ADS


Breaking News

โรงเรียนมวยไทยลุมพินี เปิดแล้ว! มุ่งปั้นครูมวยไทยออกสู่ตลาดโลก

เปิดแล้ว!!! โรงเรียนมวยไทยลุมพินี พร้อมสร้างครูมวยไทยออกสู่ตลาดโลก
     โรงเรียนมวยไทยลุมพินีขานรับนโยบาย ผบ.ทบ. ทำมวยไทยให้เป็นกีฬาอาชีพ เป็นกีฬาประจำชาติและเป็นมรดกของชาติไทย พร้อมสร้างครูมวยไทยออกสู่ตลาดโลก เผยความต้องการผู้ฝึกสอนมวยไทยในต่างแดนมีความต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก พล.ท.นรินทร์ มีสมบูรณ์ หัวหน้าโรงเรียนมวยไทยลุมพินียืนยัน มวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่เป็นศิลปะป้องกันตัวและวัฒนธรรม ที่ต้องส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลาน และเผยแพร่ให้ทั่วโลกได้รู้จัก
     “สาเหตุที่จัดตั้งโรงเรียนมวยไทยขึ้นมาเพื่อเป็นการตอบรับนโยบายที่ต้องการให้มวยไทยเป็นกีฬาอาชีพเป็นกีฬาประจำชาติและเผยแพร่ไปสู่นานาชาติและทำมวยไทยให้เป็นมรดกของชาติไทย ประกอบกับที่ผ่านมามวยไทยเริ่มเป็นที่ยอมรับของต่างชาติมากขึ้น จากการออกไปชกนอกประเทศจนสร้างชื่อเสียงไปทั่วโลก” พล.ท. นรินทร์ มีสมบูรณ์ หัวหน้าโรงเรียน มวยไทยลุมพินีกล่าว
     พล.ท. นรินทร์ฯ ได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ 3 – 4 ปีที่แล้วที่ทำให้สนามมวยเวทีลุมพินีเกิดเหตุการณ์ปฏิวัติครั้งใหญ่ ผบ.ทบ. ในขณะนั้น (พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้) ได้เชิญผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากีฬา กองทัพบก มวยไทยลุมพินี หรือนายสนามมวยเวทีลุมพินี คือ พล.อ.สุชาติ แดงประไพ (ขณะนั้นมียศ พล.ท.) ว่ามีทางเลือกให้สนามมวยเวทีลุมพินี 2 ทาง คือ ปิดสนามมวยแห่งนี้เป็นการถาวร หรือถ้าจะดำเนินการต่อไป จะต้องจัดการแข่งขันชกมวยที่ปลอดการพนัน คือไม่มีการเล่นการพนันในสนาม และไม่มีอิทธิพลใดใดอยู่เหนือการตัดสินของกรรมการ การตัดสินต้องยุติธรรม ผลการตัดสินสามารถอธิบายให้สังคมเข้าใจได้
     พล.อ. สุชาติยืนยันกับ ผบ.ทบ. ว่าจะดำเนินการต่อภายใต้เงื่อนไข “มวยปลอดการพนัน” หลังจากนั้น ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่วิกฤติและยากลำบากมากเพราะทุกโปรโมเตอร์ของลุมพินีต่างพร้อมใจกันออกจากลุมพินีไป คนในวงการมวยส่วนใหญ่ก็เห็นว่าถ้ามวยปลอดการพนัน สนามมวยเวทีลุมพินีจะไปต่อไม่ได้แต่ในที่สุด สนามมวยเวทีลุมพินีก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ จนเกิดปรากฏการณ์ใหม่ขึ้นในวงการมวย ที่มีรายการมวยที่ปลอดการพนันหรือรายการมวยสีขาว 3 รายการเกิดขึ้น คือ ONE Lumpinee, Fairtex Fight และ 
LWC Super Champ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ONE Lumpinee เป็นรายการที่มีผู้ติดตามชมมากที่สุด จนมีเรตติ้งชนะละครทีวีในช่วงเวลาเดียวกัน อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ความสำเร็จของรายการ ONE Lumpinee คงต้องยกเครดิตให้ คุณชาตรี ศิษย์ยอดธง แต่จะมีใครกี่คนที่จะรู้ว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้น ยังมีผู้ที่อยู่เบื้องหลังคุณชาตรี ก็คือ พล.อ. สุชาติ อดีตนายสนามมวยเวทีลุมพินี “ผมเป็นผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับ พล.อ.สุชาติ จนได้รับมอบหมายให้เป็นโปรโมเตอร์รายการ LWC Super Champ และผู้บริหารโรงเรียนมวยไทยลุมพินี ขอยืนยันว่าความสำเร็จของรายการ ONE Lumpinee มี พล.อ.สุชาติเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนั้น หลายปัญหาที่เกิดขึ้นคุณชาตรีไม่ทราบ แต่ พล.อ. สุชาติเป็นผู้แก้ปัญหานั้น” พล.ท.นรินทร์ กล่าวยืนยัน
     สำหรับการจัดตั้งโรงเรียนมวยไทยลุมพินีหลังจากที่ พล.อ. สุชาติยืนยันต่อ ผบ.ทบ. ว่าจะดำเนินการต่อ ภายใต้เงื่อนไขมวยปลอดการพนัน ผบ.ทบ. ได้กรุณามอบนโยบายเกี่ยวกับมวยไทย 3 ข้อ คือ ทำมวยไทยให้เป็นกีฬาอาชีพ ทำมวยไทยให้เป็นกีฬาประจำชาติและเผยแพร่ไปสู่นานาชาติและทำมวยไทยให้เป็นมรดกของชาติไทย พล.อ. สุชาติ จึงได้นำมากำหนดเป็นกลยุทธ์ของสนามมวยเวทีลุมพินีและกลยุทธ์ข้อหนึ่งก็คือ จะต้องจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้และโรงเรียนเกี่ยวกับมวยไทย เพราะฉะนั้น การจัดตั้งโรงเรียนมวยไทยลุมพินีจึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งของสนามมวยเวทีลุมพินี โดยได้รับการจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนนอกระบบ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 และนำเอานโยบายของ ผบ.ทบ. มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์ของโรงเรียน คือโรงเรียนมวยไทยลุมพินีจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของ ผบ.ทบ. ทั้ง 3 ข้อตามที่ได้กล่าวไปแล้ว สิ่งที่เป็นจุดเด่นของโรงเรียนคือ เป็นโรงเรียนมวยไทยที่มีที่ตั้งอยู่ในสนามมวย ซึ่งเป็นจุดดึงดูดให้มีผู้สนใจมากขึ้น อีกประการหนึ่งก็คือโรงเรียนมวยไทยลุมพินียังเป็นที่ตั้งของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานมวยไทย
     โรงเรียนมวยไทยลุมพินีซึ่งได้รับใบอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2567 และโรงเรียนของเราก็มีหลักสูตรหนึ่ง คือ หลักสูตรผู้ฝึกสอนมวยไทย ซึ่งเมื่อผู้ที่ได้รับการฝึกอบรม สำเร็จหลักสูตรนี้แล้ว สามารถเข้ารับการทดสอบเป็นผู้ฝึกสอนมวยไทยได้จากศูนย์ทดสอบนี้ ผู้ผ่านการทดสอบจะได้ใบรับรองให้ทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนมวยไทย  อย่างถูกต้องตามกฏหมาย