ADS


Breaking News

EVAT (สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย) จัดเสวนา “Meet EVAT!” สรุปทิศทาง ผสานความร่วมมือ บูรณาการ EV ของประเทศ

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย จัดเสวนา “Meet EVAT!” สรุปภาพรวม ขับเคลื่อนความร่วมมือ ยกระดับ EV ของประเทศ
     3 เมษายน 2567 สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยจัดงานเสวนา “Meet EVAT!” เพื่อตอบสนองต่อการปรับเปลี่ยนมาใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลอดปี 2566 ที่ผ่านมา สรุปข้อมูลภาพรวมการเติบโตในเรื่องยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles) ของประเทศไทย ในหลากหลายมิติ แสดงทิศทางของการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้า (Electrification) ปรับเปลี่ยนประเทศให้มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) รวมถึงรวบรวมข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์สำหรับคณะกรรมการยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติในลำดับต่อไป โดยงานสัมมนาในครั้งนี้มีกรรมการสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ตัวแทนบริษัท พันธมิตรและประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมงานเสวนา เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ณ ห้อง Sapphire 203 อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
นายกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT)
นายวรากร กติกาวงศ์ ประธานฝ่ายสื่อสารองค์กรสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย(EVAT)

     นายกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) กล่าวว่า งานเสวนา Meet EVAT! ที่ทางสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยได้จัดขึ้นในครั้งนี้ ได้เชิญทางอุปนายกสมาคม สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย มาร่วมให้ความรู้ในเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้า ในด้านที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ต้องการให้ทางผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสในการถามตอบกับทางวิทยากร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าประกันภัย ราคาขายต่อของยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต เรานำผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเข้ามาร่วมให้ความเห็น แลกเปลี่ยนทิศทางของยานยนต์ไฟฟ้า หลัก ๆ ก็จะมีทั้งในส่วนของเรื่องที่เป็นข้อมูลจากทางสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยในฝ่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายการศึกษาและการพัฒนาบุคลากร ก็มาอัปเดต โดย ผศ.ดร.อุเทน สุปัตติ อุปนายกสมาคม ในเรื่องของความร่วมมือการเตรียมความพร้อมในภาคการศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้ก้าวทันกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต มีข้อมูลในเรื่องของนโยบายอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ รวมถึงทิศทางในการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย โดยทางคุณสุโรจน์ แสงสนิท อุปนายกสมาคมฝ่ายอุตสาหกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ถัดมาเป็นเรื่องระบบโครงสร้างพื้นฐาน มีทั้งข้อมูลในเชิงของ Charging Station สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า สถานีที่เป็น Battery Signs หรือ การสลับแบตเตอรี่ สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ซึ่งในส่วนนี้ คุณฉันทกร เดวิชญ์ กริดวิชญยาการ อุปนายกสมาคมฝ่ายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ดูแลในเรื่องของระบบ Charging Station และ Swapping โดย ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล นายกสมาคมระบบเทคโนโลยีกับเก็บพลังงานไทย หรือ TESTA ก็มาให้ความรู้ด้วย ท้ายสุดก็เป็นเรื่องของฝ่ายที่ดูแลในเรื่องของการวิเคราะห์ ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ คุณวรากร กติกาวงศ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมให้ความรู้ และเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูล โดยคุณวีรันดา วัฒนดำรง เหล่านี้ก็เป็นภาพรวมของกิจกรรม Meet EVAT! ให้เราได้พบปะผู้เข้าชม มีการถามตอบพูดคุยกัน หลากหลายคำแนะนำจากทางผู้เข้าชม ก็น่าที่จะสามารถทำให้นำไปเรียบเรียงเป็นข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย ที่สามารถนำไปพูดคุยกับทางภาครัฐ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
     นายวรากร กติกาวงศ์ ประธานฝ่ายสื่อสารองค์กรสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย(EVAT) กล่าวว่า งานสัมมนา Meet EVAT! ที่ทางสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเป็นเจ้าภาพ ครั้งนี้ถือว่าได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและประชาชนค่อนข้างมาก มากันเต็มห้อง เราจัดทั้งออนไลน์และออนไซต์ ออนไลน์ทาง Facebook Fanpage EVAT และ YouTube มีคนฟังทั่วประเทศ ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยมีการสรุปภาพรวมสถานการณ์เติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย ภาพรวมการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรยานยนต์ไฟฟ้า ภาพรวมอุตสาหกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ภาพรวมข้อมูล การสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย สถานะและทิศทางค่าประกันรถยนต์ไฟฟ้า สถานะและทิศทางตลาดรถยนต์ไฟฟ้ามือสอง สถานการณ์จัดการกับแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า การเลือกซื้อ ข้อเสนอแนะเพื่อเสริมการใช้งาน ปัจจุบันยานยนต์ไฟฟ้าถือว่ามีตัวเลขที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด ตอบโจทย์การใช้งานในประเทศไทยอย่างสมบูรณ์แบบ ยานยนต์ไฟฟ้าถูกจองมาเป็นเบอร์ 1 มากกว่ารถสันดาปภายในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ คาดว่า 2-3 ปีข้างหน้าก็ยังเป็นไปในกราฟแบบนี้ ยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจจะยังไม่ก้าวกระโดดเหมือนกับปี 2566 เพราะว่าคนก็เริ่มหันมาใช้ค่อนข้างเยอะแล้ว แต่ก็คิดว่ายังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากค่าบำรุงรักษาและค่าอะไหร่ต่างๆ ค่อนข้างต่ำ ค่าไฟของการชาร์จก็ถือว่าถูกมาก กิโลเมตรละประมาณ 1 บาทเท่านั้นเอง
     สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของสมาคมได้ทาง Facebook สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย หรือว่า EVAT เว็บไซต์ www.evat.or.th