ADS


Breaking News

หลายองค์กรร่วมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระพี่นาง

     สมาคม มูลนิธิ และองค์กรในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติปีที่ 101 เพื่อถวายความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ
     วันนี้ (6 พ.ค.) เวลา 9 นาฬิกา 50 นาที ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฎ์ สิตปรีชา  รองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กรรมการบริหารและอนุกรรมการมูลนิธิโรคไต แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิ สมาคม และองค์กรในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์     จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ปีที่ 101 ณ ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ที่ได้พระราชทานแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยจะนำปัจจัยที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค มอบให้โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการดูแลรักษาประชาชนต่อไป
     สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประสูติเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2466 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เป็นพระธิดาพระองค์แรกในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเป็นพระโสทรเชษฐภคินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 และทรงเป็นสมเด็จพระปิตุจฉาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
     สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจมากมายแก่ประเทศชาติ เพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์โครงการต่างๆ หลายร้อยโครงการ ทั้งด้านการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การแพทย์และการสาธารณสุข การต่างประเทศ การศาสนา และอื่นๆ จึงทรงเป็นที่รักเทิดทูนของปวงชนชาวไทยทั่วไป กับทั้งยังมีพระปรีชาสามารถด้านการเขียน ด้านการกีฬา และด้านการถ่ายภาพอย่างยิ่ง ในปีพุทธศักราช 2566 วาระครบ 100 ปีประสูติ องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณ ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์ และด้านวัฒนธรรม