ADS


Breaking News

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาและช่วยค่าครองชีพ สมาชิกสมาคมช่างภาพข่าวฯ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาและช่วยค่าครองชีพ สมาชิกสมาคมช่างภาพข่าวฯ 
     26 มีนาคม 2567 นายสุรชัย  วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน (ประเทศไทย) มอบหมายให้  นายกรวิวัฒน์  โพธิ์กรพัฒน์ เหรัญญิก พร้อมด้วย นายฐานิศร์ สมิตานนท์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ นายแสนไชย  เค้าภูไทย ที่ปรึกษานายกสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชนฯ รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากนายวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อนำไปสนับสนุนเป็นทุนการศึกษา แก่บุตร-ธิดา ของสมาชิก และ ช่วยเหลือค่าครองชีพของสมาชิกอาวุโส และ สมาชิกที่ว่างงาน ของสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชนฯ 
    มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ให้ความกรุณามอบทุนการศึกษาให้กับ สมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน (ประเทศไทย) อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เป็นเวลากว่า 11 ปีแล้ว  สมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชนฯ ขอขอบพระคุณในความเมตตาของคณะผู้บริหารของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเป็นอย่างยิ่ง 
    สมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชนฯกำหนดมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา สมาชิกประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 135 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท  และมอบทุนช่วยเหลือค่าครองชีพ ช่างภาพสื่อมวลชนอาวุโส และ สมาชิกผู้ตกงาน 45 ราย ๆ ละ 5,000 บาท  
     โดยสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชนฯ จะจัดประชุมใหญ่ พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดาของสมาชิก และเงินช่วยค่าครองชีพ ประจำปี 2567 ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ที่โรงแรม เดอะบาซาร์ แบงค็อก รัชดา(ชั้น 19 ห้องรัชวิภา)ตรงข้ามสถานี MRT ลาดพร้าว จึงขอให้สมาชิก ที่ขอรับทุน นำบุตร-ธิดา แต่งกายนักเรียน-นักศึกษามารับทุน  และ ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ในวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน