ADS


Breaking News

สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพฯ ขอเชิญเที่ยวงาน ตลาดผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร 10-12 พ.ค. 67 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ขอเชิญเที่ยวงาน ตลาดผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Event Hall ชั้น B2

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคม ได้จัด งานตลาดผลิตภัณฑ์ กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2567 เพื่อส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าและบริการ รวมถึงเกษตรกร ในพื้นที่มหานคร ได้มีสถานที่จำหน่ายและแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่คนในชุมชนได้อย่างครบวงจร อีกทั้งยังร่วมส่งเสริมและ พัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยชูจุดเด่น เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวส่วนใหญ่มักจะมีแหล่งผลิต ที่แฝงตัวอยู่ในชุมชนต่างๆ ในของพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต โดยการจัดงานครั้งนี้จะเป็นส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจและ ก่อให้เกิดทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ระดับรากฐาน กระจายรายได้สู่ชุมชนให้ถึงมือผู้ประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยตรง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ดีให้กับกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในมิติเศรษฐกิจดี ซึ่งประชาชนที่เข้าร่วมงานจะได้รับประโยชน์ จากการซื้อสินค้าดี มีคุณภาพ ในราคาประหยัด โดยตรงจากผู้ประกอบการ 

  สำนักพัฒนาสังคม จึงขอเชิญชวนมาร่วมเปิดประสบการณ์ เลือกซื้อ เลือกชม สินค้าและผลิตภัณฑ์ของดี 50 เขตและผลิตภัณฑ์ Bangkok brand จากผู้ประกอบการจากพื้นที่ทั้ง 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร ทั้งในกลุ่มของใช้และอาหารที่มีมากกว่า 150 ร้านค้า และร่วมเพลิดเพลินกับการแสดงโชว์สุดพิเศษ อาทิ การแสดงที่สื่อถึงวัฒนธรรมประเพณี ความเป็นไทยและ การแสดงร่วมสมัย พร้อมทั้งยังมีการสาธิตผลิตภัณฑ์ Bangkok brand ให้ทุกท่านได้พัฒนาทักษะ ความรู้ในด้านต่างๆ

พร้อมร่วมลุ้นรับของรางวัลต่างๆและที่พลาดไม่ได้พิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมงานที่ซื้อสินค้าภายในงานครบ 500 บาท สามารถนำใบเสร็จมาแลกเป็นคูปองส่วนลด เพื่อใช้เป็นส่วนลดซื้อผลิตภัณฑ์ครั้งถัดไปในงาน ตลอดทั้ง 3 วันหรือจนกว่าคูปองจะหมด

แล้วพบกันที่งานตลาดผลิตภัณฑ์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Event Hall ชั้น B2