ADS


Breaking News

Farm Expo 2024 (ฟาร์ม เอ็กซ์โป) MOU วช. ขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่งานเกษตรใหญ่ครบวงจรสัญชาติไทยครั้งแรก 3-6 ต.ค.นี้ ณ ไบเทค บางนา

     Farm Expo 2024 งานเกษตรใหญ่ครบวงจรสัญชาติไทยครั้งแรก มหกรรมเกษตรยุคใหม่ในร่มกลางกรุง 3-6 ตุลาคม 2567 ณ ฮอล 98-99 ไบเทคบางนา ได้รับการตอบรับจากทุกวงการ ทั้งในและต่างประเทศ จองพื้นที่ร่วมขับเคลื่อนเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมตลาดและพัฒนาธุรกิจสู่เกษตรไทยครบวงจรอย่างเต็มรูปแบบ เตรียมลงนาม MOU กับพันธมิตร เฟสสอง
    นายนรบดี ผดุงเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฟาร์มเอ๊กซ์โป จำกัด ร่วมกับ รศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท ผู้อำนวยการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลไม้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยความคืบหน้าการจัดงาน Farm Expo 2024 ภายใต้แนวคิด Revolutionising Farm Business งานเกษตรใหญ่ครบวงจรสัญชาติไทยครั้งแรก มหกรรมเกษตรยุคใหม่ในร่มกลางกรุงใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ระหว่าง 3-6 ตุลาคม 2567 ณ ฮอล 98-99  ไบเทคบางนา ได้รับการตอบรับจากทุกภาคส่วนอย่างน่าพอใจ โดยหลังจากพิธีลงนาม MOU อย่างเป็นทางการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากกว่า 10 หน่วยงานไปแล้วกำลังมีการเตรียมที่จะลงนาม MOU ในเฟสที่สอง ซึ่งจะมีความร่วมมือกับอีกหลายหน่วยงาน อาทิ บริษัทบางจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  ธนาคารด้านการเกษตร กรมทางด้านการเกษตร เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน ผลักดันในเรื่องของเทคโนโลยี ส่งเสริมการตลาด และพัฒนาธุรกิจเพื่อเกษตรไทย ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ โดย Farm Expo มีความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจและการตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เติบโตจากแนวคิด Future Farm for Future คือ ฟาร์มเพื่อผลิตอาหารแห่งอนาคต วันนี้มีความยินดีที่เราจะมีความร่วมมือกับอีกหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีบทบาทด้านการวิจัยและพัฒนาทางวิชาการ หากได้ทำงานร่วมกันตั้งแต่ต้นน้ำ - ปลายน้ำจะทำให้เกิดการขับเคลื่อนงานได้อย่างมาก 
   “ผมคิดว่าเกษตรกรไทยมีโอกาสเห็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยในการพัฒนาผลผลิตผลแต่การเข้าถึงนวัตกรรมอาจจะเพียงได้ยินได้ฟังแต่ยังไม่สามารถนำไปใช้ได้จริง การนำไปใช้ได้จริงเป็น Key สำคัญที่จะทำให้สามารถใช้เทคโนโลยีที่เรามีอยู่มากมายได้ เช่น ดาวเทียมธีออส จากจิสด้า สามารถให้ข้อมูลได้มากเกี่ยวกับดินและการเพาะปลูก แต่เกษตรกรไม่สามารถเข้าถึง งานนี้เราจึงร่วมมือกับจิสด้า และเครือข่ายต่างๆที่ทำให้เกิดการสร้างnetwork ในการทำงานร่วมกัน โดยเราจะเป็นผู้เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและ ปลายน้ำ ไปสู่การตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
    ขณะนี้ งาน Farm Expo 2024 ได้รับการตอบรับอย่างดี มีผู้สนใจจับจองพื้นที่แสดงผลงานกว่าครึ่งแล้ว มีทั้งหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นที่น่ายินดีว่า สถานเอกอัครราชฑูต อิสราเอลประจำประเทศไทย สถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและสถานฑูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยจะนำเทคโนโลยีทางการเกษตรมาร่วมจัดแสดงในงาน เป็นการส่งสัญญาณว่า เรามั่นใจจะนำผู้ประกอบการเกษตรไทยไปบุกตลาดต่างประเทศหลังจากการจัดงาน Farm Expo 2024  อย่างแน่นอน 
    นอกจากนี้เรายังเปิดโอกาสให้ Young Smart. Farmer ซึ่งมีอยู่ถึง 30,000 รายเข้ามาร่วมในงาน โดยจะมีการคัดเลือก 100 Young Smart Farmer ที่ดีที่สุด ประสบความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจการเกษตรมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจ
    ยังมีเวลาสำหรับผู้สนใจที่จะเข้ามาร่วมเป็นพันธมิตร และจับจองพื้นที่จัดแสดงในงานมหกรรมเกษตรยุคใหม่ในร่มกลางกรุงที่ใหญ่ที่สุดแบบครบวงจร ในงาน Farm Expo 2024 
    รศ.ดร. พีระศักดิ์ ฉายประสาท ผู้อำนวยการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลไม้ วช.กล่าวว่า ปัจจุบันศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลไม้ได้ขับเคลื่อนผลไม้ไทยเพื่อการส่งออกอย่างครบวงจรจนประสบความสำเร็จในการแข่งขันในเวทีโลก โดยเฉพาะ การส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง การส่งออกส้มโอโดยการฉายรังสี ไปยังสหรัฐอเมริกา การส่งออกทุเรียนแกะเปลือก รวมทั้งยังมีขีดความสามารถสูงในการใช้เทคโนโลยีตรวจสอบความสุกแก่ในผลไม้อย่างแม่นยำ เทคโนโลยีการผลิตผลไม้นอกฤดู ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดต้นทุนการผลิต ผลงานเหล่านี้พร้อมจะนำไปเผยแพร่และถ่ายทอดในงาน Farm Expo 2024