ADS


Breaking News

วช.ประกาศผล สุดยอดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ IPITEx 2024 สจล. และ INNOPA อินโดนีเซีย คว้ารางวัลสูงสุด Grand Prize

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ สจล. และ INNOPA อินโดนีเซีย คว้ารางวัลสูงสุด Grand Prize จากงาน IPITEx 2024
     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ Indonesian Invention and  Innovation Promotion Association (INNOPA) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย คว้ารางวัล Grand Prize สุดยอดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติจากงาน IPITEx 2024 ในปีนี้ นักประดิษฐ์จากนานาชาติที่เข้าร่วมงานต่างชื่นชมประเทศไทย ที่ให้การต้อนรับนักประดิษฐ์อย่างดียิ่งและจัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่ ได้รับผลตอบรับที่ดีทั้งโอกาสทางการตลาด สู่การเรียนรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม สร้างเครือข่ายนักประดิษฐ์นานาชาติ
     เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดมหกรรมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition 2024 (IPITEx 2024) ภายในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567 (Thailand Inventors’ Day 2024)” โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานมอบรางวัล พร้อมด้วยคณะผู้ทรงคุณวุฒิและคณะผู้บริหาร วช. ร่วมยินดี โดยมีคณะนักประดิษฐ์และนักวิจัยจากนานาชาติเข้าร่วมกิจกรรมมอบรางวัลอย่างเนืองแน่น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

     ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช.  มุ่งมั่นในการนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักประดิษฐ์นักวิจัยนานาชาติและไทย เข้าร่วมนำเสนอผลงานในมหกรรมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition (IPITEx ) อย่างต่อเนื่องทุกปี ในงาน “วันนักประดิษฐ์ (Thailand Inventors’ Day)”  โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างกลไกในการสร้างแรงบันดาลใจแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาผลงานประดิษฐ์คิดค้น และเป็นแรงจูงใจในการประดิษฐ์คิดค้นแก่นักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ตลอดจนเปิดโอกาส ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากนักประดิษฐ์นานาชาติ ซึ่งในปี 2567 นี้ นับว่าประสบความสำเร็จอย่างดีทั้งในการตอบรับการเข้าร่วมงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ IPITEx 2024 และคุณภาพของผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่มีการสร้างสรรค์และมีคุณภาพสูง
     ในปีนี้ สุดยอดนักประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลสูงสุดของงาน Grand Prize จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ 
-ผลงานเรื่อง “Mobile High-capacity Oxygen Generator for positive pressure ventilator” จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ 
-ผลงานเรื่อง “Increase Oil Production with Electric Desalter’s Reliability Improvement using U-Channel Electrode Clamp in DS7 West Qurna 1 Field (Iraq)” จาก Indonesian Invention and  Innovation Promotion Association (INNOPA) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
     พร้อมนี้ ยังมีรางวัล The Outstanding International Invention & Innovation Award จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ 
-ผลงานเรื่อง “Morphing eyewear VIAMOF” จาก Korea Invention Promotion Association (KIPA) สาธารณรัฐเกาหลี  
-ผลงานเรื่อง “GreenfilV” Nanocellulose additives and fillers” จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
-ผลงานเรื่อง “A wearable gadget for correcting the knee angle of rickets patients” The First Institute of Researchers and Inventors in I.R.IRAN (FIRI) จาก สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และ
-ผลงานเรื่อง “Air Purification Tower with Plasma Technique”   จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รางวัล ASEAN Excellence Invention and Innovation Award จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ผลงานเรื่อง “GET: A Smart Wastewater System for Industry” จาก Malaysian Invention & Design Society (MINDS) จาก มาเลเซีย

รางวัล INTER YOUNG จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ 
-ผลงานเรื่อง “The Smart Mechanized Farm 2.0” จาก Malaysian Invention & Design Society (MINDS) จาก มาเลเซีย 

-รางวัล NRCT Special Award จำนวน 25 รางวัล 
-รางวัล Medal Prize จำนวน 3 รางวัล 
-รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) 
-รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) และ
-รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal)
     ในงานวันนักประดิษฐ์ปีนี้มีการจัดแสดงผลงานจากประเทศต่าง ๆ มากกว่า 25 ประเทศ ซึ่งเป็นตัวแทนขององค์กรจากนานาประเทศจำนวน 30 องค์กร และ 38 องค์กร จากประเทศไทย ที่ให้ความร่วมมือเพื่อเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้การจัดงานให้ครั้งนี้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี และเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศใหม่ ๆ เพื่อจะช่วยเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ยิ่งใหญ่ขึ้นคาดว่าในงานวันนักประดิษฐ์ปีต่อไปจะมีการขยายขอบข่ายในการนำเสนอผลงานให้มีความหลากหลายขึ้นทั้งในด้านปริมาณและผลงานที่มีการพัฒนายิ่งขึ้นในหลากหลายมิติขึ้น