ADS


Breaking News

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ตอกย้ำเจตนารมณ์แน่วแน่สู่เป้าหมาย Thailand Net Zero

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมประกาศเจตนารมณ์มุ่งสู่เป้าหมาย Thailand Net Zero 

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ขานรับนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมประกาศเจตนารมณ์มุ่งสู่เป้าหมาย Thailand Net Zero ลดและเลิกใช้พลาสติก 100% ภายในปี 2570 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านโกเมนทร์ ทีฑธนานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน โดย เดอะมอลล์ กรุ๊ป ในฐานะกรีนรีเทลแห่งแรกของประเทศไทย เดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์การรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้งส่งกลับสู่กระบวนการรีไซเคิล เปลี่ยนขยะรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในรูปแบบต่างๆ ผ่านโครงการ “The Mall Group Go To Zero : Plastic Drop Point” ด้วยการจัดตั้งจุดบริการคัดแยกประเภทขยะ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคัดแยกขยะในพื้นที่สาธารณะ  พร้อมจัดตั้งจุดคัดแยกขยะพลาสติก ได้แก่ ตู้ Plastic Monster (Plastic Drop Point) ตู้รับพลาสติกยืดแข็งที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว และ เครื่อง PET Bottle Machine ตู้คืนขยะประเภทขวด (PET) เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตั้งแต่ต้นทาง ด้วยการคัดแยกขยะประเภทขวด (PET) นำพลาสติกกลับสู่กระบวนการ รีไซเคิล (Recycle) แปรรูปเป็นพลังงานหรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่า (Upcycle) ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติก และเป็นการสร้างสังคมรีไซเคิลให้กับประเทศไทย โดยมี ณัฐศมน  วงศ์กิตติพัฒน์  ผู้อำนวยการใหญ่การตลาดบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น


จุดบริการ “The Mall Group Go To Zero  : PET Bottle Machine” มีจุดบริการจำนวน 9 สาขา ได้แก่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา เดอะมอลล์ โคราช เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ เอ็มสเฟียร์ สยามพารากอนสามารถนำขวดพลาสติกใสมาแปลงเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ตลอด 365 วัน”