ADS

ADS

Breaking News

แลนเซสส์ (LANXESS) ประกาศปีการเงิน 2017 มีผลประกอบการดีเยี่ยมเป็นประวัติการณ์และเริ่มต้นปีการเงิน 2018 ได้อย่างแข็งแกร่ง

  • ยอดรายได้ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 25.5 % เป็น 9.66 พันล้านยูโรในปีการเงิน 2017
  • ทุกกลุ่มธุรกิจมียอดขายเติบโตโดยถ้วนหน้า
  • กำไรก่อนหักภาษี ดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคา จากการดำเนินงานตามปกติ (EBITDA pre exceptionals) ของปี 2017 เพิ่มขึ้นถึง 29.6 % เป็น 1.29 พันล้านยูโร
  • สัดส่วนของกำไรก่อนหักภาษี ดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคา ต่อรายได้รวมจากการดำเนินงานตามปกติ (EBITDA margin pre exceptionals ) เพิ่มขึ้นจาก 12.9 % เป็น 13.3 %
  • กำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามปกติ (Net income per exceptionals) เพิ่มขึ้น 53.9 % เป็น 379 ล้านยูโร
  • เสนอจ่ายปันผล 0.80 ยูโรต่อหุ้นสำหรับผลประกอบการปี 2017 เพิ่มขึ้นถึง 14 % จากปีก่อนหน้า
  • คาดการณ์ว่าผลประกอบการของปี 2018 จะมี กำไรก่อนหักภาษี ดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคา จากการดำเนินงานตามปกติ (EBITDA pre exceptionals) ของกลุ่มธุรกิจ “New LANXESS“ เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้า
  • แมตเธียส แซกเชิร์ต (Matthias Zachert) ประธานคณะกรรมการบริหารของ LANXESS  กล่าวสรุปว่า “ในปีการเงินที่พึ่งผ่านไปนี้เราได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายหลายประการทั้งตามแผนกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานธุรกิจ ทำให้บริษัทมีรากฐานอันมั่นคงแข็งแกร่งสำหรับอนาคตต่อไป”
กรุงเทพมหานคร , วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561 - แลนเซสส์ผู้นำในอุตสาหกรรมสารเคมีชนิดพิเศษ ประกาศว่ายังคงมีผลกำไรเติบโตอย่างต่อเนื่อง รายได้รวมทั่วโลกในปีการเงิน 2017 ออกมาแข็งแกร่งตามคาดการณ์ โดยเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และในไตรมาสแรกของปีการเงิน 2018 เริ่มต้นได้อย่างสวยงาม
กำไรก่อนหักภาษี ดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคา จากการดำเนินงานตามปกติ (EBITDA pre exceptionals) ของปี 2017 เป็น 1.29 พันล้านยูโร เพิ่มขึ้นถึง 29.6 % จากปีที่แล้วทำได้ 995 ล้านยูโร สูงสุดเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่มีการก่อตั้งบริษัทเป็นต้นมา เป็นไปตามประมาณการณ์ที่คาดการณ์ไว้
ผลกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งนี้เป็นผลหลัก ๆ มาจากยอดรายได้ที่ขยายตัวในทุกกลุ่มธุรกิจ รวมทั้งยอดรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการควบรวมบริษัท Chemtura ในปีที่แล้ว ทำให้สัดส่วนของกำไรก่อนหักภาษี ดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคา ต่อรายได้รวมจากการดำเนินงานตามปกติ (EBITDA margin pre exceptionals ) เพิ่มขึ้นจาก 12.9 % เป็น 13.3 % ทำให้เข้าใกล้เป้าหมายระยะกลางที่ตั้งไว้ว่าจนถึงปี 2021 ควรจะอยู่ระหว่าง 14 – 18 % ยอดขายรวมของทั้งกลุ่มในปี 2017 เพิ่มขึ้นถึง 25.5 % เป็น 9.66 พันล้านยูโร เปรียบเทียบกับปี 2016 ที่ทำได้ 7.7 พันล้านยูโร
กำไรสุทธิ (Net income) โดยรวมเป็น 87 ล้านยูโร ลดลงจากปีก่อนหน้านั้นที่ทำได้ 192 ล้านยูโร การลดลงนี้เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายพิเศษที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว (significant one-time exceptional expense) โดยเฉพาะที่ใช้ในการควบรวมธุรกิจของ Chemtura และการรวมเครือข่ายโรงงานการผลิตและห่วงโซ่มูลค่า(value chains) เข้าด้วยกัน รวมทั้งภาษีที่จ่ายเพิ่มเพียงครั้งเดียวตามกฎหมายการปฏิรูปภาษีของสหรัฐ ฯ (U.S. tax reform) เมื่อนำค่าใช้จ่ายพิเศษที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเหล่านี้มาปรับปรุงรายการและรวมค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (amortization of intangible assets) พบว่ากำไรสุทธิ (net income) กลับเพิ่มขึ้นสูงมากถึง 53.9 % จาก 246 ล้านยูโรเป็น 379 ล้านยูโร

ผลประกอบการในตัวเลขสัดส่วนทางการเงินสำคัญที่ประกาศออกมาในรายงานการเงินของปี 2017 เป็นไปตามที่ตลาดคาดหวัง

“ในปีการเงินที่พึ่งผ่านไปนี้เราได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายหลายประการทั้งในแผนกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานธุรกิจ ทำให้บริษัทมีรากฐานอันมั่นคงแข็งแกร่งสำหรับอนาคตต่อไป” คุณแมตเธียส แซกเชิร์ต (Matthias Zachert) ประธานคณะกรรมการบริหารของแลนเซสส์กล่าวต่อไปว่า “การควบรวม Chemtura เป็นความสำเร็จในการทำการควบรวมกิจการที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เราเคยทำมา และปรากฏผลดีอย่างชัดเจนในการปรับปรุงเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้เรามีมากขึ้น เราจึงประสบความสำเร็จอย่างดงามมีกำไรดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของแลนเซสส์ และขยายโอกาสที่จะทำกำไรในอนาคตของทั้งกลุ่มมากขึ้น”

เสนอปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น
ผลประกอบการทางธุรกิจที่เข้มแข็งในปี 2017 สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนในการเสนอให้เพิ่มปันผลแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการกำกับดูแลเห็นพ้องตรงกันที่จะเสนอปันผลเพิ่มขึ้น 14 % เป็น 0.80 ยูโรต่อหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2061 ที่จะถึงนี้ ทำให้มียอดจ่ายปันผลรวม 73.2 ล้านยูโร
เพิ่มความแข็งแกร่งทางการผลิตในเยอรมัน และขยายตัวไปสู่ภูมิภาคอื่น ๆ
พร้อมกับการควบร่วมกิจการกับบริษัทเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ แลนเซสส์ยังขยายตัวด้วยการขยายโรงงานของตนให้มากขึ้นไปอีกในปี 2017 ที่ผ่านมา โดยทั้งกลุ่มบริษัทมีการลงทุนประมาณ 550 ล้านยูโรในการสร้างโรงงานเพิ่มเสริมเข้าไปในเครือข่ายการผลิตระดับโลกของตน ในจำนวนนี้เป็นการลงทุนสร้างโรงงานเพิ่มขึ้นในประเทศเยอรมันประมาณ 235 ล้านยูโร และการขยายไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ทำให้เกิดสมดุลย์ทางธุรกิจในปี 2017 มากขึ้น แลนเซสส์มีการตั้งสำนักงานตัวแทนขายออกไปในภูมิภาคที่มีการเติบโตค่อนข้างสูงอย่างอเมริกาและเอเชียซึ่งรวมทั้งประเทศไทยด้วย ทำให้สัดส่วนยอดขายของในภูมิภาคอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้นจาก 17 % เป็น 19 % ส่วนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพิ่มขึ้นจาก 26% เป็น 28% ทั้งสองภูมิภาคนี้ทำยอดขายรวมกันได้เกือบครึ่งหนึ่งของยอดขายของแลนเซสส์ทั้งหมด
ยอดขายและผลกำไรเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจ
ยอดรายได้ของกลุ่มธุรกิจ Advanced Intermediates ในปี 2017 มียอดรวมถึง 1.97 พันล้านยูโร เพิ่มขึ้น 13.1 % จากปี 2016 ที่มียอดขายรวม 1.74 พันล้านยูโร กำไรก่อนหักภาษี ดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคาจากการดำเนินงานตามปกติ (EBITDA pre exceptionals) เพิ่มขึ้น 2.8 % เป็น 335 ล้านยูโรเปรียบเทียบกับ 326 ล้านยูโรของปีก่อนนี้ ยอดขายที่เพิ่มขึ้นซึ่งทำให้เห็นประสิทธิภาพในเชิงบวก เป็นผลหักลบกันระหว่างความต้องการในตลาดเกษตรกรรมที่ลดลงชดเชยด้วยการผันผวนของสกุลเงินตราต่างประเทศ (adverse currency effects) ส่วนสัดส่วนของกำไรก่อนหักภาษี ดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคา ต่อรายได้รวมจากการดำเนินงานตามปกติ (EBITDA margin pre exceptionals ) อยู่ที่ 17.0 % ลดลงจากปีก่อนหน้าที่ทำได้ 18.7 %
ยอดรายได้ของกลุ่มธุรกิจ Specialty Additives ในปี 2017 เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า มียอดรวมถึง 1.60 พันล้านยูโร เพิ่มขึ้นสูงถึง 90.7 % จากปี 2016 ที่มียอดขายรวม 841 ล้านยูโร กำไรก่อนหักภาษี ดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคาจากการดำเนินงานตามปกติ (EBITDA pre exceptionals) เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งถึง 76.8 % เป็น 267 ล้านยูโรเปรียบเทียบกับ 151 ล้านยูโรของปีก่อนนี้ ผลประกอบการที่ดีเยี่ยมเกิดจากการควบรวมกิจการกับ Chemtura ทำให้ยอดรายได้เพิ่มขึ้นอย่างสูงและส่งผลบวกต่อผลกำไร  ส่วนสัดส่วนของกำไรก่อนหักภาษี ดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคา ต่อรายได้รวมจากการดำเนินงานตามปกติ (EBITDA margin pre exceptionals ) อยู่ที่ 16.6 % ลดลงจากปีก่อนหน้าที่ทำได้ 18.0 %
ยอดรายได้ของกลุ่มธุรกิจ Performance Chemicals ในปี 2017 มียอดรวมถึง 1.44 พันล้านยูโร เพิ่มขึ้น 10.5 % จากปี 2016 ที่มียอดขายรวม 1.30 พันล้านยูโร กำไรก่อนหักภาษี ดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคาจากการดำเนินงานตามปกติ (EBITDA pre exceptionals) เพิ่มขึ้น 13.0 % เป็น 252 ล้านยูโรเปรียบเทียบกับ 223 ล้านยูโรของปีก่อนนี้ ผลกำไรที่เพิ่มขึ้นมาจากยอดรายได้ที่เติบโตขึ้นค่อนข้างสูง และการควบรวมกิจการหน่วยธุรกิจ Clean and Disinfect ของ Chemours  ส่วนสัดส่วนของกำไรก่อนหักภาษี ดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคา ต่อรายได้รวมจากการดำเนินงานตามปกติ (EBITDA margin pre exceptionals ) อยู่ที่ 17.5 % เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ทำได้ 17.1 %
ยอดรายได้ของกลุ่มธุรกิจ Engineering Materials ในปี 2017 มียอดรายได้รวมเพิ่มขึ้น 29.4 % จากปี 2016 ที่มียอดขายรวม 1.06 พันล้านยูโรเป็น 1.37 พันล้านยูโร กำไรก่อนหักภาษี ดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคาจากการดำเนินงานตามปกติ (EBITDA pre exceptionals) เพิ่มขึ้น 37.7 % เป็น 219 ล้านยูโรเปรียบเทียบกับ 159 ล้านยูโรของปีก่อนนี้ ผลกำไรที่เพิ่มขึ้นนี้มาจากการควบรวมกิจการหน่วยธุรกิจ urethanes ของ Chemours รวมทั้งราคาขายและยอดขายที่สูงขึ้นส่วนสัดส่วนของกำไรก่อนหักภาษี ดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคา ต่อรายได้รวมจากการดำเนินงานตามปกติ (EBITDA margin pre exceptionals ) อยู่ที่ 16.0 % เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ทำได้ 15.1 %
ยอดรายได้ของกลุ่มธุรกิจ ARLANXEO ในปี 2017 มียอดขายรวมเพิ่มขึ้น 19.2 % จากปี 2016 เป็น 3.23 พันล้านยูโรจาก 2.71 พันล้านยูโรของปีก่อนหน้า กำไรก่อนหักภาษี ดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคาจากการดำเนินงานตามปกติ (EBITDA pre exceptionals) เพิ่มขึ้น 3.2 % เป็น 385 ล้านยูโรเปรียบเทียบกับ 373 ล้านยูโรของปีก่อนนี้ ผลกำไรที่เพิ่มขึ้นน้อยนี้เป็นผลมาจากจากการแข่งขันในตลาดนี้ที่ค่อนข้างสูงอย่างต่อเนื่อง ราคาของวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นและค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนตัวลง ส่วนสัดส่วนของกำไรก่อนหักภาษี ดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคา ต่อรายได้รวมจากการดำเนินงานตามปกติ (EBITDA margin pre exceptionals ) อยู่ที่ 11.9 % ลดลงจากปีก่อนหน้าที่ทำได้ 13.8 %
มองภาพรวมธุรกิจในปี 2018 เมื่อไม่มี ARLANXEO รวมอยู่ในบัญชี
คาดว่าผลประกอบการที่ค่อนข้างเป็นไปในเชิงบวกของปี 2017 ยังคงส่งผลดีอย่างต่อเนื่องมาสู่ปีใหม่ ในปี 2018 จะมีการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีในแลนเซสส์ โดย ARLANXEO ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจร่วมทุนจะถูกรายงานว่าหยุดดำเนินการ (discontinued operation) ในไตรมาสที่สองของปี 2018 เป็นต้นไป ส่วนอีก 4 หน่วยธุรกิจอันได้แก่ Advanced Intermediates , Specialty Additives , Performance Chemicals และ Engineering Materials จะถูกรวมกันในชื่อว่า “New LANXESS” โดยกำไรก่อนหักภาษี ดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคาจากการดำเนินงานตามปกติ (EBITDA pre exceptionals) ของกลุ่มนี้เมื่อไม่รวม ARLANXEO อยู่ที่ 925 ล้านยูโรในปีการเงิน 2017
แลนเซสส์จะทำการปรับปรุงการประมาณการณ์ผลประกอบการของทั้งปี 2018 (earnings guidance) ให้ชัดเจนมากขึ้นพร้อมกับการประกาศผลประกอบการของไตรมาสที่หนึ่ง ผลประกอบการของไตรมาสแรกของปีจะถูกเผยแพร่ในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ตัวเลขที่สำคัญของกลุ่มธุรกิจ LANXESS
ตัวชี้วัด
ล้านยูโร
2016
2017
% การเปลี่ยนแปลง
ยอดขาย
         7,699
         9,664
                        25.5
EBITDA pre exceptionals
            995
         1,290
                        29.6
EBITDA margin pre exceptionals
12.9%
13.3%

กำไรสุทธิ
            192
               87
-54.7
กำไรต่อหุ้น (ยูโร)
           2.10
           0.95
-54.7
กำไรต่อหุ้นในส่วนของการดำเนินงานและ รวมค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ยูโร)
           2.69
           4.14
                      53.90
เสนอปันผลต่อหุ้น (ยูโร)
           0.70
           0.80
                      14.30
หนี้สินทางการเงินสุทธิ
   2,394.00
   2,252.00
-5.90
จำนวนพนักงาน
 16,721.00
 19,029.00
                      13.80

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแลนเซสส์
แลนเซสส์เป็นบริษัทผู้นำในอุตสาหกรรมสารเคมีชนิดพิเศษ  (specialty chemicals) มียอดรายได้รวมกว่า 9.7 ล้านยูโรในปี พ.ศ. 2560 และมีพนักงาน 19,200 คนอยู่ใน 25 ประเทศทั่วโลก มีโรงงานทั่วโลกถึง 74 แห่ง
ธุรกิจหลักของแลนเซสส์ คือการพัฒนา การผลิต และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต (chemical intermediates) เคมีภัณฑ์เติมแต่ง (additives chemicals) ผลิตภัณฑ์สารเคมีชนิดพิเศษ (specialty chemicals) และพลาสติก

อีกทั้งยังมีการร่วมทุนกับ Saudi Aramco ในบริษัท ARLANXEO ซึ่งเป็นผู้นำในการผลิตยางสังเคราะห์ (synthetic rubber) แลนเซสส์เป็นบริษัทที่อยู่ในดัชนีหลักทรัพย์ที่ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก ได้แก่ดัชนี Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) และ FTSE4Good

ไม่มีความคิดเห็น