ADS


Breaking News

วช.ผนึกจุฬา ร่วมยกระดับงาน อววน. Zero Waste นำผลิตภัณฑ์จากเปลือกไข่ De-BUGs นวัตกรรมเพื่อเกษตรอินทรีย์ ร่วมนำเสนอในกิจกรรมลงพื้นที่ ครม. สัญจร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ณ จ.ชัยภูมิ

วช.และจุฬา ร่วมขับเคลื่อนงาน อววน. Zero Waste นำผลิตภัณฑ์จากเปลือกไข่ De-BUGs นวัตกรรมเพื่อเกษตรอินทรีย์ ร่วมนำเสนอในกิจกรรมลงพื้นที่ ครม. สัญจร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ณ จ.ชัยภูมิ

     วันที่ 30 มิถุนายน 2567 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำโดย ท่านศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้าน อววน. ภายใต้การประชุม ครม.สัญจร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ ณ วัดบางอำพันธ์ บ้านหัวบึง ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

     ในโอกาสนี้ ท่านศุภมาส อิศรภักดี รมว.อว. เยี่ยมชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ "De-BUGs" นวัตกรรมเพื่อเกษตรอินทรีย์  นำเสนอโดย ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมด้วยทีมนักวิจัยและกลุ่มเกษตรกรผู้ใข้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม De-BUGs

     ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ผลงาน De-BUGs นวัตกรรมสารกำจัดแมลงอินทรีย์แปรรูปจากเปลือกไข่เหลือทิ้งจากโรงงาน ผลงานได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก วช. โดยนวัตกรรมได้คว้ารางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) และ WIIPA Special Award สาขาการเกษตร ในงานประกวดและแสดงนวัตกรรมระดับนานาชาติ JDIE 2023 ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ซึ่งนวัตกรรม De-BUGs เป็นสารกำจัดศัตรูพืชที่มีประสิทธิภาพสูงมาก การฉีดพ่นสารแขวนลอย De-BUGs ความเข้มข้น 0.5% สามารถสร้างความเสียหายแก่ protective wax ของเพลี้ยแป้งภายในเวลาอันรวดเร็ว โดยมีประสิทธิภาพป้องกันและกำจัดเพลี้ย ไล่มดและหอยทาก สามารถใช้ได้กับผักสวนครัว ไม้ดอก ไม้ประดับ ผลไม้ และพืชไร่ ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กและสัตว์เลี้ยง เนื่องจากไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยกระบวนการผลิตที่ไม่สร้างของเสีย (Zero-waste Process) เป็นสารอินทรีย์ 100% นอกจากจะทำหน้าที่กำจัดศัตรูพืชแล้ว ผลิตภัณฑ์ De-BUGs สามารถสลายตัวตามธรรมชาติ กลายเป็นแคลเซียม (Calcium) ธาตุอาหารรองสำหรับพืชทุกชนิด ผลงานดังกล่าวนำไปสู่การต่อยอดนวัตกรรม ดีแอดบัก (de-adBUG) สารกำจัดเพลี้ยแปรรูปจากเปลือกหอยแมลลภู่ และ ไบโอก้า (BioCa) ไบโอแคลเชียมโบรอนในรูปน้ำ ผลิตภัณฑ์เสริมธาตุแคลเซียมและโบรอนสำหรับพืช นวัตกรรมที่จะนำไปสู่ผลผลิตผักและผลไม้ที่ปลอดภัยกับทุกคนในครอบครัว ด้วยวิจัยและนวัตกรรม

     ทั้งนี้ นวัตกรรม De-BUGs นวัตกรรมเพื่อเกษตรอินทรีย์ เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมรักษ์โลก ภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจ BCG และ Zero Waste เป็นงานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรและภาคประชาชน