ADS

ADS

Breaking News

พิธีปล่อยแถวแสดงกำลังสร้างความเชื่อมั่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561

     เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ปี 2561 นี้  เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน หรือ Amazing Thailand Tourism Year 2018 ตามนโยบายของรัฐบาล ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศจะเริ่มเดินทางท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน ซึ่งสร้างรายได้มหาศาลให้แก่ประเทศ โดยแต่ละปีการเติบโตของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี สร้างรายได้ในอัตราสูง 
     ทางกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว โดยการนำของ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปฏิบัติภารกิจหลักนี้ จึงจัดโครงการสร้างความเชื่อมั่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ บริเวณท่าเรือเอเชียทีค ริเวอร์ฟร้อนท์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจ ศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจท่องเที่ยว ยกระดับความพร้อมในด้านการให้บริการ ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก รักษาความปอดภัยให้เพียงพอทั่วถึงต่อนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามา โดยได้บูรณาการการปฏิบัติร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ประกอบด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจน้ำ กระทรวงท่องเที่ยวกีฬา กรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมเจ้าท่า ภาคเอกชนที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมต่างๆ เพื่อลดอาชญากรรม เพิ่มมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทุกจุดในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ในช่วงเทศกาลประเพณีสงกรานต์ สร้างความพึงพอใจแความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มีปัญหาสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากตำรวจท่องเที่ยวได้ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 1155 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสถานีท่องเที่ยวทั้ง 34 สถานี ในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทั่วประเทศ
     พิธีนี้ได้รับเกียรติจาก นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวกีฬา มาเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวแสดงกำลังสร้างความเชื่อมั่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 โดยมี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ. พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว พล.ต.ต.คัชชา ธาตุศาสตร์  และพล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว พล.ต.ต.ประเสริฐ เงินยวง ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 พล.ต.ต.ศิริพงษ์ ติมุลา ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 แขกรับเชิญจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ได้แก่ พล.ต.อ.ชินทัต มีศุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมทั้ง เอกอัครราชทูต ราชทูต ต่างๆ เข้าร่วมพิธีคับคั่ง

ไม่มีความคิดเห็น