต่างให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ สิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น คือการสนับสนุนให้เยาวชนไทยออกแบบแฟชั่นและผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์จากวัสดุที่ยั่งยืน
ครอบครัวของดิฉันเชื่อว่า การประกวด RECO คือหนึ่งในหนทางที่ดีที่สุดในการพัฒนาทัศนคติของสาธารณะชนที่มีต่อการรีไซเคิล การใช้ซ้ำ และการลดปริมาณของเสียให้เป็นไปในทางบวก เราภูมิใจที่จะกล่าวว่า แนวคิดที่เราทำงานมาหลายปี ได้กลายเป็นประเด็นสำคัญที่สังคมให้ความสนใจในปัจจุบัน สิ่งเหล่านี้ถือเป็นส่วนสำคัญของระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจที่ของเสียถูกนำมารีไซเคิลและใช้ซ้ำอีกครั้ง นี่คือทิศทางที่โลกของเรากำลังก้าวไป
สิ่งที่ทุกท่านจะได้เห็นกันในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงผลงานที่มาจากความชอบเท่านั้น แต่ยังเป็นความคิดสร้างสรรค์และเป็นการสร้างผลงานด้วยเทคนิคแบบมืออาชีพโดยนักออกแบบรุ่นใหม่ ทุกท่านจะประหลาดใจว่าผลงานที่น่าสนใจบางชิ้นที่ถูกผลิตขึ้นมาจากขวดพลาสติก PET ที่ใช้แล้วหรือเสื้อผ้าเก่าๆ ดิฉันขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านในการคัดเลือกผลงานที่ยอดเยี่ยมมา ณ โอกาสนี้ คณะกรรมการเหล่านี้ไม่เพียงแต่สละเวลาอันมีค่ามาช่วยคัดเลือกผลงานตลอดระยะเวลา 5 เดือนที่ผ่านมาเท่านั้น แต่ยังเป็นที่ปรึกษาด้วยความจริงใจให้กับผู้เข้าประกวดที่กำลังอยู่ในเส้นทางการเป็นนักออกแบบที่มีชื่อเสียงอีกด้วย
ดิฉันขอส่งความปรารถนาดีให้กับผู้เข้าประกวดทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประกวด RECO ของเราจะเป็นโครงการที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ให้กับทุกท่าน ดิฉันขอให้การประกวดในครั้งนี้เป็นแรงสนับสนุนที่ดีให้กับนักออกแบบรุ่นใหม่ทุกคนในการเริ่มต้นอาชีพที่ยอดเยี่ยมในโลกของการออกแบบ
ขอบคุณค่ะ