ADS


Breaking News

ส.แพทย์ผิวหนังฯ เชิญรับชมเพจเฟซบุ๊ก“ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง” EP.38 ตอน “ทิศทางวงการผิวหนัง 2024”

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ เชิญรับชมเพจเฟซบุ๊ก

“ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง” EP.38  ตอน “ทิศทางวงการผิวหนัง 2024

รอบรู้เรื่องผิวหนังกับนพ.จินดา โรจนเมธินทร์ 

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย หรือ DST  ขอเชิญประชาชนและผู้สนใจทั่วไป เข้ารับชม Facebook Live ผ่านเพจ  เฟซบุ๊ก “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง” ใน EP.38 ในหัวข้อ “ทิศทางวงการผิวหนัง 2024

โดย นพ.จินดา 

โรจนเมธินทร์ นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย หรือ DST ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567  เวลา 20.00-21.00 น. ร่วมกับทีมแพทย์ประชาสัมพันธ์จากสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ได้แก่ ศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา, พญ.ชินมนัส เลขวัตและผศ.พญ. แพรมาลา ฉายาวิจิตรศิลป์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ผู้สนใจฝากข้อความคำถามด้านโรคผิวหนัง ในเรื่องที่อยากรู้ ได้ที่เพจ “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง” หรือเข้าศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (WWW.DST.OR.TH)