ADS


Breaking News

นายกเพาะกายฯ เสนอเทรนด์ออกกำลังกายใหม่ให้เด็ก นศ.

นายกเพาะกายฯ แนะเทรนด์ออกกำลังกายใหม่ให้เด็ก นศ.
     แนะความรู้ ศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ร่วมเสวนาในหัวข้อ "เทรนด์ใหม่ในการมีสุขภาพที่ดีด้วยวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ" ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน
    นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตนได้รับเชิญจาก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "เทรนด์ใหม่ในการมีสุขภาพที่ดีด้วยวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ" ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้เรียนรู้และรับทราบถึงบริบทของการออกกำลังกายในอุตสาหกรรมกีฬาในปัจจุบัน ที่ห้องบรรยาย 3D-301 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมี น.พ.อี๊ด ลอประยูร ผู้อำนวยการหลักสูตร ร่วมการเสวนาในครั้งนี้
     สำหรับการเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "เทรนด์ใหม่ในการมีสุขภาพที่ดีด้วยวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ" ครั้งนี้ สืบเนื่องจาก ตั้งแต่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้คนทำงานอยู่บ้าน (เวิร์คฟอร์มโฮม) และเมื่ออยู่กับบ้าน ทำให้บางคนมีเวลาออกกำลังกายมากขึ้น จนกลายเป็นเทรนด์ฮิต ของคนรักสุขภาพและทำให้คนหันมาออกกำลังกายมากขึ้น เพราะฉะนั้น การออกกำลังกาย ที่มีหลายรูปแบบในปัจจุบันมีส่วนสำคุัญอย่างมาก และการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับการออกกำลังกาย ด้วยการเคลื่อนไหวร่างกาย ไม่ว่าจะออกกำลังกายรูปแบบไหนก็ตาม