ADS


Breaking News

โรงเรียนแม่จริม เปลี่ยนพานดอกไม้ไหว้ครูเป็นกระเช้า ร่วมแบ่งปันปลูกจิตสำนึกเอื้ออาทรจากนักเรียนสู่ชุมชน

เปลี่ยนพานดอกไม้เป็นกระเช้า "แม่จริม" ร่วมแบ่งปันวันไหว้ครู ปลูกจิตสำนึกเอื้ออาทรจากนักเรียนสู่ชุมชน
     หลังเปิดภาคการศึกษาใหม่ โรงเรียนมัธยมศึกษาหลายแห่งได้จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อสืบสานประเพณีการไหว้ครู ฝากตัวเป็นศิษย์ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน
     หนึ่งในความแตกต่างแต่สร้างสรรค์ในปีนี้ คือ กิจกรรมวันไหว้ครู ของโรงเรียนแม่จริม สพม.น่าน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 โดยเปลี่ยนพานดอกไม้เป็นกระเช้าบรรจุข้าวของเข้าร่วมพิธี และนำไปมอบให้ชุมชน
     นางพัชราภา ผาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม สพม.น่าน กล่าวว่า "กิจกรรมการไหว้ครู เป็นกิจกรรมที่ดำเนินต่อเนื่องมาทุกปีการศึกษา แต่เราได้มาปรับรูปแบบกิจกรรมใหม่ จากเดิมที่กำหนดให้นักเรียนประดิษฐ์พานดอกไม้ธูปเทียนไหว้ครู ก็เปลี่ยนมาเป็นการทำกระเช้า ชะลอม ตระกร้า บรรจุอาหาร ยา ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันแทน ซึ่งหลังจากใช้ในพิธีไหว้ครูเสร็จแล้ว ก็จะให้นักเรียนนำไปมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุที่อยู่ลำพัง หรือ บุคคลในชุมชนที่นักเรียนคิดว่าอยากจะส่งมอบน้ำใจเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้ เป็นการให้กำลังใจกัน โดยที่เด็ก ๆ รร.แม่จริม ของเราก็มีส่วนร่วมในการลงขันกันคนละเล็กละน้อย เพื่อจัดหาของแทนใจจากพวกเราไปสู่คนที่กำลังลำบากคนในชุมชน ถือเป็นการปลูกจิตสำนึกในการแบ่งปัน เอื้ออาทรและใส่ใจสังคมไปในตัวด้วยค่ะ"
     ผอ.โรงเรียนแม่จริม ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า กิจกรรมดี ๆ นี้ ทางโรงเรียนแม่จริมได้แนวคิดและแบบอย่างมาจาก รร.วชิรวิทย์เชียงใหม่ โดย ผอ.วรทัศน์ บุญโครต ซึ่งท่านเป็นครูที่เป็นต้นแบบดี ๆ ให้กับครูและนักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ มาโดยตลอด
.
#ไหว้ครู
#แม่จริมพิมพ์คนดี   
#ช่วยกันเพาะต้นกล้าแห่งการให้งอกงามในใจเด็กๆกันค่ะ