ADS


Breaking News

TCELS เผยจัดใหญ่ Bio Asia Pacific 2024 ก.ย.นี้ เชิญผู้ประกอบการร่วมโชว์พลัง ดันการเติบโตอุตสาหกรรม Life Sciences

TCELS เตรียมจัดใหญ่ Bio Asia Pacific 2024 กันยายนนี้

ชวนผู้ประกอบการร่วมแสดงพลัง หนุนการเติบโตอุตสาหกรรม Life Sciences

 TCELS ผนึกกำลังภาครัฐ-เอกชนและ วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค เตรียมจัดงานใหญ่ Bio Asia Pacific 2024 งานแสดงนิทรรศการและการประชุมวิชาการด้านอุตสาหกรรมชีวภาพชั้นนําแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เปิดโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจ หนุนการเติบโตกลุ่ม Life Sciences ทั้งระบบ นำเสนอความก้าวล้ำของเทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพแห่งศตวรรษที่ 21 เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโชว์นวัตกรรมฝีมือคนไทย พร้อมอัพเดทองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ คาดผู้ร่วมงานกว่า 12,000 คน จาก 30 ประเทศ เกิดการเจรจาธุรกิจกว่า 250 ล้านบาท หนุนการเติบโตอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ไทยทะลุ 1.95 แสนล้านบาท ($5,278) 

นางสาวไปยดา หาญชัยสุขสกุล รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS: Thailand Center of Excellence for Life Sciences)  หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า TCELS ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชน และบริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด เตรียมจัดงาน Bio Asia Pacific 2024 งานแสดงนิทรรศการและการประชุมเชิงวิชาการด้านอุตสาหกรรมชีวภาพระดับชั้นนําแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อนำเสนอผลงาน นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านการแพทย์ สุขภาพ ชีววิทยาศาสตร์ (Life Sciences) ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้นานาชาติได้รับรู้ พร้อมเปิดโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจด้านชีววิทยาศาสตร์ เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในระดับสากล นอกจากนี้ TCELS ยังได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในโครงการ “SME ปัง! ตังได้คืน” ซึ่งจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการของอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ ในการเข้าร่วมงาน Bio Asia Pacific 2024 โดย สสว. จะอุดหนุนค่าใช้จ่ายในพื้นที่จัดทำบูธนิทรรศการให้แก่ผู้ประกอบการ SME แบบร่วมจ่าย  (co-payment) ในสัดส่วนร้อยละ 50- 80 ตามขนาดของธุรกิจ แต่ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ซึ่งผู้ประกอบการ SME สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ BDS 

งาน Bio Asia Pacific 2024 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Green  Sciences for Green Life  โดยจัดขึ้นพร้อมกับงาน Thailand LAB INTERNATIONAL และ FutureCHEM INTERNATIONAL บนพื้นที่กว่า 14,000 ตารางเมตร ณ ฮอลล์ 102 - 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 11 – 13 กันยายน 2567  ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจตลอดทั้ง 3 วัน  อาทิ การแสดงนิทรรศการ การสัมมนาเชิงวิชาการ จัดการประชุมระดมความคิดเห็น การจับคู่ธุรกิจและการจัดกิจกรรมการนำเสนอบริษัท (Company Presentation) การประกวดแนวคิดธุรกิจด้านชีววิทยาศาสตร์  รวมทั้งการนำเสนอความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรนานาชาติ โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญและแบรนด์ชั้นนำในด้าน Life Sciences, BioTech, MedTech, Digital Health, Precision Medicine, Biopharma และ Smart Health Services  

  Bio Asia Pacific 2024  ถือเป็นนิทรรศการ การแสดงสินค้า และงานประชุมชั้นนําระดับเอเชียแปซิฟิก ที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพในศตวรรษที่ 21 มุ่งส่งเสริมความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรม Life Sciences ทั้งระบบ โดยคาดว่าจะมีผู้แสดงสินค้าเข้าร่วมงานกว่า 250 ราย รวมกว่า 500 แบรนด์ชั้นนำ จากกว่า 10 ประเทศทั่วโลก โดยมีการเตรียมหัวข้อการประชุมและสัมมนาที่ครอบคลุมในทุกภาคส่วน พร้อมวิทยากรมืออาชีพทั้งในและต่างประเทศ และคาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 12,000 คน จากกว่า 30  ประเทศทั่วโลก สร้างมูลค่าจากการเจรจาธุรกิจกว่า 250 ล้านบาท   

สำหรับการจัดงาน Bio Asia Pacific ในปีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดี โดยมีบริษัทชั้นนำของโลกเข้าร่วมกว่า 270 บริษัท รวมกว่า 500 แบรนด์ มีผู้เข้าร่วมชมงานถึง 11,095 คน จาก 34 ประเทศ มีหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจมากกว่า 70 หัวข้อ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวนถึง 3,823 คน  อาทิ  การบรรยายข้อมูลเรื่องบริการแพลตฟอร์มด้านการแพทย์แม่นยำ (Precision medicine) และสุขภาวะ (Wellness) รวมถึงเรื่องบทบาทของที่ปรึกษาทางพันธุศาสตร์ (Genetic counsellor), การเสวนาแนวโน้ม Pharmaceuticals ในประเทศไทยที่อ้างอิงจาก Trend ของโลก และ Impact ที่จะเกิดขึ้น ฯลฯ  ทั้งนี้ผลสำรวจหลังจากการจัดงานพบว่า ผู้เข้าร่วมงาน Bio Asia Pacific 2023 มีความพึงพอใจในระดับสูงมากถึง 87% 

นางสาวไปยดา กล่าวว่า อุตสาหกรรม Life Sciences มีบทบาทสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ของมนุษย์ อีกทั้งยังเป็นกลไกในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก สอดคล้องกับเทรนด์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่ Medical Hub ในระดับเอเชีย โดยปัจจุบันอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทยมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการคาดการณ์ว่าตลาดเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพในปี 2567 จะมีมูลค่ากว่า 1.95 แสนล้านบาท และใน 5 ปีข้างหน้า (2024 - 2028) จะมีอัตราการเติบโต 6.73%ต่อปี หรือ คิดเป็นมูลค่า 2.53 แสนล้านบาทภายในปี 2028

TCELS จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม Life Sciences เข้าร่วมออกบูธแสดงผลงานและร่วมกิจกรรมภายในงาน Bio Asia Pacific 2024 ณ ฮอลล์ 102 - 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ระหว่างวันที่ 11 -13  กันยายน 2567 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตอบรับเทรนด์โลกในศตวรรษ 21 พร้อมโอกาสในการขยายตลาดและการเจรจาธุรกิจกับคู่ค้าจากต่างประเทศ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งแรงหนุนต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย สนใจสมัครเข้าร่วมออกบูธภายในงาน BIO ASIA PACIFIC 2024 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bioasiapacific.com  หรือ ติดต่อคุณปริณ สิริธนาวุฒิ โทร. 0979544792 Email: prin@tcels.or.th

TCELS มุ่งขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ “อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์เป็นหนึ่งในสิบอุตสาหกรรมหลักที่สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คนและสิ่งแวดล้อม “TCELS MAKE EVERY LIFE BETTER”  ศึกษารายละเอียดและบริการของ TCELS ได้ที่ https://www.tcels.or.th Facebook: TCELS THAILAND