ADS


Breaking News

เพาะกายจัดเวทเทรนนิ่งค่ายกองพลทหารราบที่ 6 ทบ.ปั้นหุ่นทหาร

เพาะกายเปิดค่ายกองพลทหารราบที่ 6 ทบ.ฟิตหุ่นทหาร
     สมาคมเพาะกายจับมือกองพลทหารราบที่ 6 ทบ.เปิดค่ายฟิตหุ่นนายทหารในสังกัด ต่อยอดกิจกรรม "เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน สร้างสรรค์สุขภาพดีวิถีไทย" จัดการอบรมให้ความรู้การออกกำลังกายด้วยเวท เทรนนิ่ง
     สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยเดินหน้าต่อยอดกิจกรรม "เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน สร้างสรรค์สุขภาพดีวิถีไทย" ทั่วประเทศ ล่าสุดได้ร่วมกับกองพลทหารราบที่ 6 จัดการอบรมให้ความรู้การออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ที่มีน้ำหนัก (weight training) ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2567 ที่ กองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนายทหารสังกัดกองพลทหารราบที่ 6 ชั้นยศตั้งแต่ สิบตรี ถึง ร้อยโท จำนวน 60 นายเข้าร่วมรับการอบรม
      โดยพิธีเปิดการอบรมได้รับเกียรติจาก พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิด  ซึ่งตลอดระยะเวลาในการอบรมทั้งสองวันโดยทีมวิทยากรของสมาคมได้ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น รวมถึงการให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการอบรมในครั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมได้มีพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นายทหารผู้เข้ารับการอบรมโดย พลตรี ณัฎฐ์ ศรีอินทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6
   นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การอบรมให้ความรู้ในการออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ที่มีน้ำหนัก (weight training) เป็นกิจกรรมภายใต้ โครงการ "เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน สร้างสรรค์สุขภาพดีวิถีไทย" ที่ทางสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับสิบปีภายใต้การสนับสนุนของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีทีมวิทยากรของสมาคมกีฬเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เป็นผู้ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติและได้มีการขยายผลไปยังภาคส่วนต่างๆ ทั้งเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และกำลังพลในเหล่าทัพต่างๆ เพื่อสร้างการตระหนักรู้ให้คนไทยได้ใส่ใจในการออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ที่มีน้ำหนัก (weight training) และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการเป็นนักกีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายในระดับพื้นฐานได้อีกด้วย
     ปัจจุบันทางสมาคมได้ร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนรวมถึงเหล่าทัพต่างๆ ที่จแพร่ขยายการฝึกอบรมให้ทั่วถึงซึ่งมีผู้ผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้มาแล้วไม่น้อยกว่าสองพันคนและยังเป็นส่วนที่ก่อให้เกิดนักกีฬาหน้าใหม่ๆ เข้าสู่การเป็นนักกีฬาเพาะกายในระดับต่างๆ เพิมมากขึ้นรวมถึงการบรรจุกีฬาเพาะกายเข้าสู่ในการแข่งขันกีฬากองทัพบกอีกด้วย