ADS


Breaking News

วอชิงตันแอปเปิลคอมมิชชั่น - ประเทศไทย ประกาศความสำเร็จ ใส่ใจลูกค้าด้วยวิธี Loyalty & Rewards ปี 4 ให้กับร้านค้าส่งในตลาดไท-ตลาดนานาชาติ, ตลาดไอยรา, ตลาดสี่มุมเมือง, ตลาดมหานาค และ ตลาดบองมาเช่ ต่อเนื่อง

วอชิงตันแอปเปิลคอมมิชชั่น - ประเทศไทย ตอกย้ำความสำเร็จ มัดใจลูกค้าด้วยกลยุทธ์ Loyalty & Rewards เป็นปีที่ 4 ให้กับร้านค้าส่งในตลาดไท-ตลาดนานาชาติ, ตลาดไอยรา, ตลาดสี่มุมเมือง, ตลาดมหานาค และ ตลาดบองมาเช่ 

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 คุณธีรวี อังกุวรกุล และคุณอภิรดี ภานุรุจ ตัวแทนสมาพันธ์ส่งเสริมการส่งออกแอปเปิลจากรัฐวอชิงตัน ประจำประเทศไทย เข้ามอบของรางวัลให้กับร้านค้าส่งที่เข้าร่วมแคมเปญ Trade Loyalty Program 2024 ที่ได้จัดอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 4 โดยในฤดูกาลนี้ ทางวอชิงตันแอปเปิลคอมมิชชั่น - ประเทศไทยได้มอบของรางวัลให้กับทุกร้านที่เข้าร่วมกิจกรรมตลอดฤดูกาลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนมิถุนายน 2567 ซึ่งแตกต่างจากปีที่ผ่านมา ที่มีรางวัลให้กับผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด 5 ร้านเท่านั้น ซึ่งในครั้งนี้ เพื่อเป็นขอบคุณ และการแสดงออกถึงการให้ความสำคัญต่อผู้นำเข้า ผู้ค้าส่ง และผู้ค้าปลีก ที่จำหน่ายวอชิงตันแอปเปิล จากรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกาตลอดฤดูกาล 2023/2024 รวมถึงการติดสื่อประชาสัมพันธ์ภายในร้านอย่างต่อเนื่อง ทุกร้านจะได้รับของกำนัลจากการเข้าร่วมแคมเปญ โดยในปีนี้มีร้านเข้าร่วม 80 ร้าน หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของจำนวนร้านร้านค้าส่งทั้งหมดในตลาดไท-ตลาดนานาชาติ, ตลาดไอยรา, ตลาดสี่มุมเมือง, ตลาดมหานาค และ ตลาดบองมาเช่ ซึ่งเป็นตลาดที่มีวอชิงตันแอปเปิลจำหน่ายตลอดทั้งปี 

กิจกรรม Trade Loyalty Program เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้นำเข้า ผู้ค้าส่ง และผู้ค้าปลีกวอชิงตันแอปเปิล จาก USA แคมเปญนี้ประสบความสำเร็จในการสร้างการรับรู้ให้กับแบรนด์วอชิงตันแอปเปิล และยังสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้ค้า เพราะในแต่ละเดือนมีการเข้าพบปะพูดคุยกับผู้ค้า เพื่อทราบถึงความต้องการของผู้ค้าและลูกค้า รวมไปถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เราได้จากการพูดคุยอย่างสม่ำเสมอ และเรายังจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับทางผู้ค้าอยู่เสมอ เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายให้ร้านค้าอีกด้วย ทำให้ในปีที่ 4 เราได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากร้านค้าทั้ง 80 ร้าน และทางวอชิงตันแอปเปิลคอมมิชชั่น ประเทศไทย ยังคงสนับสนุน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับผู้ค้าอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมั่นว่าแคมเปญนี้จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และมีร้านค้าเข้าร่วมแคมเปญเพิ่มมากขึ้นในปีฤดูกาลใหม่ต่อไป

นอกจากแคมเปญ Trade Loyalty Program ทางวอชิงตันฯ ยังคงกิจกรรมอื่น ๆ ที่ช่วยส่งเสริม และสนับสนุนการขายให้กับร้านค้าต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ตลอดฤดูกาล สามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของวอชิงตันแอปเปิล ประเทศไทยได้ที่ Facebook page และ Instagram “Washington Apple Thailand”

🍎วอชิงตันแอปเปิลยืนหนึ่งเรื่องคุณภาพ

🍎วอชิงตันแอปเปิลมาตรฐาน USDA 

ร้านที่มีคะแนนสะสมสูงสุดอันดับที่ 1 ได้รับรถจักรยานไฟฟ้าสามล้อ 

ร้านเจ้หมวย - บุญสม (ตลาดนานาชาติ - ตลาดไท) 

ร้านที่มีคะแนนสะสมเป็นอันดับ 2-5 ได้รับรถจักรยานไฟฟ้า 2 ล้อ จำนวน 4 รางวัล

ร้าน N-Fruit สาขา 1 และ สาขา 2 (ตลาดนานาชาติ - ตลาดไท) 

ร้านไทยฮงผลไม้ (ตลาดสี่มุมเมือง) 

ร้านเจ้ตุ่มผลไม้นอก (ตลาดสี่มุมเมือง) 

สำหรับร้านที่ได้รางวัลอยู่ในอันดับ Top 20 ได้รับสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า และ อันดับที่ 20-35 ได้รับสกู๊ตเตอร์ และเสื้อวอชิงตันแอปเปิล รวม 80 รางวัล