ADS


Breaking News

สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) แถลงใหญ่จัดพิธีมอบโล่ "ฐานันดร 4” วันนักข่าว2567 พร้อมเปิดตัวหนังสือพิมพ์ ฐานันดร4 ฉบับปฐมฤกษ์

สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) แถลงข่าวเตรียมจัดงานพิธีมอบโล่ "ฐานันดร 4” วันนักข่าว2567 พร้อมเปิดตัวหนังสือพิมพ์ ฐานันดร4 ฉบับปฐมฤกษ์

     วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) แถลงข่าวเตรียมจัดงานพิธีมอบโล่ " ฐานันดร4" ยกย่องเชิดชูเกียรติ นักข่าว สื่อมวลชน องค์กรสื่อมวลชน องค์กรต่างๆ และบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ดีเด่น เนื่องในวันนักข่าวแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมี พลเอกพลางกูร กล้าหาญ พลเอกพนา ถนอมสิงห์ ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานกรรมการมูลนิธิมิราเคิล ออฟ ไลฟ์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมฯ และคุณนงนุช นามวงศ์ ประชาสัมพันธ์อาวุโสเดอะมอลล์กรุ๊ป ให้เกียรติ เป็นประธานงาน ร่วมกับ นางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) พร้อมด้วยคณะกรรมการ ณ ภัตตาคารสู่ต้าเสีย (SHU DAXIA) ถนนประดิษฐ์มนูธรรม 19 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

     นางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมฯ กล่าวว่า สมาคมฯได้จัดงานพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ “ฐานันดร 4” นักข่าว สื่อมวลชน องค์กรสื่อมวลชน องค์กรต่างๆ และบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม มาอย่างต่อเนื่องทุกปี  ซึ่งมีวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ เพื่อต้องการคัดเลือกบุคคลดีเด่นแต่ละสาขาที่มีคุณสมบัติทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับ นักข่าว สื่อมวลชน องค์กรต่างๆ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ผู้สนับสนุน ที่ประสบความสำเร็จอันเป็นแบบอย่างแห่งการประพฤติปฏิบัติของการเป็นพลเมืองที่ดี องค์กรที่ดี และมีคุณธรรม สมควรได้รับการยกย่องและให้กำลังใจ โดยแบ่งเป็น 4 สาขา ได้แก่ 1.นักข่าว ช่างภาพ สื่อมวลชนออนไลน์ดีเด่น 2.พิธีกรผู้ประกาศข่าววิทยุและโทรทัศน์ดีเด่น3.ผู้ผลิตรายการข่าว องค์กรสื่อมวลชนดีเด่น 4. บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น สำหรับในปี2567 นี้ สมาคมฯได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ โดยจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

    สำหรับรายละเอียดภายในงานจัดให้มีการเสวนาเรื่อง “ฐานันดร4” โดยวิทยากรด้านสื่อมวลชนและนักวิชาการร่วมเสวนา มีการจำหน่ายสินค้าทั้งบริโภคและอุปโภคนานาชนิด และมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดาของนักข่าว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคคลที่ทำความดีนำเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในทุกมิติ

     ทั้งนี้งานประกาศรางวัล “ฐานันดร4” ประจำปี 2567 ยังได้เพิ่มกิจกรรมคัดเลือกเยาวชนรุ่นใหม่ผู้มีความสนใจและรักจะเรียนรู้ในวิชาชีพสื่อมวลชนมาร่วมเวิร์คช้อปอบรมทักษะความสามารถทางด้านการสื่อสาร ตั้งแต่ อบรมการเขียนข่าว การจัดรายการวิทยุ และผู้ประกาศข่าว รวมถึงการเข้าคอร์สบุคลิกภาพ โดยผู้ชนะเลิศฝ่ายชาย และผู้ชนะเลิศฝ่ายหญิง จะได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น Mr.&Miss Pulitzer Thailand 2024 “ขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน” ซึ่งสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) จะสนับสนุนส่งไปฝึกอบรมวิชาชีพสื่อมวลชน ตามหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นเครือข่ายสมาชิกขององค์กรต่อไป