ADS


Breaking News

อินฟอร์มาฯ ผนึก TESTA ยกระดับทักษะ ความรู้ ความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน ที่งาน "Energy Storage Asia 2024" ก้าวสู่การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด

อินฟอร์มาฯ จับมือ TESTA เสริมทักษะ ความรู้ ความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน ในงาน "Energy Storage Asia 2024" ขานรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด
     อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ปักธงเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมไทยร่วมเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) จับมือ สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) จัดการประชุม “International Energy Storage Forum” พร้อมนำผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ภายในงาน Energy Storage Asia 2024 ตั้งเป้าส่งเสริมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทยและภูมิภาค ซึ่งงานนี้จะมาเสริมความแข็งแกร่งกับงาน ASEAN Sustainable Energy Week ให้มีความครอบคลุมทุกด้านของพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน
     จากเทรนด์พลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น เพื่อสอดรับกับเป้าหมายของโลกสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) แต่ความท้าทายจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนนี้คือความผันผวนที่ไม่สม่ำเสมอ หัวใจสำคัญคือ การนำเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานมาผนวกใช้ ทั้งในรูปแบบแบตเตอรี่ที่ใช้ในโรงไฟฟ้า ยานยนต์ไฟฟ้า หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ในฐานะผู้นำธุรกิจด้านการจัดแสดงสินค้าและกิจกรรมสำหรับการเจรจาธุรกิจระดับภูมิภาค เดินหน้าสานต่อความร่วมมือกับ สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) จัดการประชุม “International Energy Storage Forum" ในงาน Energy Storage Asia 2024 ซึ่งมีเป้าหมายในการส่งเสริมความรู้และเตรียมพร้อมให้ทุกห่วงโซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรมพร้อมรับสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
     ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล นายกสมาคมเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไทย (Thailand Energy Storage Technology Association - TESTA) กล่าวว่า วันนี้เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานกลายเป็นหัวใจสำคัญสู่การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน โดยเฉพาะการกักเก็บพลังงานหมุนเวียนมาใช้ โดยวันนี้จะเห็นได้ถึงการได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากขึ้นจากการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ในไทย ซึ่งที่ผ่านมาทางสมาคมฯ ได้เดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวระหว่าง นักวิจัย ภาคการศึกษา และผู้ประกอบการ องค์กรภาครัฐ เอกชน ร่วมกับภาคีชั้นนำภายในประเทศ และในระดับนานาชาติ เพื่อต่อยอดระบบกักเก็บพลังงานในประเทศไทยสู่การปรับใช้อย่างครอบคลุมตั้งแต่ภาคการขนส่ง การใช้พลังงานในภาคครัวเรือน ภาคการผลิตและอุตสาหกรรมของประเทศ
     “ด้วยกรอบวิสัยทัศน์ในการเป็นภาคีชั้นนำระดับอาเซียนในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ การดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน ทางสมาคมฯ ร่วมมือกับทาง อินฟอร์มาฯ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และอัปเดตเทรนด์ของเทคโนโลยีดังกล่าว ให้กับภาคอุตสาหกรรมการไทย โดยที่ผ่านมาเราทำงานร่วมกับอินฟอร์มาฯ มาอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดสัมมนา TESTA Symposium และได้รับการตอบรับที่ดีมาโดยตลอด ทำให้ปีนี้เราขยายความร่วมมือเพื่อต่อยอดความสำคัญของเทคโนโลยีดังกล่าวผ่านการประชุมนานาชาติ "International Energy Storage Forum" ซึ่งตนเชื่อมั่นว่าเวทีนี้จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ จากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก รวมถึงการนำไปปรับใช้ของบุคลากรภายในประเทศ การประชุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “Energy Storage Asia” งานที่รวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานล่าสุด จะเป็นก้าวที่สำคัญในการยกระดับเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย” ดร.พิมพา กล่าวเสริม
     นายสรรชาย นุ่มบุญนำ ผู้จัดการทั่วไป อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ – ประเทศไทย กล่าวว่า เราเป็นผู้บุกเบิกตลาดพลังงานในประเทศไทยด้วยการจัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week (ASEW) งานนิทรรศการด้านเทคโนโลยีพลังงานที่ครอบคลุมที่สุดในภูมิภาค ที่ได้รับการยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงพลังงานทั้งในและต่างประเทศ ทำให้งานมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปีจนขยายเต็มพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ อินฟอร์มาฯ ทำงานร่วมกับทาง สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA)  เป็นปีที่ 4 ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสมาคมฯ ผ่านการจัดกิจกรรมร่วมกันมากมาย โดยมีเป้าหมายเดียวกันในการส่งต่อความรู้และสนับสนุนให้กับภาคธุรกิจ เชื่อมโอกาสให้ระบบกักเก็บพลังงานเป็นส่วนขับเคลื่อนที่สำคัญให้กับภาคอุตสาหกรรมพลังงาน รวมถึงยานยนต์ไฟฟ้า เข้าไว้ด้วยกัน เราจึงขยายงานด้านระบบกักเก็บพลังงาน หรือ Energy Storage Asia โดยงานนี้จะมาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้งาน ASEW มีความครอบคลุมทุกด้านของพลังงานสะอาด
     “ในปีนี้ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ พร้อมสานต่อและขยายความร่วมมือกับทางสมาคมฯ ผ่านการลงนาม การจัดการประชุม "International Energy Storage Forum" เพื่อเป็นเวทีสำคัญระดับนานาชาติ ที่ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยที่มีความชำนาญทั่วโลกมาการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ และช่วยส่งเสริมความเข้าใจ ให้ทั้งผู้ประกอบการ นักลงทุน โดยจะเป็นสัมมนาหลักของงาน Energy Storage Asia 2024 แพลตฟอร์มทางธุรกิจที่รวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานล่าสุดจากบริษัทชั้นนำระดับโลก โดยทางอินฟอร์มาเชื่อมั่นว่า เวทีนี้จะตอกย้ำความแข็งแกร่งถึงความพร้อมของไทยสำหรับเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานในการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งการใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น” นายสรรชาย กล่าวเสริม
     ร่วมเป็นส่วนหนึ่งสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานครั้งสำคัญของไทยไปด้วยกันในงาน Energy Storage Asia 2024 งานนิทรรศการและการประชุมระดับนานาชาติด้านเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานและแบตเตอรี่ และเป็นส่วนหนึ่งในงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2024 งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติ ด้านพลังงานทดแทน การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ เทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน
     จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2567 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.asew-expo.com