ADS


Breaking News

สุดไพเราะ ในงานวันนักประดิษฐ์ 2567 วช.ผนึก มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข ดันซอฟต์พาวเวอร์ดนตรีไทย แถลงข่าวประลองยอดฝีมือดนตรีของเยาวชน (Young Thai Musicians Competition)

ชู Soft Power ในงานวันนักประดิษฐ์ 2567 วช. ร่วมกับ มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข ดันดนตรีไทย แถลงข่าวประลองยอดฝีมือดนตรีของเยาวชน (Young Thai Musicians Competition)
     วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข เพื่อสืบสานวัฒนธรรมดนตรี ในดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีท้องถิ่น ดนตรีชาติพันธุ์ ดนตรีประจำชาติ และดนตรีคลาสสิค อีกทั้งยังสร้างโอกาสให้แก่เยาวชน ได้แสดงฝีมือในการเป็นนักดนตรี รักษาบทเพลง รักษาเครื่องดนตรี ให้ทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมี รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข หัวหน้าโครงการฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ คุณคริษ อรรคราช ผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์เนื้อหา Thai PBS กล่าวถึงการสนับสนุนและเอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดการประกวด และ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข แถลงข่าว “โครงการประลองยอดฝีมือเยาวชนดนตรี (Young Thai Musicians Competition)” เพื่อสืบสานวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีท้องถิ่น ดนตรีชาติพันธุ์ ดนตรีประจำชาติ และดนตรีคลาสสิก ให้เยาวชนได้แสดงฝีมือในด้านดนตรีและรักษาบทเพลงอย่างร่วมสมัยโดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และมี รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข หัวหน้าโครงการฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ คุณคริษ อรรคราช ผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์เนื้อหา Thai PBS กล่าวถึงการสนับสนุนและเอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดการประกวด และ รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวถึงเกณฑ์การตัดสิน โดยการแถลงข่าวจัดขึ้นในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2567” (Thailand Inventors’ Day 2024) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
     ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ภายใต้กระทรวง อว. ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมศาสตร์และศิลป์ โดยพิจารณาโครงการประลอง “ยอดฝีมือเยาวชนดนตรี” (Young Thai Musicians Competition) จะเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้ออกมาแสดงความสามารถทางด้านดนตรีและเชื่อมโยงกับการรักษาอัตลักษณ์ด้านดนตรีของไทย ผ่านเครื่องดนตรีพื้นบ้าน บทเพลงพื้นบ้าน ทำให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีโอกาสไปศึกษาวัฒนธรรมดนตรีที่มีคุณค่า สนับสนุนความเชื่อมโยงกับการให้เป็น Soft Power ด้านดนตรี
รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข ภายใต้การสนับสนุนจาก วช. ดำเนินการจัดโครงการประลองฝีมือดนตรีของเยาวชน (Young Thai Musicians Competition) โดยรับสมัครเป็นประเภทวง วงละ 2 – 5 คน เปิดรับสมัครออนไลน์ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2567 โดยผู้สมัครต้องเป็นเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - ระดับอุดมศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี คณะกรรมการในรอบแรกจะตัดสินและคัดเลือกวงดนตรีให้เหลือ 20 วง ระหว่างวันที่ 10 - 16 มีนาคม 2567 การแข่งขันในรอบที่สองในรอบ 20 วง จะจัดแสดงที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในวันที่ 3 เมษายน 2567 เพื่อคัดเลือก 6 วงในการแข่งขันรอบสุดท้าย และการแข่งขันรอบสุดท้าย ทั้ง 6 วง จะได้แสดงร่วมกับวงไทยซิมโฟนีออร์เคสตรา ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ในเดือนพฤษภาคม 2567 และแสดงรอบสุดท้ายเพื่อตัดสินผลการแข่งขันที่เมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ในเดือนมิถุนายน 2567 โดยทีมที่ชนะการแข่งขันในครั้งนี้ จะนำไปร่วมแสดงพลัง Soft Power ของไทย ในงาน “อว. FAIR 2024” เดือนกรกฎาคม 2567 นับเป็นการสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนได้แสดงฝีมือในการเป็นนักดนตรีแข่งขันบนเวทีต่าง ๆ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลก
     โดยในการแถลงข่าวมีการแสดงโชว์พิเศษ “Sound of E-San” และการแสดงชุด “การเดินทางของดนตรี วัฒนธรรม และจิตวิญญาณ” อีกด้วย
     ทั้งนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านผู้มีความสนใจเข้าร่วมชมงาน “วันนักประดิษฐ์ 2567” (Thailand Inventors’ Day 2024) ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ อีเวนต์ ฮอลล์ 100 - 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา